Ga naar:
 
 

Home > Bibliografie

Gepubliceerde werken van Jef Last - geordend naar soort publicatie

Gemaakt in opdracht van Rudi Wester 1995

I Werken van Jef Last
a. poëzie
b. romans, novellen, verhalenbundels, verhalen
c. toneelstukken, spreekkoren
d. kinderboeken
e. essays, politieke geschriften, documentaires, autobiografisch materiaal

II Werk van Jef Last opgenomen in bloemlezingen
a. poëzie
b. romans, novellen, verhalen

III Vertaalde werken van Jef Last
a. poëzie
b. romans, novellen, verhalenbundels, verhalen
c. kinderboeken

IV Werken vertaald door Jef Last
a. poëzie
b. romans, novellen, verhalenbundels, verhalen
c. toneelstukken
d. kinderboeken

I Werken van Jef Last

a. poëzie

Bakboordslichten Amsterdam 1926: 'Ontwikkeling'. 72 p. Met houtsneden van Hein Block. Met errata-lijst.

Ontwaakt! Proletariërs aller landen vereenigt u! Karl Marx. Liedjes op de maat van de rottan door Jef Last Rotterdam z.j. (= 1929): 'Storm' (= in eigen beheer). 16 p. Geen paginanummering.
Digitaal beschikbaar via Centraal Inlichtingenbestand van het ING. Voorafgegaan door een waarschuwend CI briefje.

Kameraden! Rotterdam 1930: W.L. & J. Brusse's Uitgevers Maatschappij N.V. 48 p. Gekozen en ingeleid door Henriette Roland Holst-Van der Schalk.

De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last. Plaatjes van MS. Rotterdam z.j. (=1930): 'Storm' (=in eigen beheer). 17 p. Geen paginanummering. Illustraties door Johan Jacob Voskuil.

Verleden tijd Rotterdam 1932: W.L. & J. Brusse's Uitgevers Maatschappij N.V. 47 p.

Twee werelden Rotterdam 1933: W.L. & J. Brusse's Uitgevers Maatschappij. 47 p.

Onder den koperen ploert. Gedichten door Jef Last Amsterdam 1933: Agentschap Amstel. 16 p. Indische revolutionaire gedichten oa. eerder gepubliceerd in Liedjes op de maat van de rottan (1929) en De wind speelt op het galgetouw (1930).

De bevrijde Eros. Een ketter in moorenland en andere gedichten
- 1e druk Rotterdam 1936: Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. 40 p.
- Geen drukvermelding s'Graveland 1945: De Driehoek. 40 p. Over vermelding '1e druk 1936 Brusse' etiket geplakt van de uitgave door De Driehoek. Wellicht deel onverkocht gebleven Brusse druk uit 1936 door De Driehoek opgekocht en opnieuw uitgegeven.
- 2e druk Amsterdam 1963: De Beuk. Stichting voor literaire publikaties. Heruitgave ten gelegenheid van de 65e verjaardag van Jef Last. Toegevoegd slotgedicht 'Klaaglied over de Moorsche knapen die, bedrogen, gevallen zijn voor Madrid'. (Spaans gedicht van Juan Gil-Albert in het Nederlands vertaald door Last?)

Bloedkoraal. Anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven en op "het Conflict" Italië - Abbesinië Amsterdam z.j. (=1937): 'De Ploeg' Pegasus. 24 p. Genummerde oplage van 100.

Tau kho tau. Gedichten z.p. z.j. (=Bussum 1945; al gedrukt in 1941, maar pas uitgegeven in 1945?): Bayard Pers. 22 p. Oplage van 350 exemplaren. Eerste 15 genummerd, gesigneerd en voorzien van handgeschreven, per bundel uniek, gedicht.

Oog in oog Bussum 1945: F.G. Kroonder. 60 p.

Vrij Spanje. Gedichten uit de loopgraven van Jef last en van Spaans-Republikeinse dichters Amsterdam 1946: 'De Vonk'. 28 p. Gedichten van Jef Last eerder gepubliceerd in Bloedkoraal (1937) en in het blad De Gemeenschap (1937??). Gedichten van Spaanse dichters vertaald door Last?

Vuur en vlam. Bloemlezing uit de gedichten Amsterdam 1958: N.V. De Arbeiderspers. 88 p. In serie: De Boekvink litteratuur in miniatuur. Bloemlezing door Eric Terduyn.

Tegen de draad. Gedichten Amsterdam 1960 : N.V. De Arbeiderspers. 95 p. In serie: De Boekvink litteratuur in miniatuur. Bloemlezing door Last.

'Proficiat. Jef Last 65 jaar.' Bulletin van de Lange Akker nr. 5 Jaargang 3. z.p. z.j. (= Leiden 1963). 22 p. Tijdschrift gewijd aan 65-jarige verjaardag van Last. Bevat bloemlezing van Last's poëzie.

Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten Leiden 1994: KITLV Uitgeverij Leiden. 116 p. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Harry A. Poeze. Bevat gedichten uit poëziebundels Liedjes op de maat van den rottan (1929), De wind speelt op het galgetouw (1930), Onder den koperen ploert en uit verschillende linkse tijdschriften en kranten uit de periode van 1927-1934.

b. romans, novellen, verhalenbundels, verhalen

Branding Arnhem 1930: N.V. van Loghum Slaterus Uitgeversmaatschappij. 47 p. In serie: 'De stem'; Nr 5. Illustraties door Fokko Mees.
Ook in: Acht werken Bussum 1947: F.G. Kroonder.

Marianne Den Haag 1930: De Baanbreker Servire. 134 p.
Ook in: Acht werken, Bussum 1947: F.G. Kroonder.
Ook in: Drie over rood. Drie revolterende romans (naast: Zuiderzee en Elfstedentocht) Amsterdam Antwerpen 1968: Kosmos.

