Ga naar:
 
 

Home

Archivalia en andere stukken Letterkundig Museum

Zoekactie op 17-1-2005

Signatuur: L 00255 [NG]

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Categorie: Archivalia
Titel: [Niet nader gecatalogiseerde archivalia] / Jef Last
Aantal en materiaal: 4 dozen
Datering: 2999
Annotatie: Niet nader gecatalogiseerde archivalia; o.a. memoires,
typoscripten en cahiers

Signatuur: L 00255 [NG]

Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 4 dozen
Datering: 2999
Annotatie: Niet nader gecatalogiseerde archivalia

Signatuur: L 00255 [NG]

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 4 dozen
Datering: 2999
Annotatie: Niet nader gecatalogiseerde archivalia

Signatuur: v LAST 4

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972), Harry Albert
Poeze (1947-), Koninkl?k Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde, Leiden
Titel: Liedjes op de maat van de rottan : Indische revolutionaire
gedichten / Jef Last ; verz., ingel. en toegel. door Harry
A. Poeze
Jaar van uitgave: 1994
Collatie: 116 p / ill / 24 cm
Uitgever: Leiden : KITLV Uitgever?
SISO: * 876
Nederlands 875
ISBN: 90-6718-069-6
Annotatie: Aan de kop van de titelp.: Koninkl?k Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde
Met lit. opg.

Trefwoord: Revolutionair socialisme / 5.580 Indonesie?š / Gedichten
(teksten) / Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Inhoud: Strijdliederen van de Nederlandse letterkundige (1898-1972)
tegen het Nederlandse koloniale bewind in Indie?š.

Signatuur: v LAST 6

Auteur: Karien Tas
Titel: Film ter lering : de opvattingen van Jef Last over het
gebruik van film b? de arbeidersontwikkeling / Karien Tas
Jaar van uitgave: 1990
Collatie: 93 bl / ill / 30 cm
Uitgever: Leiden : Tas
Annotatie: Scriptie Vaderlandse Geschiedenis R?ksuniversiteit Leiden

Trefwoord: Filmkunst / Socialisme / Arbeidersbeweging / 4.210
Nederland / Scripties (vorm) / Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Wiemer Emmelkamp
Aantal: 1
Datering: 1990
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd. Ontvanger is onbekend

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: v LAST 5

Auteur: Arie B. de Ruiter
Titel: Last-post : een onderzoek naar de correspondentie tussen
Jef Last en uitgever? Brusse met betrekking tot de roman
Kruisgang der jeugd / Arie B. de Ruiter
Jaar van uitgave: 1988
Collatie: 114 p / 30 cm
Uitgever: Leiden : [De Ruiter]
Annotatie: Scriptie R?ksuniversiteit Leiden

Trefwoord: Briefwisseling / W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschapp?
/ Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / W.L. & J.
Brusse's Uitgeversmaatschapp?

Signatuur: v LAST 2

Auteur: AndreŽ Paul Guillaume Gide (1869-1951), Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972), Cornelis Jacobus Greshoff
(1915-)
Titel: Correspondance, 1934-1950 / AndreŽ Gide, Jef Last ; eŽd.
eŽtablie, preŽsenteŽe et annot. par C.J. Greshoff
Jaar van uitgave: 1985
Collatie: VIII, 191 p / 21 cm
Uitgever: Lyon : Presses Universitaires de Lyon
SISO: fran 856.6
ISBN: 2-7297-0228-8
Annotatie: Omslagtitel: Correspondance avec Jef Last

Trefwoord: Brieven (vorm) / AndreŽ Paul Guillaume Gide (1869-1951) /
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Last, Jef /
Brieven / Gide, AndreŽ / Brieven

Signatuur: L 00255 B 3

Van: L. Helms van Eis
Aan: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Aantal: 1
Datering: 1984

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Hans Hertel
Aan: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Gericht aan: Antonie Johannes Korteweg (1944-)
Aantal: 1
Datering: 1982
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: v DEKKMA 2

Auteur: Henk Vermeulen
Titel: Vingers voor de linken : een interpretatie van de
literatuuropvattingen van Maurits Dekker in de periode
1925-1940, en materiaal voor een vergel?king van deze
opvattingen met die van Jef Last, Freek van Leeuwen en
Henrie?štte Roland Holst / Henk Vermeulen
Jaar van uitgave: 1982
Collatie: 225 p / ill / 30 cm
Uitgever: [Groningen] : [Vermeulen]
Annotatie: Met bibliogr., lit. opg..
Doctoraalscriptie M.O.-B. R?ksuniverrsiteit Groningen

Trefwoord: Literatuurkritiek / Scripties (vorm) / Maurits Rudolph
Joe?šl Dekker (1896-1962) / Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972) / Freek van Leeuwen (1905-1968) /
Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952)

Signatuur: v LAST 3

Auteur: Nieko van de Pavert
Titel: Jef Last tussen de part? en zichzelf / Nieko van de Pavert
Jaar van uitgave: 1982
Collatie: v, 327 p / ill., portr / 21 cm
Uitgever: N?megen : de auteur
Annotatie: Lit. opg.: p. 322-325.
Scriptie

Trefwoord: Socialisme / Een huis zonder vensters (Last) / Scripties
(vorm) / Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Jan van den Berg / Erica van den Berg
Aan: Ida ter Haar (1893-1982)
Aantal: 3
Datering: 1972-1973
Annotatie: Bij de brieven is een bijlage gevoegd. Doorslagen

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 3

Van: Ida ter Haar (1893-1982)
Aan: Jan van den Berg
Erica van den Berg
Aantal: 7
Datering: 1972-1982
Annotatie: 1 env / Uit de jaren 1974-1980 zijn geen brieven aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Ida ter Haar (1893-1982)
Aan: LS
Aantal: 1
Datering: 1972
Annotatie: Circulaire

