Ga naar:
 
 

Home > Bibliografie

Brieven van Jef Last uit Picarta

254 treffers in Picarta (toegang via bibliotheken of bibliotheekkaart). Zoekactie op 17-1-2005. Grotendeels berustend bij het Letterkundig Museum.

Jaar: 2999
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Niet nader gecatalogiseerde archivalia
Aanw. nr.: 12.008, 12.099
Aantal: 4 dozen

Jaar: 2999
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Niet nader gecatalogiseerde archivalia
Aanw. nr.: 12.008, 12.099
Aantal: 4 dozen

Jaar: 1971
Afzender: Jef Last
Ontvanger: Emmelkamp
Het Spectrum
Annotatie: Aanw.nr.: 7294
Aantal: 1

Jaar: 1971
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Emmelkamp
Het Spectrum
Annotatie: Aanw. nr.: 7294
Aantal: 1

Jaar: 1969
Afzender: Uitgeverij Contact
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 3

Jaar: 1969
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Uitgeverij Contact
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 3

Jaar: 1968
Afzender: Uitgeverij Contact
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 1

Jaar: 1968
Afzender: A. Kramer
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Frederik Eduard Anton Batten (1910-1980)
Annotatie: Aanw. nr.: 10044
Aantal: 1

Jaar: 1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Uitgeverij Contact
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief: de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 1

Jaar: 1967-1971
Afzender: Jan van den Berg
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Doorslagen
Aanw. nr.: 6929
Uit het jaar 1970 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 10

Jaar: 1967-1971
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Jan van den Berg
Annotatie: Ee?n van de brieven is mede gericht aan de echtgenote van Van den
Berg
Aanw. nr.: 6929
Uit het jaar 1970 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 8

Jaar: 1967-1972
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ida Last-ter Haar
Ontvanger: L. Helms van Eis
Annotatie: Enkele brieven zijn geschreven door Ida Last-ter Haar
Aanw. nr.: 7294
Ee?n brief is ongedateerd. Uit het jaar 1969 zijn geen brieven
aanwezig
Aantal: 26

Jaar: 1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier toekenning P.C.
Hooftprijs 1966
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Johan Wilhelm Schotman (1892-1976)
Annotatie: Aanw. nr. : 6866
Aantal: 1

Jaar: 1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Antoinette Hendrika Nijhoff (1897-1971)
Annotatie: Aanw. nr.: 3164
Aantal: 3

Jaar: 1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Jan Cremer (1940-)
Annotatie: Aanw. nr.: 4798
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Bertus Meijer (1900-1980)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Fr.A.H. Otten
Federatie van Nederlandse journalisten
Ontvanger: Jef Last
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 2

Jaar: 1966
Afzender: Lea Manja
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: L. Nagels
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: P.E.N.-centrum
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Jutta Rall
Universita?t Hamburg
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: H.A. te Riet
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Oskar Schlag
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Harry Schulze-Wilde
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Stiftung F.V.S.
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
1 env
Aantal: 2

Jaar: 1966
Afzender: G.J. van der Lek
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Teich
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Afzender niet nader geidentificeerd
Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: V.A.R.A.
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: G. Weijsenfeld
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Wilhelms-Universita?t
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: H.L. Bouman
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Uitgeverij Van Ditmar
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: W. Drees
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Wiemer Emmelkamp
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Fr.A.H. Otten
Federatie van Nederlandse Journalisten
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 2

Jaar: 1966
Afzender: Jan Fekkes
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Martin F.W. Girschner
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: R. van Gulik
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: De brief is een fotokopie
Aanw. nr.: 4077
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Cor Huisman
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Gerhard Jaeckel
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: H. Keller
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Helmut Kirsch
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966-1968
Afzender: Wim Zaal (1935-)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr. : 3129
Aantal: 2

Jaar: 1966
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Jeanne Gabrie??lle van Schaik-Willing (1895-1984)
Annotatie: Aanw. nr.: 2027
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Eduard Jozef Antonie Marie Hoornik (1910-1970)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Elli Theresia Augustin-Glaser (1903-2001)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1966
Afzender: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1965
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Uitgeverij Contact
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 4