Liefde in de portieken
- 1e druk Gravenhage 1932: N.V. Servivre De Baanbreker. 106 p. Houtsnede van Frans Masereel.
- 4e druk Bussum 1963: Kroonder. 192 p. Bevat naast Liefde in de portieken ook Een flirt met de duivel (1936) en Onvoldoende voor de liefde (1940).
Ook in: Acht werken, Bussum 1947: F.G. Kroonder.

Partij remise Amsterdam 1933: Mij. Contact. 304 p.
Ook in: 2e druk Schuim op de kust Amsterdam 1961: J.M. Meulenhoff. Fragment van Partij remise opgenomen.

De vlucht van den opstandeling. Een verhaal uit de Indonesische opstand z.p. z.j. (=1933): Internationale Rode Hulp. 16 p.

Zuiderzee. Roman
- 1e druk Amsterdam 1934: N.V. Em. Querido. 331 p. Met nawoord en woordverklaring.
Zuiderzee is als elektronische tekst beschikbaar via DBNL.
- Zonder drukvermelding: Amsterdam 1939: N.V. Em. Querido Uitgevers-Maatschappij. 271 p. In serie: De Salamander. Herziene, ingekorte uitgave. Met een voorwoord door André Gide. (Origineel uit Franse uitgave roman Zuiderzee; Zuyderzee Paris 1938: Gallimard.)
Ook in: Drie over rood Amsterdam/Antwerpen 1968: Kosmos Herziene, verkorte uitgave Zuiderzee.
Ook in: Omnibus Wageningen 1975: L.J. Veen. Herziene, verkorte uitgave Zuiderzee.

Een huis zonder vensters Amsterdam 1935: N.V. Querido's Uitgevers Maatschappij Amsterdam. 311 p. Met woordverklaring.
Ook in: Acht werken Bussum 1947 F.G. Kroonder.
Ook in: 2e druk Schuim op de kust Amsterdam 1961: J.M. Meulenhoff. Fragment van Een huis zonder vensters opgenomen.

Voor de mast. Belevenissen van een matroos Amsterdam 1935: N.V. Em. Querido's Uitgevers-maatschappij. 175 p.
Ook in: 2e druk Schuim op de kust Amsterdam 1961: J.M. Meulenhoff. Fragment van Voor de mast opgenomen.

Een flirt met de duivel Amsterdam 1936: N.V. Em Querido. 174 p.
Ook in: Acht werken Bussum 1947: F.G. Kroonder.
Ook in: 4e druk Liefde in de portieken Bussum 1963: Kroonder.

De Spaansche tragedie
- 1e druk Amsterdam 1938: Contact. 204 p. Bevat (gewijzigde) deeltjes Brieven uit Spanje (1936), In de loopgraven voor Madrid (1937) en Madrid strijd verder (1937) Met inleiding en nawoord. Illustraties door Last.
- 1e druk Amsterdam Antwerpen 1962: Contact. 198 p. In serie: Contactboekerij. Is uitgebreide herdruk. Bevat naast De Spaansche tragedie uit 1938 (minus de inleiding en het nawoord van die uitgave) oa. omgewerkte kranteartikelen over Spanje uit 1961. Nieuw is ook de inleiding door E. du Perron uit 1938 en het voorwoord door Last uit 1962. Illustraties door Last.
Deze druk is als elektronische tekst beschikbaar via DBNL.
- 2e druk Amsterdam Antwerpen 1964: Contact. 199 p. Ibidem druk uit 1962. Toegevoegd is het hoofdstukje 'Terugblik Amsterdam 1964'.
- Zonder drukvermelding z.p. z.j. (= Amsterdam 1964/1970): De Boekenschat/Contact. In serie: Opmars der twintigste eeuw. Ibidem druk uit 1962. Toegevoegd is het hoofdstukje 'Terugblik Amsterdam 1964' en foto's van Spaanse Burgeroorlog (bijeengebracht door Roger Jean Segalat).
Ook in: Acht werken Bussum 1947: F.G. Kroonder.

De laatste waarheid Rotterdam 1938: W.L. & J. Brusse N.V. 192 p.
Ook in: Acht werken Bussum 1947: F.G. Kroonder.

De Vliegende Hollander
- 1e druk Amsterdam 1939: Contact. 224 p. Met literatuurverwijzing.
- 2e druk Amsterdam 1947: N.V. De Arbeiderspers. 261 p. Is een gewijzigde herdruk. Met literatuurverwijzing en verklarende woordenlijst. Inleiding door Last.

Jef Last in samenwerking met Harry Wilde, Kruisgang der jeugd
- 1e druk Rotterdam 1939: Uitgeverij W.L. & J. Brusse N.V. 475 p. Met 'oriëntatie' door beide schrijvers en inleiding door Last. Beschikbaar als elektronische tekst via DBNL.
- 2e druk Dinxperlo z.j. (=1967): Uitgeversmaatschappij Interland. 339 p. Gewijzigde, ingekorte en van nieuwe titel voorziene druk. Nieuwe titel: Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo. Herziening in samenwerking met Martin Mooij. Inleiding door Igor Cornelissen.

Onvoldoende voor de liefde Amsterdam 1940: F.G. Kroonder. 110 p. Houtsnede van R. Snapper. Beschikbaar als elektronische tekst via DBNL.
Ook in: Acht werken Bussum 1947: F.G. Kroonder.
Ook in: 4e druk Liefde in de portieken Bussum 1963: Kroonder.

Van een jongen die een man werd Baarn 1941: De Nederlandsche Uitgeverij. In twee boekdelen. Deel I: 231 p. Deel II: 212 p. In serie: Het Nederlandsche boekengilde; nr. 61. Jeugdwerk uit 1919 (destijds niet gepubliceerd).

Elfstedentocht Amsterdam 1941: A.R.B.O. 313 p.
Ook in: Drie over rood Amsterdam/Antwerpen 1968: Kosmos.
Ook in: Omnibus Wageningen 1975: L.J. Veen.
Ook in: Fries letterland. Poëzie en proza op Friese bodem Amsterdam 1987: Sijthoff. Fragment van Elfstedentocht opgenomen. Samenstelling en inleiding door Pieter Terpstra.