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Uitgeverij Heideland-Orbis NV.
Geschreven door: L. Nagels
Aan: Ida ter Haar (1893-1982)
Aantal: 1
Datering: 1972

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Jef Last
Aan: Het Spectrum
Gericht aan: Emmelkamp
Aantal: 1
Datering: 1971

Signatuur: L.00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Het Spectrum
Gericht aan: Emmelkamp
Aantal: 1
Datering: 1971

Signatuur: Contact/inv.nr. 25/16

Van: Uitgever? Contact
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 3
Datering: 1969
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: Contact/inv.nr. 25/16

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Uitgever? Contact
Aantal: 3
Datering: 1969
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: L 00255 Vw I 002

Aantal en materiaal: 1 koperen penning in doosje
Datering: 1968 : 2 mei
BeschrĐving: Penning,uitgegeven door de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: NLMD GD 00179 / D 3 (g) 65

Auteur: Simon Vinkenoog (1928-)
Titel: [Jef Last 70 jaar] [Geluid] / toespraak door Simon Vinkenoog
BeschrĐving: [S.L.] : [S.N.] / 1 geluidsband / ca. 9 min. / 1968 / Simon
Vinkenoog houdt de toespraak bij de opening van de
(boeken)tentoonstelling op 2 mei 1968 ter gelegenheid van de
zeventigste verjaardag van Jef Last / Ook in geditaliseerde vorm
aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: Contact/inv.nr. 24/18

Van: Uitgever? Contact
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1968
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: M 07955 B 1

Van: Martinus Moo? (1930-)
Aan: Carel Jules Emile Dinaux (1898-1980)
Aantal: 1
Datering: 1968

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 2

Van: A. Kramer
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1968

Signatuur: NLMD GD 00190 / D 3 (g) 87

Auteur: Jan Roelands / Martinus Moo? (1930-)
Titel: [De Duitse Rijksdagbrand van 1933] [Geluid] / samenstelling Jan
Roelands en Martin Mooy ; verbindende teksten door Jan Roelands
en K. Deen
BeschrĐving: [S.L.] : V.P.R.O. / 1 geluidsband / ca. 35 min. / 1967 /
Programma over de Rijksdagbrand en herinneringen aan Marinus van
der Lubbe, met medewerking van Heinz Wielep, Jasper Grootveld,
Paul Lo?šbe, Josef Goebbels, broer Jan van der Lubbe, Freek
van Leeuwen, J.F. Dreef, Ernst Busch, journalist L.J. van Looy,
Hermann Go?šring, Jef Last, de Haarlemse advocaat B.W. Stomps
en toneelspeler Jules Hamel; voordracht van 'Uiterste gracht'
van Freek van Leeuwen / Ook in geditaliseerde vorm aanwezig

Trefwoord: Marinus van der Lubbe (1909-1934) / Robert Jasper Grootveld /
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Freek van Leeuwen
(1905-1968) / L.J. van Looy / Jules Hamel

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Frederik Eduard Anton Batten (1910-1980)
Aantal: 1
Datering: 1967

Signatuur: Contact/inv.nr. 23/3a

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Uitgeverij Contact
Aantal: 1
Datering: 1967
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief: de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Jan van den Berg
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 10
Datering: 1967-1971
Annotatie: Uit het jaar 1970 zijn geen brieven aanwezig / Doorslagen

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Jan van den Berg
Aantal: 8
Datering: 1967-1971
Annotatie: Uit het jaar 1970 zijn geen brieven aanwezig / EeŽn van de
brieven is mede gericht aan de echtgenote van Van den Berg

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Ida Last-ter Haar
Aan: L. Helms van Eis
Aantal: 26
Datering: 1967-1972
Annotatie: EeŽn brief is ongedateerd. Uit het jaar 1969 zijn geen brieven
aanwezig / Enkele brieven zijn geschreven door Ida Last-ter Haar

Signatuur: VDA inv.nr. 427 (1)

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1967
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier toekenning P.C.
Hooftprijs 1966

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Johan Wilhelm Schotman (1892-1976)
Aantal: 1
Datering: 1967

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Antoinette Hendrika N?hoff (1897-1971)
Aantal: 3
Datering: 1967

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Jan Cremer (1940-)
Aantal: 1
Datering: 1967

Signatuur: L 00255 Vw II 001

Aantal en materiaal: 1 koperen penning in doos
Datering: 1966
BeschrĐving: Joost-Van-Den-Vondel-Preis

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: M 58005 B 1

Van: Bertus Me?er (1900-1980)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Federatie van Nederlandse journalisten
Geschreven door: Fr.A.H. Otten
Aan: Jef Last
Aantal: 2
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Lea Manja
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: L. Nagels
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L 00255 B 2

Van: P.E.N.-centrum
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Universitašt Hamburg
Geschreven door: Jutta Rall
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: H.A. te Riet
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Oskar Schlag
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Harry Schulze-Wilde
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Stiftung F.V.S.
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1966
Annotatie: 1 env

Signatuur: L 00255 B 2

Van: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.
Geschreven door: G.J. van der Lek
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Teich
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966
Annotatie: Afzender niet nader geidentificeerd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: V.A.R.A.
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: G. Weijsenfeld
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Wilhelms-Universitašt
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: H.L. Bouman
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Uitgeverij Van Ditmar
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: W. Drees
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Wiemer Emmelkamp
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Federatie van Nederlandse Journalisten
Geschreven door: Fr.A.H. Otten
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Jan Fekkes
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Martin F.W. Girschner
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: R. van Gulik
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966
Annotatie: De brief is een fotokopie

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Cor Huisman
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Gerhard Jaeckel
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: H. Keller
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Helmut Kirsch
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: Z 00112 B 1

Van: Wim Zaal (1935-)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1966-1968

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Jeanne Gabrie?šlle van Schaik-Willing (1895-1984)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: H 07981 B 1

Van: Eduard Jozef Antonie Marie Hoornik (1910-1970)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: A 00475 B 1

Van: Elli Theresia Augustin-Glaser (1903-2001)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: A 00455 B 1

Van: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1966

Signatuur: v LAST 1

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Titel: M?n vriend AndreŽ Gide / door Jef Last
Reeks: Van Ditmar paperbacks
Jaar van uitgave: cop. 1966
Collatie: 256 p., [1] bl. pl / portr / 20 cm
Uitgever: Amsterdam : Van Ditmar
SISO: fran 855.6
Annotatie: Met bibliogr. van in het Nederlands vert. werken van
AndreŽ Gide.