Jaar: 1965
Afzender: Uitgeverij Contact
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Bij de brieven zijn enkele bijlagen gevoegd
Aantal: 6

Jaar: 1965
Afzender: Wm. Mu?ller & Co. N.V.
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd
Aanw. nr.: 1620
Aantal: 1

Jaar: 1965
Afzender: J.J. Wittenberg
Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Wetenschappelijke
Graphologie
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1965
Afzender: T. Tjebbes
Stichting Reisbureau De Vrije Wereld
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 1620
Aantal: 1

Jaar: 1965
Afzender: Theo de Vries
Stichting IVIO
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 1620
Aantal: 1

Jaar: 1965
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1965
Afzender: Lieuwe Hornstra (1908-1990)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 1676
Aantal: 2

Jaar: 1965
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Lieuwe Hornstra (1908-1990)
Annotatie: Aanw. nr.: 1676
Aantal: 2

Jaar: 1964
Afzender: Uitgeverij Contact
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 2

Jaar: 1964
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Uitgeverij Contact
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 3

Jaar: 1964
Afzender: N. Kluwer Uitgeverij
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2560
Aantal: 1

Jaar: 1963-1967
Afzender: Georges Andre? Malraux (1901-1976)
Ministe?re d'Etat Affaires Culturelles
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Uit de jaren 1964-1966 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 3

Jaar: 1963
Afzender: H.W. Sandberg
Het Parool
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 5326
Aantal: 2

Jaar: 1963-1964
Afzender: Radiodiffusion-Te?le?vision Franc?aise (R.T.F.)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Bij de brieven is e?e?n bijlage gevoegd
Aanw. nr.: 2560
Aantal: 6

Jaar: 1963
Afzender: W. Wielek-Berg (1919-2004) pseud. van Willy Berg
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: De brief is een fotokopie
Aanw. nr.: 4077
Aantal: 1

Jaar: 1963
Afzender: Sonja Prins (1912-)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3144
Aantal: 1

Jaar: 1963
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Sonja Prins (1912-)
Annotatie: Aanw. nr.: 3144
Aantal: 1

Jaar: 1963
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Die Kogge
Annotatie: Aanw. nr.: 1853
Aantal: 1

Jaar: 1963
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Rex Keating
Annotatie: Aanw. nr.: 2560
Aantal: 1

Jaar: 1962
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Uitgeverij Contact
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 6

Jaar: 1962
Afzender: Uitgeverij Contact
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 4

Jaar: 1962-1963
Afzender: U.N.E.S.C.O.
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Bij de brieven is e?e?n bijlage gevoegd
Aanw. nr.: 2560
Aantal: 2

Jaar: 1961-06-16
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Fedde Schurer (1898-1968)
Annotatie: Brievekaart, hs.
Aantal: 1

Jaar: 1961
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Godfried Jan Arnold Bomans (1913-1971)
Annotatie: Aanw.nr.: 12.967
Aantal: 1

Jaar: 1961
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Uitgeverij Contact
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 3

Jaar: 1961
Afzender: Uitgeverij Contact
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Het is mogelijk dat er meer brieven aanwezig zijn in het
Contact-archief; de overige correspondentie in dit archief is
chronologisch/globaal op letter geordend. Raadpleeg de
inventarislijst
Aanw. nr.: 3957
Aantal: 5

Jaar: 1961
Afzender: Jef Last
Ontvanger: Freek van Leeuwen
Annotatie: Aanw.nr.: 6930
Aantal: 1

Jaar: 1961
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Freek van Leeuwen (1905-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6930
Aantal: 1

Jaar: 1960
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Stichting Prins Bernhard Fonds
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Prins Bernhard Fonds
Aanw. nr.: 6307
De brief is alleen in afschrift aanwezig
Aantal: 1
Onderwerp: Stichting Prins Bernhard Fonds

Jaar: 1960
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1960
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Prins Bernhard Fonds
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1960
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Geers
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei??dentificeerd
Aanw. nr.: 2080
Aantal: 1