Het eerste schip op de Newa Amsterdam 1945: N.V. De Arbeiderspers. 278 p. Met verklarende woordenlijst en literatuurverwijzingen. Beschikbaar als elektronische tekst via DBNL.

Vingers van de linkerhand Bussum 1947: F.G. Kroonder. 152 p. Illustraties door Fons Montens. Beschikbaar als elektronische tekst via DBNL.

Acht werken van Jef Last Bussum z.j. (=1947): F.G. Kroonder. 768 p. Bevat de novellen en romans: Branding (1930), Marianne (1930), Liefde in de portieken (1932), Een flirt met de duivel (1936), Onvoldoende voor liefde (1940), Een huis zonder vensters (1935), De Spaanse tragedie (1938) en De laatste waarheid (1938). Daarbij inleidingen op de verschillende romans.

In de zevende hemel Bussum 1949: F.G. Kroonder. 47 p. In serie: Bayard reeks.
Ook in: 2e druk Schuim op de kust Amsterdam 1961: J.M. Meulenhoff. Fragment van In de zevende hemel opgenomen.

Schuim op de kust
- 1e druk s'Graveland 1950: Pyramide Boeken. 192 p. In serie: Pyramide zakromans.
- 2e druk Amsterdam 1961: J.M. Meulenhoff. 189 p. In serie: Meulenhoff pockets, nr. 77. Nieuwe ondertitel: Verhalen van zee en zwervers. Naast vier verhalen uit 1e druk Schuim op de kust verhalen en fragmenten uit vroeger werk. Uit: Partij remise (1933), Het gele huis te huur (1935), Voor de mast (1935), Een huis zonder vensters (1935), In de zevende hemel (1949) en Een lotje uit de loterij (1957). Als ook uit het tijdschrift De Nieuwe Stem (april 1956) en het dagblad Het Parool (23 juni 1960).

De rode en de witte lotus. Roman Bussum z.j. (=1951): F.G. Kroonder. 304 p.

Een lotje uit de loterij s'Gravenhage 1957: A.A.M. Stols. 106 p.
Ook in: 2e druk Schuim op de kust Amsterdam 1961: J.M. Meulenhoff. Fragment van Een lotje uit de loterij opgenomen.

De jeugd van Judas Rotterdam 1962: Enclave. 69 p.

Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo Dinxperlo z.j. (=1967): Uitgeversmaatschappij Interland. 339 p. Is gewijzigde herdruk van Kruisgang der jeugd (1939). Herziening in samenwerking met Martin Mooij. Inleiding door Igor Cornelissen.

Drie over rood. Drie revolterende romans Amsterdam/Antwerpen 1968: Kosmos. 428 p. Bevat de romans: Marianne (1930), Zuiderzee (1934) (opgenomen in de verkorte en herziene versie van 1939) en Elfstedentocht (1941).

Co Mantjes (= pseudoniem Jef Last), De zeven Caramboles
- '1e druk' in eigen beheer? en in zeer kleine oplage?
- '2e druk' (zonder drukvermelding) met ondertitel: De postume pornoroman van Jef Last/Co Mantjes Bussum 1973: Centri Press. 162 p. Met naschrift over Co Mantjes door Last. Op achterflap naschrift door Guus Dijkhuizen die daarin verklapt dat Co Mantjes Jef Last is. Afspraak was namelijk dat de werkelijke identiteit van de schrijver pas na de dood van Last mocht worden bekendgemaakt.

Omnibus Wageningen 1975: L.J. Veen. 542 p. Bevat de romans: Zuiderzee (1934) (opgenomen in de verkorte, gewijzigde versie van 1939), Elfstedentocht (1941) en Het eerste schip op de Newa (1945).

c. toneelstukken, spreekkoren

Het revolutionnair schrijverskollektief 'Links Richten', Hollands welvaren! Anti-koloniaal tooneelstuk Amsterdam z.j. (= 1930): Uitgave 'Storm' (=eigen beheer). 39 p. Schrijverscollectief niet met name genoemd. Deze bestond naast Last uit: Klaas Smelik, Freek van Leeuwen, Bertus Meijer en Jac. van Hattum. Het toneelstuk is hoogstwaarschijnlijk door Klaas Smelik geschreven. Omslag: gedicht van Last 'Het galgewapen' uit 1927.

Opstand! Spreekkoor door Jef Last z.p. z.j. (1930-1931): Revolutionaire Jeugdbond. 8 p.

Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven s'Gravenhage/Bandung 1954: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve. 48 p. Inleiding door Jef Last.

d. kinderboeken

El Pintor's reizen
Twee boekdeeltjes:
El Pintor's reizen. Wat Hassan zag
El Pintor's reizen. Matsa Boemi op de Tafelberg
z.p. z.j. z.u. (= Amsterdam 1943 en opnieuw 1948?: Corunda/Contact) Beiden: 16p. Geen titelpagina. Last als auteur niet genoemd. Waarschijnlijk te maken met jaar uitgave; 1943? Boekjes hebben respectievelijk kultuurkamernummer 128 en 125. Illustraties door El Pintor (= Galinka Ehrenfest).

Jef Last, Udeyana Pandji Tisna, I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balische jongens Amsterdam 1958: C.P.J. van der Peet. 216 p. Illustraties door H. de Vos. Met nawoord door Last en Tisna.

Tjoebek in het tijgerbos. Avonturen van twee Balische jongens Naarden 1972: A.J.G. Strengholt b.v. 156 p. Illustraties door Frans Mettes. Vervolg op I Bontot en I Koese.

e. essays, politieke geschriften, documentaires, autobiografisch materiaal

Chineesche karakters z.p. z.j. z.u. 7 p. Overdruk uit tijdschrift: Vragen van den dag. Maandschrift voor Nederland en de koloniën. Onbekend welk jaar en nummer.