Trefwoord: Vriendschap / Herinneringen (vorm) / Biografiee?šn (vorm)
/ AndreŽ Paul Guillaume Gide (1869-1951) / Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972) / Gide, AndreŽ

Signatuur: Contact/inv.nr. 21/21

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Uitgever? Contact
Aantal: 4
Datering: 1965
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: Contact/inv.nr. 21/21

Van: Uitgever? Contact
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 6
Datering: 1965
Annotatie: Bij de brieven zijn enkele bijlagen gevoegd / Het is mogelijk dat
er meer brieven aanwezig zijn in het Contact-archief; de overige
correspondentie in dit archief is chronologisch/globaal op letter
geordend. Raadpleeg de inventarislijst

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Wm. Mušller & Co. N.V.
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1965
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der
Wetenschappelijke Graphologie
Geschreven door: J.J. Wittenberg
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1965

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Stichting Reisbureau De Vrije Wereld
Geschreven door: T. Tjebbes
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1965

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Stichting IVIO
Geschreven door: Theo de Vries
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1965

Signatuur: VDA inv.nr. 399

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1965

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Lieuwe Hornstra (1908-1990)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1965

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Lieuwe Hornstra (1908-1990)
Aantal: 2
Datering: 1965

Signatuur: NLMD GD 00177-178 / GD 3 (g) 64

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Titel: [Dit is uw leven] [Geluid] / Jef Last
BeschrĐving: [S.L.] : [S.N.] / 2 geluidsbanden / ca. 60 min. / 1964 / Het
radioprogramma 'Dit is uw leven' werpt een blik op het leven van
Jef Last n.a.v. persoonlijke ontmoetingen uit zijn leven ;
m.m.v. de biograaf Martin Mooy, matroos Grashof van de boot
Jagersfontein, dichter Freek van Leeuwen, (op band) filmer Joris
Ivens, filmcollega Cootje Sieger, kapitein van de Compagnie
Zeven Provincie?šn Piet Laros, tijdschriftmedewerker van 'De
Vonk' Richard Jokel, drukker Bram Storm, (op band) Moh. Hatta,
vrienden uit de Indische tijd op Bali Mr. en Mrs. Coast, de heer
Tisna en tot slot de directeur van Conferentie-oord Sonnenberg
te Braunswijk Walter Schultze / Ook in geditaliseerde vorm
aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Martinus Moo?
(1930-) / Freek van Leeuwen (1905-1968) / Georg Henri Anton
Ivens (1898-1989) / Richard Jokel / Mohammad Hatta (1902-1980) /
Udeyana Made Pandji Tisna (1936-....) Ir

Signatuur: Contact/inv.nr. 20/24

Van: Uitgever? Contact
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1964
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: Contact/inv.nr. 20/24

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Uitgever? Contact
Aantal: 3
Datering: 1964
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: L 00255 B 2

Van: N. Kluwer Uitgeverij
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1964

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Ministe`re d'Etat Affaires Culturelles
Geschreven door: Georges AndreŽ Malraux (1901-1976)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 3
Datering: 1963-1967
Annotatie: Uit de jaren 1964-1966 zijn geen brieven aanwezig

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Het Parool
Geschreven door: H.W. Sandberg
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1963

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Radiodiffusion-TeŽleŽvision Francžaise (R.T.F.)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 6
Datering: 1963-1964
Annotatie: Bij de brieven is eŽeŽn bijlage gevoegd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: W. Wielek-Berg (1919-2004) pseud. van Willy Berg
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1963
Annotatie: De brief is een fotokopie

Signatuur: P 08794 B 1

Van: Sonja Prins (1912-)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1963

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Sonja Prins (1912-)
Aantal: 1
Datering: 1963

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Die Kogge
Aantal: 1
Datering: 1963

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Rex Keating
Aantal: 1
Datering: 1963

Signatuur: Contact/inv.nr. 18/15

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Uitgever? Contact
Aantal: 6
Datering: 1962
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: Contact/inv.nr. 18/15

Van: Uitgever? Contact
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 4
Datering: 1962
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: L.00255 B 2

Van: U.N.E.S.C.O.
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1962-1963
Annotatie: Bij de brieven is eŽeŽn bijlage gevoegd

Signatuur: GBA B (Last, J.)

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Godfried Jan Arnold Bomans (1913-1971)
Aantal: 1
Datering: 1961

Signatuur: Contact/inv.nr. 17/14

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Uitgever? Contact
Aantal: 3
Datering: 1961
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: Contact/inv.nr. 17/14

Van: Uitgever? Contact
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 5
Datering: 1961
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Jef Last
Aan: Freek van Leeuwen
Aantal: 1
Datering: 1961

Signatuur: L.00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Freek van Leeuwen (1905-1968)
Aantal: 1
Datering: 1961

Signatuur: VDA inv.nr. 107 (2)

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Stichting Prins Bernhard Fonds
Aantal: 1
Datering: 1960
Annotatie: De brief is alleen in afschrift aanwezig / Brief behorende bij
correspondentiedossier Prins Bernhard Fonds

Trefwoord: Stichting Prins Bernhard Fonds

Signatuur: VDA inv.nr. 385

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1960

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Prins Bernhard Fonds
Aantal: 1
Datering: 1960