Jaar: 1959
Afzender: Willem Frederik Hermans (1921-1995)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: De brief is door Hermans in afschrift opgenomen in zijn brief d.d.
17-3-1963 aan Het Parool. Deze brief bevindt zich in het dossier
"Als twee druppels water"
Aanw. nr.: WFH
De brief is alleen in (tweevoudige) afschrift aanwezig
Aantal: 1

Jaar: 1959
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Willem Frederik Hermans (1921-1995)
Annotatie: De brieven zijn door Hermans in afschrift opgenomen in zijn brief
d.d. 17-3-1963 aan Het Parool. Deze brief bevindt zich in het
dossier "Als twee druppels water"
Aanw. nr.: WFH
De brieven zijn alleen in (tweevoudige) afschrift aanwezig
Aantal: 2

Jaar: 1959
Afzender: Willem Frederik Hermans (1921-1995)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: WFH
De brief is alleen in doorslag aanwezig
Aantal: 1

Jaar: 1959
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Willem Frederik Hermans (1921-1995)
Annotatie: Aanw. nr.: WFH
Aantal: 2

Jaar: 1959
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Willem Hendrik Nagel (1910-1983)
Annotatie: Aanw. nr.: 1853
Aantal: 1

Jaar: 1959-1962
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Martinus Mooij (1930-)
Annotatie: Aanw. nr.: 2327
Aantal: 3

Jaar: 1958-07-26
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Fedde Schurer (1898-1968)
Annotatie: 1 bl. hs. tillegram.
Aantal: 1

Jaar: 1958
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: De Gids
Uitgever: Amsterdam
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aantal: 1

Jaar: 1958
Afzender: Eduard Jozef Antonie Marie Hoornik (1910-1970)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Uitgever: Amsterdam
Annotatie: Doorgezonden aan De Gids
Ook beschikbaar in microvorm
Aantal: 1

Jaar: 1958
Afzender: J.W. Bottenheim
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 5326
Aantal: 1

Jaar: 1958
Afzender: Johannes Adrianus Menne Warren (1921-2001)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr. : 3280
Aantal: 1

Jaar: 1958-1961
Afzender: Nicolaas Anthony Donkersloot (1902-1965)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 1853, 3280
Ee?n brief is alleen in doorslag aanwezig
Aantal: 2

Jaar: 1957
Afzender: N.H. van Harpen
Rijks Middelbare School voor Tropische Landbouw
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Op de achterzijde van de brief staat een klein bericht van Jan
voor Jef Last
Aanw. nr.: 9319
Aantal: 1

Jaar: 1957
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Mackensen
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei??dentificeerd
Aanw. nr.: 4197
Aantal: 1

Jaar: 1956
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1956-1957
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Martinus Jan Langeveld (1905-1989)
Annotatie: Aanw. nr.: 4197
Aantal: 10

Jaar: 1956-1966
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Cornelis Jan Kelk (1901-1981)
Annotatie: Aanw. nr.: 4038
Aantal: 2

Jaar: 1955
Afzender: Simon Vinkenoog (1928-)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 360
Aantal: 1

Jaar: 1955
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Simon Vinkenoog (1928-)
Annotatie: Aanw. nr.: 360
Aantal: 3

Jaar: 1954-1956
Afzender: Gerardus Adriaan van Oorschot (1909-1987)
Uitgeverij G.A. Van Oorschot
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 12.931
De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig
Aantal: 2

Jaar: 1954
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Willem Adriaan Wagener (1901-1968)
Annotatie: Aanw. nr. 7520
Aantal: 1

Jaar: 1954
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Maatstaf
Annotatie: Aanw. nr.: 4099
Aantal: 1

Jaar: 1954-1968
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Elli Theresia Augustin-Glaser (1903-2001)
Annotatie: Aanw. nr.: 2560, 3229
Aantal: 4

Jaar: 1954
Afzender: Lambertus Jozef Bakker Sr (1912-1969)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 4099
Aantal: 5

Jaar: 1952
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1951
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1951
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 2

Jaar: 1950-1957
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Jan Nijholt
Annotatie: Bij de brieven zijn twee bijlagen gevoegd
Aanw. nr.: 9319
Vier brieven zijn ongedateerd
Aantal: 68