Ida Last en Jef last, Moeders in den strijd Amsterdam z.j. (= 1930/1931): N.A.S. Vrouwenbond. 16 p.

Het stalen fundament. Reportage over 2500 k.m. zwerftochten door de Oeral Amsterdam 1933: VVSU Boekengemeenschap der vrienden van de Sovjet Unie. 270 p.

Antwoord aan Matthijsen! Het stalen fundament z.j. (=1933): Kleine bibliotheek der V.V.S.U. 8 p. Reactie op artikelenreeks door J.W. Matthijsen in het dagblad Het Volk over Last's boek: Het stalen fundament. Reportage over 2500 k.m. zwerftochten door de Oeral (1933).

Het proletarische schrijverscongres 1934. Kort verslag door Jef Last Amsterdam 1934: A.F.T.B. 9 p. In serie: Cycloboekje; no. 2.

A. de Kom, Jef Last (Last mede-auteur of slechts samensteller?), Wij slaven van Suriname
- 1e druk Amsterdam 1934: Uitgevers-mij. Contact. 234 p. In serie: Mensch en maatschappij; Deel 2. Voorwoord door uitgevers. Met verklarende en literatuurverwijzende notenlijst.
- 2e druk Amsterdam 1971: Contact N.V. Amsterdam. 192 p. Voorwoord door erven de Kom (gedateerd mei 1971). Met verklarende en literatuurverwijzende notenlijst.
- 3e druk Bussum 1981: Het Wereldvenster. Contact N.V. 192 p. Voorwoord Judith de Kom (gedateerd maart 1981). Met verklarende literatuurverwijzende notenlijst.

Brieven uit Spanje Amsterdam z.j. (= 1936): Uitgeverij Contact Amsterdam. 48 p. Vermeld: 4e druk. Onbekend waar vorige drie drukken zijn gebleven.

In de loopgraven voor Madrid. 2e Serie brieven van het Spaansche front Amsterdam z.j. (= 1937): Uitgeverij Contact. 40 p.

Madrid strijdt verder. 3e Serie brieven van het Spaansche front Amsterdam z.j. (= 1937): Uitgeverij Contact. 45 p.

Jef Last over de Hollanders in Spanje Amsterdam 1937: Uitgeverij Contact. 20 p.

Het geval Jef Last. Een antwoord
- 1e druk Amsterdam 1938: De Ploeger. 15 p. Een 'antwoord' op de brochure van Nico Rost Het geval Last. Over fascisme en trotzkisme Amsterdam 1938: Uitgeverij "Pegasus".
- 2e druk Amsterdam z.j. (=1938/39): De Ploeger. 15 p. Met korte nieuwe inleiding door de uitgevers.

De Spaansche tragedie Amsterdam 1938 (zie rubriek I b.)

Kinderen van de middernachtzon Amsterdam 1940: Wereldbibliotheek. 214 p. Illustraties door Jef Last.

Leeghwater maalt de meren leeg Amsterdam 1942: A.R.B.O. 147 p. Met illustraties.

Aan de bronnen van het verzet. De strijd der gemeente Ommen tegen de Duitse overheersing 1940-1945 Amsterdam z.j. (= 1945): G.W. Breughel (in opdracht van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, afdeling Ommen). Geen paginanummering; ongeveer 200 p. Originele documenten bijeengebracht en van commentaar voorzien door Last. Met illustraties.

Gedachten onder water Amsterdam 1945: De Distelvink. 55 p.

Een socialistische renaissance Amsterdam 1945: G.W. Breughel. Met los errata vel. 144 p.

Gedachten op de grens z.p. (=Amsterdam?) 1946: 't Verguld Blazoen. 92 p. In serie: De Distelvink Reeks; no. 12.

Kort overzicht der Geschiedenis van de Chinese Revolutie Amsterdam 1946: A.J.C. Gecyclostyleerd boekje. 10 p.

Inleiding tot het denken van Confucius Assen 1953: Bron N.V. 53 p. In serie: Hoofdfiguren van het menselijke denken; no. 13.

Der Geschichtsunterricht und der Gegensatz zwischen farbigen und weissen Völker z.j. (= 1954) z.p. z.u. Brochure 10 p.

Bali in de kentering Amsterdam 1955: De Bezige Bij. 207 p. Met foto's door J.C. Mol.

Der Wandel in der Beurteilung Lu Hüns und seine Ursachen. Dissertation zum Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie der philosophischen Fakultät der Universität Hamburg - Vorgelegt von J.C.F. Last, aus Amsterdam 1957 z.p. 1957: In eigen beheer? 203 p. Origineel proefschrift getypt en gecyclostyleerd.

Nieuw schrift in China Amsterdam 1958: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; nr 725.

Lu Hsün - Dichter und Idol. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des neuen China Frankfurt am Mainz/Berlin 1959: Alfred Metzner Verlag. 70 p. ?? In serie: Schriften der Institut für Asienkunde in Hamburg; Band V. Proefschrift van Jef Last (1957) in verkorte handelseditie.

Japan. In kimono en overall Amsterdam 1960: Uitgeversmaatschappij Kosmos. 228 p. Met foto's oa. door Last.

Jef Last en P. van 't Veer Japan tussen Oost en West Amsterdam 1960: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; 816.

Pearl S. Buck, Nu en altijd. Alsmede het meisje dat niet groeien kon en De Chinese roman. Hasselt 1961: Uitgeverij Heideland. 418 p. In serie: Pantheon der winnaars van de Nobelprijs van de literatuur. (Identieke uitgave: Haarlem 1961: De Toorts. 416 p.) Inleiding over de auteur Pearl S. Buck door Last. Vertalingen in het Nederlands door J.F. Kliphuis, C. Prinsen Geerlings Bonebakker en A. Blok.
Inleiding van Last ook als apart boekje uitgegeven (Hasselt 1961: Uitgeverij Heideland. 31 p.) Verscheen onder zelfde titel als bovenstaande zonder echter de genoemde romans te bevatten.