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Geers
Aantal: 1
Datering: 1960
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei?šdentificeerd

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Willem Hendrik Nagel (1910-1983)
Aantal: 1
Datering: 1959

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Martinus Moo? (1930-)
Aantal: 3
Datering: 1959-1962

Signatuur: L.00255 B 2

Van: J.W. Bottenheim
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1958

Signatuur: W 00282 B 1

Van: Johannes Adrianus Menne Warren (1921-2001)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1958

Signatuur: D 06441 B 1 / MM1989L-005465

Van: Nicolaas Anthony Donkersloot (1902-1965)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1958-1961
Annotatie: EeŽn brief is alleen in doorslag aanwezig / Ook als microfilm
aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Donkersloot

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Rijks Middelbare School voor Tropische Landbouw
Geschreven door: N.H. van Harpen
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1957
Annotatie: Op de achterzijde van de brief staat een klein bericht van
Jan voor Jef Last

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Mackensen
Aantal: 1
Datering: 1957
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei?šdentificeerd

Signatuur: VDA inv.nr. 412

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1956

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Martinus Jan Langeveld (1905-1989)
Aantal: 10
Datering: 1956-1957

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Cornelis Jan Kelk (1901-1981)
Aantal: 2
Datering: 1956-1966

Signatuur: V 06092 B 1

Van: Simon Vinkenoog (1928-)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1955

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Simon Vinkenoog (1928-)
Aantal: 3
Datering: 1955

Signatuur: GAvO (Last, J.)

Van: Uitgever? G.A. Van Oorschot
Geschreven door: Gerardus Adriaan van Oorschot (1909-1987)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1954-1956
Annotatie: De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig

Signatuur: L 00255 B1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Willem Adriaan Wagener (1901-1968)
Aantal: 1
Datering: 1954

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Maatstaf
Aantal: 1
Datering: 1954

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Elli Theresia Augustin-Glaser (1903-2001)
Aantal: 4
Datering: 1954-1968

Signatuur: B 01683 B 1

Van: Lambertus Jozef Bakker Sr (1912-1969)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 5
Datering: 1954

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Piet Dekker
Aan: Jan Nijholt
Aantal: 1
Datering: 1952

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Uitgeverij De Driehoek
Geschreven door: Hendricus Wilhelmus Methorst (1909-)
Aan: Jan Nijholt
Aantal: 1
Datering: 1952

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: VDA inv.nr. 356

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1952

Signatuur: VDA inv.nr. 353

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1951

Signatuur: VDA inv.nr. 352

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 2
Datering: 1951

Signatuur: VLS (Last, J.) / MM1989L-005204

Van: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Geschreven door: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aan: Piet Dekker (fl. 1949)
Aantal: 1
Datering: 1950
Annotatie: De brief is gevoegd bij de correspondentie van Last met Van
Tricht / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Metamorfoze Van
Loghum Slaterus

Signatuur: VLS (Last, J.) / MM1989L-005204

Van: Piet Dekker (fl. 1949)
Aan: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Gericht aan: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aantal: 1
Datering: 1950
Annotatie: De brief is gevoegd bij de correspondentie van Last met Van
Tricht / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Metamorfoze Van
Loghum Slaterus

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Jan Nijholt
Aantal: 68
Datering: 1950-1957
Annotatie: Vier brieven zijn ongedateerd / Bij de brieven zijn twee bijlagen
gevoegd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Geschreven door: H.J. Reinink
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1949

Signatuur: VDA inv.nr. 342 (2)

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1949
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en doorslagen
van uitgaande stukken, 1949

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-000438

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Adrianus Roland Holst (1888-1976)
Aantal: 1
Datering: 1949
Annotatie: 1 env / Bij de brief is een bijlage gevoegd / Ook als microfilm
aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Holst

Signatuur: L.00255 B 3

Van: A. Steeger
Aan: Nordwestdeutsche-Rundfunk
Aantal: 1
Datering: 1948

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Erich Mušller-Kamp
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Gustav Paech
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Helmut Rošmhild
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Herbert Seggelke
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP)
Geschreven door: D.J. Lambooy
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Vera Beckers
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Fritz Berkhahn
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 3
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Ašnne Brušckner
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Louis Burgers
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Erika Claussen
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Gustav Hoffmann
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Angelika Košnig
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Ernst Krumpf
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 3
Datering: 1948

Signatuur: VDA inv.nr. 340

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1948

Signatuur: L 00255 B 2

Van: J. Lambert
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 3
Datering: 1948-1954

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Heinz-Joachim Heydorn
Aan: Lies van Weezel
Aantal: 1
Datering: 1947

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Landesjugendausschuss Hessen
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Der Mannheimer Morgen
Geschreven door: Werner Holzer
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Michael Meinen
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Hermann Nolte
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Oberfrašnkische Kultur-Vereinigung
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Ariane Ratscheck
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 4
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Heinz Sponsel
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1947
Annotatie: EeŽn brief is ongedateerd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Erwin Stein
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Herbert Straeten
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Emiel Vercruijsse
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Cobi de Vroe
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Riet van Wijhe / Rob Borrius
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Zeitungsverleger-Verband
Geschreven door: J.W. Naumann
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: A. van Barsy
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Alois Bezold
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Radio Bremen
Geschreven door: Hans Herbert Westermann
Aan: De Vlam
Gericht aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Karl Brunner
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 5
Datering: 1947-1948

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Echo der Woche
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: P.Herm. Gušnther
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Heinz-Joachim Heydorn (1916-1974)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1947
Annotatie: EeŽn brief is ongedateerd

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Heribert Illy
Aan: De Vlam
Gericht aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Das Junge Wort
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Kennemer Lyceum Vereniging
Geschreven door: F.G. Moquette
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Meta Kropf
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1947
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd

Signatuur: L 00255 B 1

Van: De Vlam, Weekblad voor Vrijheid en Cultuur
Geschreven door: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Willem Lion Marinus Ernest van Leeuwen (1895-1974)
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Rušszer
Aantal: 1
Datering: 1947
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei?šdentificeerd

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: H. Nolte
Aantal: 1
Datering: 1947

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Arend Theodoor Moo? (1917-1964)
Aantal: 7
Datering: 1947-1963

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Gerrit Borgers (1917-1987)
Aantal: 3
Datering: 1947-1969

Signatuur: VDA inv.nr. 331

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1946
Annotatie: De brief is alleen in afschrift aanwezig / Brief behorende bij
correspondentiedossier Ingekomen en doorslagen van uitgaande
stukken, augustus 1946-december 1946

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Dieter Heyman / Erika Heyman / Sonja Heyman
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1946

Signatuur: VDA inv.nr. 332

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1946

Signatuur: S 00901 B 1

Van: Uitgeverij A.A.M. Stols/J.-P. Barth
Geschreven door: Alexandre Alphonse Marius Stols (1900-1973)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 7
Datering: 1946-1966
Annotatie: Doorslagen / Uit de jaren 1947-1960, 1962-1963 en 1965 zijn
geen brieven aanwezig

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Alexandre Alphonse Marius Stols (1900-1973)
Aantal: 19
Datering: 1946-1968

Signatuur: C 00252 IV 026

Vervaardiger: Paul Roelof Citroen (1896-1983)
Aantal en materiaal: 1 zw/w foto + negatief
Datering: 1945
BeschrĐving: Portret
Annotatie: Fotoreproductie door Rob Mostert van een tekening door
Paul Citroen (sign. L.255/Pr/III/1)
Literatuur: 'Paul Citroen. Schrijversportretten', (ed. Stance
Eenhuis), Den Haag 1998

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 2

Van: D. Bussy
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 4
Datering: 1945-1949

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Henrie?štta Catharina Maria van Eyk (1897-1980)
Aantal: 1
Datering: 1945

Signatuur: S 00243 P (Het boek van de Buissche Heide, pag 112) /
MM1989L-000700

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Secundaire naam: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952) / Richard Nicolau?šs Roland Holst
(1868-1938)
Categorie: Persoonlijke documenten
Titel: Het boek van de Buissche heide / J. Last
Aantal en materiaal: 1
Datering: 1944
Schrift: Autograaf
Annotatie: Autogram in Het boek van de Buissche Heide / Ook als
microfilm aanwezig

Trefwoord: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952) / Metamorfoze Van der Schalk / GVN

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Jef Last
Aantal: 1
Datering: 1944
Annotatie: Geadresseerde is onbekend

Signatuur: L.00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1944
Annotatie: Geadresseerde is onbekend

Signatuur: VDA inv.nr. 325

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 2
Datering: 1943
Annotatie: 1 brief is ongedateerd en 1 brief is gedateerd aan de hand van de
inhoud / Brieven behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
terugontvangen uitgegane stukken, A-Z, 1 februari 1943-31 december
1943

Signatuur: L.00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Eduard Jozef Antonie Marie Hoornik (1910-1970)
Aantal: 1
Datering: 1941

Signatuur: VDA inv.nr. 314

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1941

Signatuur: A 00455 P (Dossier Elsevier's Gei?šllustreerd
Maandschrift/Last)

Van: Elsevier's Gei?šllustreerd Maandschrift
Geschreven door: Johannes Bernardus Tielrooy (1886-1953)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1940
Annotatie: Brief behorende bij het dossier Elsevier's
Gei?šllustreerd Maandschrift

Trefwoord: Elsevier's Gei?šllustreerd Maandschrift

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Hans Roest (1917-)
Aantal: 12
Datering: 1940-1967
Annotatie: Drie brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1941, 1943, 1945,
1947-1965 zijn geen brieven aanwezig

Signatuur: VDA inv.nr. 306

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1940
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
terugontvangen uitgegane stukken, 1 april 1940-31 april 1941

Signatuur: VDA inv.nr. 301

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1940
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en doorslagen
van uitgaande stukken, 1 september 1939-31 maart 1940

Signatuur: T 00326 B 1

Van: Johannes Bernardus Tielrooy (1886-1953)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1940

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Johannes Bernardus Tielrooy (1886-1953)
Aantal: 1
Datering: 1940

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Gerardus Martinus van Rossum (1910-)
Aantal: 2
Datering: 1940
Annotatie: De brief met aanw. nr. 1944 is een kopie

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Roelof Martinus Frederik Houwink (1899-1987)
Aantal: 1
Datering: 1940

Signatuur: VDA inv.nr. 157 (3)

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1940
Annotatie: De brief is ongedateerd maar stamt met zekerheid uit 1940 / Brief
behorende bij correspondentiedossier Benoeming tot bijzonder
hoogleraar in de Vondelwetenschap Universiteit Leiden

Trefwoord: R?ksuniversiteit Leiden

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon (1908-1975)
Aantal: 13
Datering: 1940-1959

Signatuur: V 00555 B 1

Van: Simon Vestd?k (1898-1971)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1940

Signatuur: O 00306 B 1

Van: Vereenigde Haagsche Studio's
Geschreven door: Abraham Jan Daniel van Oosten (1898-1969)
Aantal: 1
Datering: 1940
Annotatie: Geadresseerde is onbekend

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: B 00783 B 1

Van: Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon (1908-1975)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 4
Datering: 1940-1959
Annotatie: Uit de periodes 1941-1948 en 1950-1958 zijn geen brieven aanwezig
/ Tegenbrief in coll. NLMD, sign. L 255 B 1

Signatuur: L 00255 B 3

Van: Wereldbibliotheek
Aan: Arbeiderspers
Gericht aan: F. von Eugen
Aantal: 1
Datering: 1939