Jaar: 1949
Afzender: H.J. Reinink
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1949
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en doorslagen
van uitgaande stukken, 1949
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1949
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Adrianus Roland Holst (1888-1976)
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 4036
1 env
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Erich Mu?ller-Kamp
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Gustav Paech
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Helmut Ro?mhild
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Herbert Seggelke
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 2

Jaar: 1948
Afzender: Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: D.J. Lambooy
Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Vera Beckers
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Fritz Berkhahn
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 3

Jaar: 1948
Afzender: A?nne Bru?ckner
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Louis Burgers
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Erika Claussen
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Gustav Hoffmann
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Angelika Ko?nig
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1948
Afzender: Ernst Krumpf
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 3

Jaar: 1948
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1948-1954
Afzender: J. Lambert
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 4135
Aantal: 3

Jaar: 1947
Afzender: Landesjugendausschuss Hessen
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd
Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Werner Holzer
Der Mannheimer Morgen
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Michael Meinen
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Hermann Nolte
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Oberfra?nkische Kultur-Vereinigung
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Ariane Ratscheck
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 4

Jaar: 1947
Afzender: Heinz Sponsel
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Ee?n brief is ongedateerd
Aantal: 2

Jaar: 1947
Afzender: Erwin Stein
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Herbert Straeten
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Emiel Vercruijsse
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Cobi de Vroe
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Riet van Wijhe
Rob Borrius
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: J.W. Naumann
Zeitungsverleger-Verband
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: A. van Barsy
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Alois Bezold
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 2

Jaar: 1947
Afzender: Hans Herbert Westermann
Radio Bremen
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
De Vlam
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947-1948
Afzender: Karl Brunner
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 5

Jaar: 1947
Afzender: Echo der Woche
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: P.Herm. Gu?nther
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Heinz-Joachim Heydorn (1916-1974)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Ee?n brief is ongedateerd
Aantal: 2

Jaar: 1947
Afzender: Heribert Illy
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
De Vlam
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Das Junge Wort
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: F.G. Moquette
Kennemer Lyceum Vereniging
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Meta Kropf
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Bij de brief is een bijlage gevoegd
Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
De Vlam, Weekblad voor Vrijheid en Cultuur
Ontvanger: Willem Lion Marinus Ernest van Leeuwen (1895-1974)
Annotatie: Aanw.nr.: 6608
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Ru?szer
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei??dentificeerd
Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: H. Nolte
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1947-1963
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Arend Theodoor Mooij (1917-1964)
Annotatie: Aanw. nr.: 1412, 3144
Aantal: 7

Jaar: 1947-1969
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Gerrit Borgers (1917-1987)
Annotatie: Aanw. nr.: 01, 257
Aantal: 3

Jaar: 1946
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en doorslagen
van uitgaande stukken, augustus 1946-december 1946
Aanw. nr.: 6307
De brief is alleen in afschrift aanwezig
Aantal: 1

Jaar: 1946
Afzender: Dieter Heyman
Erika Heyman
Sonja Heyman
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 1946
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1946-1966
Afzender: Alexandre Alphonse Marius Stols (1900-1973)
Uitgeverij A.A.M. Stols/J.-P. Barth
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 523, 4135, 7358
Doorslagen
Uit de jaren 1947-1960, 1962-1963 en 1965 zijn geen brieven
aanwezig
Aantal: 7

Jaar: 1946-1968
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Alexandre Alphonse Marius Stols (1900-1973)
Annotatie: Aanw. nr.: 523, 2737, 4235
Aantal: 19

Jaar: 1945-1949
Afzender: D. Bussy
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 1620, 4135
Aantal: 4

Jaar: 1945
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Henrie??tta Catharina Maria van Eyk (1897-1980)
Annotatie: Aanw. nr.: 5761
Aantal: 1

Jaar: 1944
Afzender: Jef Last
Annotatie: Geadresseerde is onbekend
Aanw. nr.: 9907
Aantal: 1

Jaar: 1944
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Geadresseerde is onbekend
Aanw. nr.: 9907
Aantal: 1

Jaar: 1943
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brieven behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
terugontvangen uitgegane stukken, A-Z, 1 februari 1943-31 december
1943
Aanw. nr.: 6307
1 brief is ongedateerd en 1 brief is gedateerd aan de hand van de
inhoud
Aantal: 2