Confucius Den Haag 1961: Kruseman. 127 p. In serie: Helden van de geest; nr. 14.

Lau-tse en de Tauïsten Den Haag 1962: Kruseman. 118 p. In serie: Helden van de geest; nr. 20.

Conflict Moskou-Peking Amsterdam z.j. (=1963): Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; nr. 970.

China als staat Amsterdam 1965: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; nr. 1044.

China. Land van de eeuwige omwenteling Meppel 1965: J.A. Boom en Zoon. 235 p. In serie: Terra Bibliotheek; deel 28. Met foto's door Last, L. Klaster en China Photo Service.

De tweede dageraad van Japan. Een poging tot het rechtzetten van misverstanden Amsterdam 1966: Moussault's Uitgeverij N.V. 229 p. Met foto's.

Religies van Japan Amsterdam 1966: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; 1120.

Mijn vriend André Gide Amsterdam 1966: Van Ditmar. 256 p.

Culturele revolutie in China Amsterdam 1967: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; nr. 1144.

Hongkong vanuit veertien gezichtspunten Amsterdam 1967: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-reeks; 1177.

Strijd, handel en zeeroverij. De Hollandse tijd op Formosa Assen 1968: Van Gorcum & Comp. N.V. 120 p.

De persoonlijkheid van André Gide Amsterdam 1969: Stichting IVIO. 16 p. In serie: AO-Reeks; nr. 1287.

Vuurwerk achter de Chinese muur Groningen 1970: Wolters-Noordhoff N.V. 184 p.

Jef Last, André Gide, Correspondance 1934-1950 Lyon 1985: Presses Universitaires de Lyon. 191 p. Inleiding, redactie, selectie en noten door C.J. Greshoff.

II Werken van Jef Last opgenomen in bloemlezingen

a. poëzie

Tijdsignalen. Bloemlezing uit moderne revolutionnaire poezie van Jan W. Jacobs, Jef Last, Freek van Leeuwen en Garmt Stuiveling Amsterdam 1929: 'Ontwikkeling'. Gedichten van Last p. 55-71. Verzameld en ingeleid door Henriette Roland Holst. Bandontwerp en houtsneden door J. van Hell.

Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionnaire poezie. Tweede jaargang Amsterdam 1930: N.V. De Arbeiderspers. p. 65-73. Naast gedichten van Last werk van P.A. Begeer, S. Bonn, S. Franke, J.W. Franke, J.W. Jacobs, David de Jong Jr., Freek van Leeuwen, Mr. Francios Pauwels, Henriette Roland Holst-Van der Schalk, Garmt Stuiveling, Frits Tingen en Margot Vos. Bloemlezer onbekend.

Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionnaire poëzie Zandvoort z.j. (= ongeveer 1933): B.O.O. p. 76-78, 86, 87, 104. Bijeengebracht en ingeleid door Johanna Obdam.

b. romans, novellen, verhalen

'Een slaaf', verhaal in: De korte baan. Nieuwe Nederlandsche verhalen Amsterdam 1935: N.V. Em Querido. p. 212-247. Samengesteld door H. Marsman en E. du Perron.

'Onvoldoende voor de liefde', verhaal (N.B.! niet identiek aan roman met zelfde titel) in: Het gele huis te huur en verhuurd aan tien schrijvers: F. Bordewijk, Elisabeth Zernike, H.J. Smedig, Anna Blaman, Gerard Walschap, Henriëtte van Eyk, Jef Last, Anna H. Mulder, Antoon Coolen, Emmy van Lokhorst. Verhalen over Carel Willinks schilderij 'Het gele huis'
- 1e druk Amsterdam z.j. (=1940): Andries Blitz. p. 91-102. Verzameld en ingeleid door H.J. Smeding. Twee kleurenplaten.
- Geen drukvermelding (= 3e druk) Bussum 1978: Kern. p. 86-96. Nieuwe aanvullende inleiding en nieuw verhaal door H.J. Smeding.

'De dijk - ook ons werk', in: Dit is Walcheren Haarlem 1945: Tjeenk Willink & Zoon N.V. p 3-15. Ook bijdragen door A. den Doolaard en Ed. Hoornik. Tekeningen door C.A.B. Bantzinger.

'De boeren van Salland bleven zwijgen', in: Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet; samengesteld door Mathieu Smedts en geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven Amsterdam 1962: N.V. De Arbeiderspers. In serie: Arbo-Reeks.

'Provocatie' in: Voor wie de lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940 Baarn 1982: Uitgeverij Ambo bv. De Prom 119-142. Selectie en inleiding door Harry Scholten. 'Provocatie' origineel als feuilleton in het tijdschrift Links Richten 1932/1933; nr. 3, 5/6, 9, 10, 11/12.

Elfstedentocht (1941) Fragment in: Fries letterland. Poëzie en proza op Friese bodem Amsterdam 1987: Sijthoff. p. 161-165. Samenstelling en inleiding door Pieter Terpstra.

The Spanish Tragedy Fragmenten uit deze vertaling (London 1939: George Routlegde & Son, LTD. Vertaling: David Hallet) van De Spaansche tragedie (1938) in: Spanish Front. Writers on the Civil War Oxford/New York 1986: Oxford University Press. p. 26-28, 94-101. Bijeengebracht en van commentaar voorzien door Valentine Cunningham.

Keurverhale uit moderne Nederland Pretoria, Voortrekkerpers, 1968. Bloemlezer: Du Plessis, W.K. Naast werk Last bijdragen van: Harry Mulisch, Allan Penning, Anna Blaman, F. Bordewijk, Johan Fabricius, Nel Noordzij, Maria Dermout, Ferdinand Langen, J.W. Hofstra, Cees Nooteboom. Korte biografieën en portretten van auteurs.