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 3

Van: Wereldbibliotheek
Aan: J.W. Hofstra
Aantal: 1
Datering: 1939
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd. Op de achterzijde van de
brief staat een brief d.d. 24-11-1939

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: VDA inv.nr. 291

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1939
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en concepten
van uitgaande stukken, 16 november 1938-31 maart 1939

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Roger Martin du Gard (1881-1958)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 5
Datering: 1939-1949

Signatuur: R 00414 B 1

Van: Karel van het Reve (1921-1999)
Aan: Ida ter Haar (1893-1982)
Aantal: 1
Datering: 1938
Annotatie: De brief is alleen in minuut aanwezig / De brief is ongedateerd
maar stamt waarschijnlijk uit 1938

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: V 04881 B 1

Van: Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele
Rechten
Geschreven door: Anna Helena Margaretha Romein-Verschoor (1895-1978)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 3
Datering: 1938
Annotatie: De brieven zijn fotokopiee?šn

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: B.K.V.K.
Aantal: 1
Datering: 1938
Annotatie: De brief is een fotokopie

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Gericht aan: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aantal: 1
Datering: 1938
Annotatie: De brief is gericht aan J.L. van Tricht

Signatuur: P 00346 B 1 / MM1989L-000809

Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 5
Datering: 1938-1940
Annotatie: Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Du Perron

Signatuur: L 00255 B 3

Van: Maria Hillegonda Kooyman (1910-1984)
Aan: Wereldbibliotheek
Gericht aan: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Aantal: 3
Datering: 1937
Annotatie: Op de achterzijde van brief d.d. 12-01-1937 staat een brief van
de Wereldbibliotheek d.d. 18-01-1937 aan R.Huijsmans-Kooyman

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Ida ter Haar (1893-1982)
Aan: Wereldbibliotheek
Gericht aan: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Aantal: 1
Datering: 1936

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: VDA inv.nr. 276

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1936
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
terugontvangen uitgegane stukken, 1 november 1936-31 mei 1937

Signatuur: VDA inv.nr. 271

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1936
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
gekopieerde of terugontvangen uitgegane stukken, 1 januari 1936-31
oktober 1936

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Wereldbibliotheek
Geschreven door: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 22
Datering: 1936-1965
Annotatie: Uit de jaren 1942-1944, 1947-1964 zijn geen brieven aanwezig
/ Bij de brieven zijn twee bijlagen gevoegd. Enkele brieven
zijn gericht aan Ida Last-ter Haar

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wereldbibliotheek
Gericht aan: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Aantal: 21
Datering: 1936-1946
Annotatie: Vijf brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1938, 1941-1945 zijn
geen brieven aanwezig / Bij de brieven zijn vier bijlagen
gevoegd. Enkele brieven zijn geschreven door Ida Last-ter Haar.
De brief dd 27-10-1939 is geschreven op de achterzijde van een
brief dd 27-10-1939 van de Wereldbibliotheek

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Ida ter Haar (1893-1982)
Aantal: 79
Datering: 1936-1953
Annotatie: Een gedeelte van de brieven zijn mede gericht aan de kinderen

Signatuur: VLS (Last, J.) / MM1989L-005204

Van: H.P. Leopold's Uitgeversmaatschapp?, 's-Gravenhage
Aan: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Aantal: 1
Datering: 1935
Annotatie: De brief is gevoegd bij de correspondentie van Last met Van Tricht
/ Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Metamorfoze Van
Loghum Slaterus

Signatuur: PHD omslag J. Last (correspondentie)

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Pierre Hubert Dubois (1917-1999)
Aantal: 3
Datering: 1935-1853
Annotatie: Uit de jaren 1937-1952 zijn geen brieven aanwezig

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: N. van het Reve-Doornbusch
Aantal: 1
Datering: 1935
Annotatie: De brief is gericht aan Net, waarschijnlijk Net van het
Reve-Doornbusch, moeder van Karel van het Reve, ondertekend met
Jef en mede geschreven namens Lasts dochter [Femke Last, bevriend
met Karel van het Reve]

Signatuur: L.00255 B 3

Van: Librairie Gallimard
Geschreven door: Robert Aron
Aan: Wereldbibliotheek
Aantal: 2
Datering: 1935-1936

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L.00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: H. Ernst
Aantal: 1
Datering: 1935

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: ten Raa
Aantal: 1
Datering: 1935
Annotatie: Ontvanger niet nader geidentificeerd

Signatuur: L 00255 B 3

Van: Wereldbibliotheek
Aan: Librairie Gallimard
Aantal: 3
Datering: 1935-1936

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Nicolaas Rost (1896-1967)
Aantal: 3
Datering: 1935
Annotatie: Twee brieven zijn ongedateerd

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-000337

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Menno ter Braak (1902-1940)
Aantal: 1
Datering: 1935
Annotatie: Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Ter Braak

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-0057

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Francois Henry Jacques M?nssen (1872-1954)
Aantal: 2
Datering: 1934-1935
Annotatie: Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Mijnssen

Signatuur: VDA inv.nr. 256

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1934
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen stukken, 16
december 1933-31 augustus 1934

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Kroniek van Kunst en Kultuur
Gericht aan: Leendert Pieter Johan Braat (1908-1982)
Aantal: 11
Datering: 1934-1959
Annotatie: EeŽn brief is ongedateerd. Uit de periode 1935-1936, 1940,
1942-1953 en 1955-1957 zijn geen brieven aanwezig

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Antonius Johannes van Huffel (1865-1947)
Aantal: 2
Datering: 1934

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Jan Greshoff (1888-1971)
Aantal: 13
Datering: 1934-1939
Annotatie: Zes brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1935 en 1937 zijn geen
brieven aanwezig

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: AndreŽ Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Aantal: 146
Datering: 1934-1950