Jaar: 1942-08-10 (st.)
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Douwe Kalma (1896-1953)
Uitgever: [Leiden]
Annotatie: 3 bl hs. - 5
Plaatsnaam afkomstig van poststempel
Aantal: 1

Jaar: 1941
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Eduard Jozef Antonie Marie Hoornik (1910-1970)
Annotatie: Aanw. nr.: 9575
Aantal: 1

Jaar: 1941
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1940
Afzender: Johannes Bernardus Tielrooy (1886-1953)
Elsevier's Gei??llustreerd Maandschrift
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Brief behorende bij het dossier Elsevier's Gei??llustreerd
Maandschrift
Aanw. nr.: 3261
Aantal: 1
Onderwerp: Elsevier's Gei??llustreerd Maandschrift

Jaar: 1940
Afzender: Jef Last
Ontvanger: De Gids
Uitgever: Amsterdam
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aantal: 1

Jaar: 1940-1967
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Hans Roest (1917-)
Annotatie: Aanw. nr.: 9907
Drie brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1941, 1943, 1945,
1947-1965 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 12

Jaar: 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
terugontvangen uitgegane stukken, 1 april 1940-31 april 1941
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en doorslagen
van uitgaande stukken, 1 september 1939-31 maart 1940
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1940
Afzender: Johannes Bernardus Tielrooy (1886-1953)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 26
Aantal: 1

Jaar: 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Johannes Bernardus Tielrooy (1886-1953)
Annotatie: Aanw. nr.: 26
Aantal: 1

Jaar: 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Gerardus Martinus van Rossum (1910-)
Annotatie: De brief met aanw. nr. 1944 is een kopie
Aanw. nr.: 1944, 10563
Aantal: 2

Jaar: 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Roelof Martinus Frederik Houwink (1899-1987)
Annotatie: Aanw. nr.: 3666
Aantal: 1

Jaar: 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Benoeming tot bijzonder
hoogleraar in de Vondelwetenschap Universiteit Leiden
Aanw. nr.: 6307
De brief is ongedateerd maar stamt met zekerheid uit 1940
Aantal: 1
Onderwerp: Rijksuniversiteit Leiden

Jaar: 1940-1959
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon (1908-1975)
Annotatie: Aanw. nr.: 3809
Aantal: 13

Jaar: 1940
Afzender: Simon Vestdijk (1898-1971)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3766
Aantal: 1

Jaar: 1940-1959
Afzender: Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon (1908-1975)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Tegenbrief in coll. NLMD, sign. L 255 B 1
Aanw. nr.: 2337, 3809
Uit de periodes 1941-1948 en 1950-1958 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 4

Jaar: 1939
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en concepten
van uitgaande stukken, 16 november 1938-31 maart 1939
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1939-1949
Afzender: Roger Martin du Gard (1881-1958)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 4135
Aantal: 5

Jaar: 1938
Afzender: Anna Helena Margaretha Romein-Verschoor (1895-1978)
Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: De brieven zijn fotokopiee??n
Aanw. nr.: 4077
Aantal: 3

Jaar: 1938
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: B.K.V.K.
Annotatie: De brief is een fotokopie
Aanw. nr.: 4077
Aantal: 1

Jaar: 1938
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem
Annotatie: De brief is gericht aan J.L. van Tricht
aanw. nr: 7063
Aantal: 1

Jaar: 1938-1940
Afzender: Charles Edgar Du Perron (1899-1940)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 3907
Aantal: 5

Jaar: 1936
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
terugontvangen uitgegane stukken, 1 november 1936-31 mei 1937
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1936
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
gekopieerde of terugontvangen uitgegane stukken, 1 januari 1936-31
oktober 1936
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1936-1965
Afzender: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Wereldbibliotheek
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Bij de brieven zijn twee bijlagen gevoegd. Enkele brieven zijn
gericht aan Ida Last-ter Haar
Aanw. nr.: 5003
Uit de jaren 1942-1944, 1947-1964 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 22