'Aan een gevallen makker', 'Afscheid van de vierde compagnie' in: Littekens in een gelooide stierehuid. Nederlandse schrijvers over de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 Weesp 1986: Uitgeverij Agathon. p 110, p 144-156. Eerstgenoemde is een gedicht uit de bundel Vrij Spanje. Gedichten uit de Spaanse loopgraven (1946) p 6. Tweede is een fragment uit De Spaansche tragedie (1938) p 122-135. Bijeengebracht en ingeleid door Hub. Hermans.

III Vertaalde werken van Jef Last

a. poëzie

Kupite Gollandyu. Sticki Moskva 1933: Gos. izd-vo chudo_estvennoj Lietratury, 1933. 78 p. Vertaald in het
Russisch en ingeleid door V. Neystadta. Originele titel onbekend. (Bloemlezing uit de revolutionaire gedichten van Last?).

b. romans, novellen

Provokacije Moskva 1933: _urnal 'no-gazaetnoe ob"edinnie. 38 p. In serie: Ogonek; nr 7. Vertaald in het Russisch door A.E. Sipovi_. Originele titel: Provokatie. Verschenen als feuilleton in het tijdschrift Links Richten 1932/1933; nr. 3, 5/6, 9, 10, 11/12.

Zuidersee Paris 1936: Éditions du Carrefour. 308 p. Vertaald in het Duits door Harry Wilde. Originele titel: Zuiderzee (1934).

Anton de Kom, Jef last (Last mede-auteur of slechts samensteller?), Wir Sklaven von Surinam. Moskou 1935: Verlagsgenossenschaft auslandischer Arbeiter in der UdSSR. 221 p. Vertaling in het Duits. Vertaler onbekend. Originele titel: Wij slaven van Suriname (1934).

Et är i Madrids Skyttegravar Stockholm 1938: Axel Holmströms Förlag. 80 p. Vertaling in het Deens door Ivan Faludi. Originele titel(s)??: Brieven uit Spanje (1936), In de loopgraven voor Madrid. 2e serie brieven van het Spaansche front (1937) en Madrid strijd verder. 3e serie brieven van het Spaansche front (1937).

Lettres d'Espagne Paris 1938: Gallimard. 185 p. Vertaling in het Frans. Vertaler onbekend. Originele titel: De Spaansche tragedie (1938). Met inleiding uit 1e druk van De Spaansche tragedie. Is echter niet geheel identiek. Weggelaten is het gedicht 'De jeugd van Spanje' en het nawoord.

La Hispana tragedio Amsterdam z.j. (=ongeveer 1938?): Libroservo Federacio de Laboritistaj Esperantistoj. 187 p. Vertaald in het Esperanto door G.J. Degenkamp. Originele titel: De Spaansche tragedie (1938). Inclusief inleiding en nawoord uit Nederlandstalige versie uit 1938. Met illustraties door Last.

Zuyderzée Paris 1938: Gallimard. 245 p. Vertaald in het Frans door Eckman. Inleiding door André Gide. Originele titel: Zuiderzee (1934).

The Spanish Tragedy London 1939: George Routledge & Son, LTD. 288 p. Vertaald in het Engels door David Hallett. Inclusief inleiding en nawoord Nederlandse versie van De Spaanse tragedie uit 1938.
Ook in: Spanish Front. Writers on the Civil War Oxford/New York 1986: Oxford University Press. Fragmenten van The Spanish tragedy opgenomen. Bijeengebracht en van commentaar voorzien door Valentine Cunningham.

Das erste Schiff auf der Newa 1947 Zürich: Büchergilde Gutenberg. 306 p. Vertaald in het Duits door Gerda Kautsky-Brunn.

Vor dem Mast. Seemansgeschichte Hamburg 1949: Oetinger. 194 p. Uitgekozen, ingeleid en vertaald in het Duits door Rolf Italiaander. Originele titel Voor de mast. Belevenissen van een matroos (1935).

The first ship up the Neva London 1949: Secker & Warburg. 273 p. Vertaald in het Engels door Fernand G. Renier en Anne Cliff. Originele titel: Het eerste schip op de Newa (1945).

Anton de Kom, Jef Last (Last mede-auteur of slechts samensteller?), Nosostros, esclavos de Surinam Habana (Cuba) z.j. (=1981): Casa de las Americas. Ciudad de La Habana. 131 p. Vertaling in het Spaans. Vertaler onbekend. Originele titel: Wij slaven van Suriname (1934). Met levensbeschrijving van Anton de Kom en voorwoord. Laatste door erven de Kom (identiek aan voorwoord in Nederlandse versie uit 1971). Geïllustreerd.

Anton de Kom, Jef Last (Last mede-auteur of slechts samensteller), We slaves of Surinam London 1987: Zed. 144 p. Vertaling in het Engels door Arnold J. Pomerans. Originele titel: Wij slaven van Suriname (1934).

'The boyhood of Judas', in: The fifth Acolyte Reader Meppel 1991: The Acolyte Press. p. 9-57. Vertaling in het Engels door Frans Torey, Dr Frits Bernard en Dr. Edward Brongersma. Originele titel: De Jeugd van Judas (1962).

c. kinderboeken

Jef Last en Udeyana Pandji Tisna, Bontot hat grosse Pläne. Erlebnisse eines Jungen auf Bali Braunschweig 1959: Georg Westermann Verlag. 188 p. Bewerkt, verkort en vertaald in het Duits door Wilhelm Niemeyer. Originele titel: I Bontot en I Koese (1958). Illustraties door Helma Baison.

Jef Last en Udeyana Pandji Tisna, Aventures a Bali Paris z.j. (=1965): G.T. Rayeot. 154 p. Editions de l'Amité. Vertaling in het Frans door E. Vincent. Originele titel: I Bontot en I Koese (1958) Illustraties door F. Pichard-Boudignon. Foto's door Violet.

Jef Last en Udeyana Pandji Tisna, New York 1969: The John Day Company. 181 p. Vertaling in het Engels door Marietta Moskin. Originele titel: I Bontot en I Koese (1958). Illustraties door Albert Orbaan.