Signatuur: B 00802 B 1 / MM1989L-000312 / MM1989L-001040

Van: Forum*1932-1935*
Geschreven door: Menno ter Braak (1902-1940)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 1934-1935
Annotatie: De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig / Ook als
microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Ter Braak / Metamorfoze Forum

Signatuur: L 00255 B 1 (omslag: Forum) / MM1989L-001041

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Categorie: Handschriften
Titel: [Oproep] / Jef Last
Aantal en materiaal: 1 blad
Datering: 1933
Schrift: Typescript
Annotatie: Het handschrift is alleen in doorslag aanwezig / Oproep
aan alle schrijvers van Nederland door Jef Last namens
'Links Richten'. De oproep is als bijlage gevoegd bij
een brief van Last aan de redactie van Forum / Ook als
microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Forum

Signatuur: VDA inv.nr. 251

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 1933
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
gekopieerde of terugontvangen uitgegane stukken, 1 april 1933-15
december 1933

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-000307

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Hendrik Marsman (1899-1940)
Aantal: 2
Datering: 1933-1935
Annotatie: Uit het jaar 1934 is geen brief aanwezig / Alvorens de brief d.d.
8-2-1933, buiten medeweten van Last, door te zenden naar Ter
Braak, voegde Marsman er een aan Ter Braak gericht commentaar aan
toe / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Marsman

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-001041

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Forum
Aantal: 4
Datering: 1933-1935
Annotatie: Uit het jaar 1934 zijn geen brieven aanwezig / De brief dd mei
1933 is voorzien van commentaar door E. du Perron, bij de brief dd
21 juni 1933 is een bijlage gevoegd / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Forum

Signatuur: F 00424 B 1 (omslag: Last, J.C.F.) / MM1989L-001035

Van: Forum*1932-1935*
Aan: Links Richten
Gericht aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1933
Annotatie: De brief is alleen in doorslag aanwezig / Ook als microfilm
aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Forum

Signatuur: VLS (Last, J.) / MM1989L-005204

Van: H. v.d. Heide
Aan: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Gericht aan: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aantal: 1
Datering: 1932
Annotatie: De brief is gevoegd bij de correspondentie van Last met Van
Tricht / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Ida ter Haar
(1893-1982) / Metamorfoze Van Loghum Slaterus

Signatuur: VLS / MM1989L-005141

Van: Ida ter Haar (1893-1982)
Aan: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Gericht aan: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aantal: 3
Datering: 1932
Annotatie: De brieven zijn verfilmd in omslag 'Last-ter Haar, I.' / Ook als
microfilm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Metamorfoze Van
Loghum Slaterus

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Willem Moll (1888-1962)
Aantal: 2
Datering: 1932-1940

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-001261

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Willem Johannes Theodorus Kloos (1859-1938)
Aantal: 1
Datering: 1932
Annotatie: Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Kloos

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wijnand A. Kramers (1893-1975)
Aantal: 1
Datering: 1931

Signatuur: F 00424 H 1 / MM1989L-001037

Auteur: Menno ter Braak (1902-1940) / Simon Vestd?k (1898-1971)
/ Victor Emanuel van Vriesland (1892-1974) / Forum
Categorie: Aantekeningen
Titel: [Redactie-enveloppen/Last, J.C.F.]
Aantal en materiaal: 2
Datering: 193X
Schrift: Druksel en autograaf
Annotatie: De enveloppen zijn ongedateerd / Redactie-enveloppen
betreffende inzendingen van Jef Last, met commentaar van
Ter Braak, Vestdijk en Van Vriesland / Ook als microfilm
aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Metamorfoze
Forum

Signatuur: VLS / MM1989L-005141

Van: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Geschreven door: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aan: Ida ter Haar (1893-1982)
Aantal: 6
Datering: 1930-1932
Annotatie: De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig / Uit het jaar
1931 zijn geen brieven aanwezig / De brieven zijn verfilmd
in omslag 'Last-ter Haar, I.' / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Metamorfoze Van
Loghum Slaterus

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-000641

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Ida ter Haar
(1893-1982)
Aan: Victor Emanuel van Vriesland (1892-1974)
Aantal: 9
Datering: 1930-1972
Annotatie: 3 env / Uit de jaren 1932-1948, 1949-1956, 1959-1960, 1962-1967 en
1970-1971 zijn geen brieven aanwezig / Een brief is geschreven
door Ida Last-ter Haar / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Van Vriesland

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Het Vaderland
Aantal: 1
Datering: 1930

Signatuur: L 00255 B 1 / MM1989L-005639

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Nicolaas Anthony Donkersloot (1902-1965)
Aantal: 21
Datering: 1930-1962
Annotatie: 7 env / Twee brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1932,
1935-1937, 1939, 1941-1946, 1948-1953 en 1957-1960 zijn geen
brieven aanwezig / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Donkersloot

Signatuur: C 00167 B 1

Van: Simon Johannes Carmiggelt (1913-1987)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 193X

Signatuur: L 00255 Sch 001 / OH I JPG 57, III TIF 57

Vervaardiger: Petrus Anton Begeer (1890-1975)
Aantal en materiaal: 1 olieverfschilderij
Datering: 1929
BeschrĐving: Portret
Annotatie: Zw/w foto + neg. (sign. L 00255/III/020) + dia (sign. L
00255/Dia/001) / Ook in gedigitaliseerde vorm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 2

Van: W.L.& J.Brusse's Uitgevers Maatschappij
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 75
Datering: 1929-1948

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: I.T.F.
Aantal: 1
Datering: 1929

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: W.L.& J.Brusse's Uitgevers Maatschappij
Aantal: 150
Datering: 1929-1951
Annotatie: Uit de jaren 1942-1944, 1947 en 1950 zijn geen brieven aanwezig /
Bij de brieven zijn vier bijlagen gevoegd. Enkele brieven zijn
geschreven door Ida Last-ter Haar

Signatuur: L.00255 B 2

Van: Bond voor Minder Marine-personeel
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 1927
Annotatie: De brief is een fotokopie