Cubek, di rimba raya Jakarta 1977: Peneberit Djambatan. 162 p. Vertaald in het Indonesisch door Fauzia Tisna Myaya. Originele titel Tjoeboek in het tijgerbos (1972). Illustraties door Frans Mettens.

Bestaan Japanse, Deense en nog andere vertalingen van I Bontot en I Koese?

IV Werken vertaald door Jef Last

a. poëzie

Pierre de Ronsard, Enkele gedichten uit Les Amours Leiden 1948: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. 47 p. Vertaling uit het Frans.

Vrij Spanje. Gedichten uit de loopgraven van Jef last en van Spaans-Republikeinse dichters Amsterdam 1946: 'De Vonk'. 28 p. Naast vertalingen door Last ook eigen gedichten.

Les poètes maudits. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud Bussum 1950: F.G. Kroonder. 34 p. Vertaling uit het Frans. Oplage van vijftig exemplaren. Genummerd en gesigneerd door Last.

Vloog een bloesem terug naar haar tak. Japanse poëzie s'Gravenhage 1960: L.J.C. Boucher. 50 p. Vertaling uit het Japans? Inleiding en keuze door Last.

Golven der gele rivier. Chinese poëzie z.j. z.p. (=Den Haag 1962): L.J.C. 77 p. Vertaling uit het Chinees? Samenstelling bloemlezing, biografieën en inleiding door Last.

b. romans, novellen

Pu Sung Ling, Een Chinees verhaal Amsterdam z.j. (=1928): N.V. Ontwikkeling. 36 p. Vertaling uit het Chinees? Overdruk uit De Socialistische Gids september - oktober 1928, jaargang 13. Met verklarende notenlijst.

André Gide, De nieuwe spijzen Amsterdam 1937: Wereldbibliotheek. 151 p. Vertaling uit het Frans. Originele titel: Les nouvelles nourritures (1935).

Lin Yu Tang, Pe-king onder bliksemlicht
Drie aparte boekdelen: I De dochters van Yao, II Tragedie in de tuin, III Het lied van de herfst. Vertaling uit het Chinees? Originele titel onbekend.
- 1e druk Amsterdam 1941: N.V. De Arbeiderspers. Boek I (334 p.) en Boek II (211 p.).
- 3e druk Amsterdam 1945: N.V. De Arbeiderspers N.V. Boek I en II en eerste uitgave boek III (244 p.).

André Gide, De terugkeer van de verloren zoon
- 1e druk Naarden z.j. (= 1941): De Driehoek. 55 p. In serie: De Plejadenreeks. Vertaling uit het Frans. Originele titel: Le retour de l'enfant prodigue (1907).
- 2e druk s'Graveland 1948: De Driehoek in samenwerking met de Vrijzinnige Christelijke Jeugd Centrale. 42 p. Toegevoegd zijn fragmenten van een openluchtspel dat Last op basis van Le retour de l'enfant prodigue maakte. Inleiding door N. van Gelder en Jef Last.

L.N. Tolstoi, Linnenmeter. De geschiedenis van een paard Naarden z.j. (= 1941): De Driehoek. 79 p. In serie: De Plejadenreeks; nr. 4. Illustraties door A. Goldsteen. Vertaling uit het Russisch? Originele titel: Cholstomer.

Joseph Conrad, 'Aan het eind van de weg' in: Verhalen van de zee, zijnde de avontuurlijke belevenissen in zonnige en donkere dagen van verschillende bemanningen van grote en kleinere schepen op de wijde wereldzeeën Amsterdam 1941: De Arbeiderspers. p. 277-453. Vertaling uit het Engels. Originele titel: 'At the end of the tether'. Andere verhalen: De neger van de Narcissus (originele titel 'The negro of the Narcissus') vertaald door W.J.A. Ronaldus en 'De typhoon' ('Typhoon') vertaald door W. Leclercq.

André Gide, Vrouwenschool; waarin opgenomen Robert en Geneviève 's Graveland 1945: Uitgeverij De Driehoek. 208 p. Vertaling uit het Frans. Oorspronkelijke titels: L'Ecole des femmes (1929), Robert (1929; als supplement bij L'Ecole des femmes), Geneviève (1936).

Martin Buber, De vertellingen van Rabbi Nachman s'Graveland 1946: De Driehoek. 134 p. Vertaling uit het Duits. Originele titel: Erzahlungen des Rabbi Nachman (1906). Inleiding en selectie door Last. Illustraties door Charles Gaupp.

André Gide, Oedipus & Theseus s'Graveland 1947: De Driehoek. 111 p. Vertaling uit het Frans. Originele titels: Oedipe: drame en trois actes (1931) en Thésée: conte (1946). Inleiding door Last.

Leandro A Sanchez Salazar, Julián Gorkin, De Gepeoe slaat toe! Amsterdam z.j. (=1948). 183 p. Vertaald uit het Spaans. Originele titel Asi asesinaron a Trotski (1947/1948). Met foto's.

André Gide, De hadjie of de verhandeling over de valse profeet s'Graveland 1949: De Driehoek. 50 p. In serie: Paria reeks. Vertaling uit het Frans. Originele titel: 'El Hadj' (1899). (In eerste instantie als tijdschriftartikel verschenen. Later opgenomen in de verhalenbundel onder de titel: Philoctete, Le Traité du Narcisse, La Tantaive Amoureuse, El Hadj Paris 1899: Mercure de France.) Inleiding door Jef Last. Illustraties door Dick Elffers.

Ramón del Valle Inclán,
Lente-Sonate. Uit de memoires van de markies de Bradomin
Zomer-Sonate. Uit de memoires van de markies de Bradomin
Herfst-Sonate. Uit de memoires van de markies de Bradomin
Winter-Sonate. Uit de memoires van de markies de Bradomin
Bussum 1950: F.G. Kroonder. Vier aparte banden (152 p., 164 p., 141 p., 167 p.). Tekeningen Fons Montens. In Lente-Sonate inleiding door Last. Vertaling uit het Spaans. Originele titels: Sonata de otono: memoirias del Marques de Bradomin, Sonata de invierno: memoirias... , Sonata de primevera: memorias... en Sonata de estio: memoirias...(1902-1905).

Hildegard Plievier, Honden waren mijn troost Amsterdam 1955: De Bezige Bij. 183 p. Vertaling uit het Duits. Originele titel: Meine Hunde und ich.

Lièh Tze, Yang Tsoe, Het ware boek der volkomen leegte. Bloemlezing uit de geschriften van Lièh Tze en Yang Tsoe
- 1e druk Deventer z.j. (=1958): N. Kluwer. 100 p. In serie: Oriënt-serie. Een reeks geschriften van Oosterse wijsheid. Vertaling uit het Chinees? Originele titel: Chongxo zhen jing. Inleiding door Jef Last.
- 2e-3e druk onbekend.
- 4e druk Deventer 1987: Ankh-Hermes. 100 p. Gewijzigde herdruk. Inleiding door Last.

Joe David en redactie Life, India Amsterdam 1962: N.V. Het Parool. 159 p. In serie: Parool/Life landenserie. Vertaling uit het Engels en bewerkt door Last. Originele titel: India.

Edward Seidensticker, Japan Amsterdam 1962: N.V. Het Parool. 160 p. In serie: Parool/Life landenserie. Vertaling uit het Engels en bewerkt door Last. Originele titel: Japan.

Meesters der Japanse vertelkunst Amsterdam 1962: Meulenhoff. 209 p. Bloemlezing en vertaling (uit het Japans, Engels en Duits) door Last.

André Gide, Verhalend en essayistisch proza alsmede een uitgebreide keuze uit journal/correspondentie en andere werken Hasselt 1963: Heideland. Inleiding door Pierre de Boisdeffre. In serie 'Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor de literatuur', deel 32. Vertaling uit het Frans door Last, met uitzondering van inleiding die is vertaald uit het Frans door Daniel de Lange.
Identieke uitgave door uitgeverijen: De Toorts (Haarlem 1963; 408 p.) en De Nederlandse Boekenclub (Den Haag 1963; 404 p.)

Lu Hsün, Een kleine gebeurtenis Amsterdam 1965: Wereldbibliotheek. 4 p. Vertaling uit het Chinees? Tekeningen door Ronald Fryling. Nieuwjaarsgeschenk voor leden van W.B. vereniging. Originele titel onbekend.

Loren Fessler en redactie van Life, China Amsterdam 1965: N.V. Het Parool. 175 p. In serie: Parool/Life landenserie. Vertaling uit het Engels. Originele titel: China (1965).

André Gide, De kelders van het Vaticaan
- 1e druk Utrecht/Antwerpen 1967: A.W. Bruna & Zoon. 291 p. Vertaling uit het Frans. Originele titel: Les caves du Vatican (1914).
- 2e druk. z.p. 1972: De Boekenschat. 286 p. Inleiding door Martin Ros en illustraties door Christiaan Brontin.

Yukio Mishima, Na het banket
Amsterdam 1966: J.M. Meulenhoff. 173 p. Vertaling uit het Japans en Engels (door Donald Keene). Originele titel: Utago No Ato (1960).
Kort nawoord door Last waarin hij Mishima bedankt voor het gebruik van diens eigen (Japanse) origineel.

Yukio Mishima, Bekentenissen van een gemaskerde
Amsterdam 1967: De Bezige Bij. 212 p. In serie: Literaire geuzenpocket; nr 193. Vertaling uit het Japans? Originele titel: Kamen no kokuhaku (1945).
Fragment van deze vertaling opgenomen in de inleiding van het toneelstuk: Yukio Mishima, Madame de Sade z.p. (=s'Gravenhage) z.j. (=1988): De Appel. Vertaald uit het Japans door Peter Vertstegen. Originele titel Sado Kokoshaka Fuijn (1965).

André Gide, Corydon s'Gravenhage 1969: Stichting Uitgeverij NVSH. 138 p. Vertaald uit het Frans. Originele titel: Corydon (1920). Inleiding door Last.

Loe Sjuun, Te wapen! Utrecht/Antwerpen 1970: A.W. Bruna & Zoon. 192 p. Bloemlezing uit werk Loe Sjuun. Vertaling uit het Chinees, Engels, Duits en Russisch.

Mencius, Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel? Utrecht/Antwerpen 1972: Het Spectrum N.V. 48 p. Zonder paginanummering. Vertaling uit het Chinees? Originele titel onbekend. Teksten geselecteerd door Last. Illustraties door L. van Eis. Nieuwjaarsgeschenk voor relaties van uitgeverij.

'Yukio Mishima's laatste woorden' in: Yukio Mishima informatie Amsterdam z.j. (=1985): Meulenhoff. 32 p. In serie: Literair moment. Vertaling uit het Japans?

c. toneelstukken

André Gide, Oedipus en Theseus s'Graveland 1947: De Driehoek. 111 p. Vertaling uit het Frans. Originele titels: Oedipe: drama en trois actes (1931) en Thésée: conte (1947).

Yukio Mishima, Vijf moderne noh-spelen Amsterdam 1966: De Bezige Bij. 167 p. Vertaling uit het Engels en Japans. Bevat: 'De honderdste nacht' (originele titel: Sotoba komachi), 'De fluwelen trom' (Aya no tsoezoemi), 'Het betoverde kussen' (Kan-tan), 'Lady Aoi' (Aoi-kami) en 'De verruilde waaiers' (Hanjo).

d. kinderboeken

D. Masljanenko, De vrolijke Brigade Amsterdam 1934: Boekengemeenschap van de Vrienden der Sowjet-Unie. 93 p. In serie: Kinderbibliotheek; nr. 1. Vertaling uit het Russisch?

Reageer: info@jeflast.nl Laatste aanpassing 14 oktober 2009

Home > Bibliografie