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Adrianus Michiel de Jong (1888-1943)
Aantal: 1
Datering: 1927

Signatuur: VLS / MM1989L-005204

Van: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Geschreven door: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ida ter Haar (1893-1982)
Aantal: 41
Datering: 1925-1938
Annotatie: De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig / Uit de jaren
1926-1929 zijn geen brieven aanwezig / Bij de brieven is een
brief aan aspirant-biograaf Piet Dekker gevoegd / Ook als
microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Van Loghum Slaterus

Signatuur: VLS / MM1989L-005204

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972) / Ida ter Haar
(1893-1982)
Aan: Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschapp?, Arnhem
Gericht aan: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Aantal: 35
Datering: 1925-1947
Annotatie: Namens Last zijn geschreven acht brieven door echtgenote Ida ter
Haar en een brief door Uitgeverij Leopold. Bij de brieven is
correspondentie van H. van der Heide en van aspirant-biograaf
Piet Dekker met Van Tricht gevoegd / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Van Loghum Slaterus

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Adriaan Jacob Barnouw (1877-1968)
Aantal: 2
Datering: 1924-1930

Signatuur: LJV 37: 89 / MM1989L-000030

Van: L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.
Aan: J. van Galen Last
Aantal: 1
Datering: 1915
Annotatie: Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Veen

Signatuur: L 00255 Vw I 001

Aantal en materiaal: 1 koperen penning
Datering: 19XX
BeschrĐving: Penning,uitgegeven door de Stichting voor Onderwijs en
Volksontwikkeling

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: S 00972 Pr II 001 / OH VIII JPG 50, XXX TIF 50

Vervaardiger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal en materiaal: 1 potloodtekening
Datering: 19XX
BeschrĐving: gesign. r.o / Borststuk
Annotatie: Dia (sign. S 00972/Dia/002) / Ook in gedigitaliseerde
vorm aanwezig

Trefwoord: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)

Signatuur: NLMD GD 00195 / D 4 (g) 92

Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Vervaardiger: Kommer Kleyn / Henk Schaar
Titel: Een Aziaat krijgt de Nobelprijs [Geluid] / klankbeeld door Jef
Last ; spelleiding Kommer Kleyn ; m.m.v. Henk Schaar e.a.
BeschrĐving: [S.L.] : [S.N.] / 1 geluidsband / ca. 60 min. / 19XX /
Uitzending van een klankspel van Jef Last / Ook in
geditaliseerde vorm aanwezig

Signatuur: L 03605 Pr I 001 / OH V 99 JPG 33, XVII TIF 33

Vervaardiger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal en materiaal: 1 potloodtekening
Datering: 19XX
BeschrĐving: gesign. r.o / Borststuk in blauw potlood
Annotatie: Dia (sign. L 03605/Dia/001) / Ook in gedigitaliseerde
vorm aanwezig

Trefwoord: F.M.J. van Leeuwen (1891-1951)

Signatuur: L 00255 Pr I 001 / OH V 99 JPG 31, XVII TIF 31

Vervaardiger: J. Ezerman
Aantal en materiaal: 1 potloodtekening
Datering: 19XX
BeschrĐving: gesign. l.o / Borststuk, rechterprofiel
Annotatie: Dia (sign. L 00255/Dia/003) / Ook in gedigitaliseerde
vorm aanwezig

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 III 031

Vervaardiger: Johan Jacob Voskuil (1897-1972)
Aantal en materiaal: 1 zw/w foto
Datering: 19XX
BeschrĐving: Portret
Annotatie: Reproduktiefoto door Rob Mostert van een tekening door
J.J. Voskuil uit 'Kristal'
Literatuur: 'Kristal : letterkundige productie', Amsterdam 1935, p.
30

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Henk J. de Swart
Aantal: 1
Datering: tweede helft 20ste eeuw
Annotatie: De brief is ongedateerd, maar stamt vermoedelijk uit begin jaren
zeventig

Signatuur: L.00255 B 3

Aan: J. Nijholt
Aantal: 3
Datering: 19XX
Annotatie: Afzender onbekend

Trefwoord: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Signatuur: L 00255 B 2

Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 30
Datering: 19XX
Annotatie: Afzenders niet nader gei?šdentificeerd

Signatuur: L.00255 B 1 / MM1989L-000701

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
Aantal: 1
Datering: 19XX
Annotatie: De brief is niet gedateerd / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Van der Schalk

Signatuur: L.00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: De Vlam
Aantal: 1
Datering: 19XX
Annotatie: De brief is ongedateerd

Signatuur: VDA inv.nr. 401

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Aantal: 1
Datering: 19XX
Annotatie: De brief is ongedateerd

Signatuur: S 00243 B 1 / MM1989L-000684

Van: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 19XX
Annotatie: Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Van der Schalk

Signatuur: N 01243 B 1

Van: Willem Hendrik Nagel (1910-1983)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 2

Van: Alfred Marchand
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 2

Van: M. Levesque
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 2

Van: AndreŽ Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 182
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Spronsen
Aantal: 1
Datering: 19XX
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei?šdentificeerd

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Rundfunk Direktion
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2
Datering: 19XX
Annotatie: Geadresseerden niet gei?šdentificeerd

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Th. Nass
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Clara Helena Klaver (1899-1972)
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: S. Last
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: E. van Dishoeck
Aantal: 3
Datering: 19XX

Signatuur: L 00255 B 1

Van: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aan: Johannes Casper Paul Alberts (1893-1967)
Aantal: 1
Datering: 19XX

Signatuur: R 00644 B 1 / MM1989L-000401

Van: Adrianus Roland Holst (1888-1976)
Aan: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 1
Datering: 19XX
Annotatie: De brief is incompleet / Ook als microfilm aanwezig

Trefwoord: Metamorfoze Holst

Home > Bibliografie