Jaar: 1936-1946
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Wereldbibliotheek
Annotatie: Bij de brieven zijn vier bijlagen gevoegd. Enkele brieven zijn
geschreven door Ida Last-ter Haar. De brief dd 27-10-1939 is
geschreven op de achterzijde van een brief dd 27-10-1939 van de
Wereldbibliotheek
Aanw. nr.: 5003
Vijf brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1938, 1941-1945 zijn
geen brieven aanwezig
Aantal: 21

Jaar: 1936-1953
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Ida ter Haar (1893-1982)
Annotatie: Een gedeelte van de brieven zijn mede gericht aan de kinderen
Aanw. nr.: 3129, 2557
Aantal: 79

Jaar: 1935-1853
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Pierre Hubert Dubois (1917-1999)
Annotatie: Aanw. nr.: 12.595
Uit de jaren 1937-1952 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 3

Jaar: 1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: N. van het Reve-Doornbusch
Annotatie: De brief is gericht aan Net, waarschijnlijk Net van het
Reve-Doornbusch, moeder van Karel van het Reve, ondertekend met
Jef en mede geschreven namens Lasts dochter [Femke Last, bevriend
met Karel van het Reve]
Aanw. nr.: 12.291
Aantal: 1

Jaar: 1935-1938
Afzender: Pierre Henri Ritter (1882-1962)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Aantal: 2

Jaar: 1935-1938
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Pierre Henri Ritter (1882-1962)
Uitgever: Amsterdam
Aantal: 3

Jaar: 1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: H. Ernst
Annotatie: Aanw. nr.: 8457
Aantal: 1

Jaar: 1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: ten Raa
Annotatie: Ontvanger niet nader geidentificeerd
Aanw. nr.: 8457
Aantal: 1

Jaar: 1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Nicolaas Rost (1896-1967)
Annotatie: Aanw. nr.: L.V., 8319
Twee brieven zijn ongedateerd
Aantal: 3

Jaar: 1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Menno ter Braak (1902-1940)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 534
Aantal: 1

Jaar: 1935
Afzender: Charles Edgar Du Perron (1899-1940)
Jan Greshoff (1888-1971)
graaf Giacomo Antonio Antonini (1901-1983)
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Elisabeth Geertruida de Roos (1903-1981)
Ontvanger: Matthieu Rene? Radermacher Schorer (1888-1956)
Uitgever: Parijs
Aantal: 1

Jaar: 1934-1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Francois Henry Jacques Mijnssen (1872-1954)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 1603
Aantal: 2

Jaar: 1934
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen stukken, 16
december 1933-31 augustus 1934
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1934-1959
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Leendert Pieter Johan Braat (1908-1982)
Kroniek van Kunst en Kultuur
Annotatie: Aanw. nr.: 1100, 2807, 6741
Ee?n brief is ongedateerd. Uit de periode 1935-1936, 1940,
1942-1953 en 1955-1957 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 11

Jaar: 1934
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Antonius Johannes van Huffel (1865-1947)
Annotatie: Aanw. nr.: L.V.
Aantal: 2

Jaar: 1934-1939
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Jan Greshoff (1888-1971)
Annotatie: Aanw. nr.: L.V., 417, 548
Zes brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1935 en 1937 zijn geen
brieven aanwezig
Aantal: 13

Jaar: 1934-1950
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Andre? Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Annotatie: Aanw. nr.: 1620
Aantal: 146

Jaar: 1934-1935
Afzender: Menno ter Braak (1902-1940)
Forum*1932-1935*
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 534
De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig
Aantal: 2

Jaar: 1933
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Brief behorende bij correspondentiedossier Ingekomen en
gekopieerde of terugontvangen uitgegane stukken, 1 april 1933-15
december 1933
Aanw. nr.: 6307
Aantal: 1

Jaar: 1933-1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Hendrik Marsman (1899-1940)
Annotatie: Alvorens de brief d.d. 8-2-1933, buiten medeweten van Last, door
te zenden naar Ter Braak, voegde Marsman er een aan Ter Braak
gericht commentaar aan toe
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw.nr.: 177
Uit het jaar 1934 is geen brief aanwezig
Aantal: 2

Jaar: 1933-1935
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Forum
Annotatie: De brief dd mei 1933 is voorzien van commentaar door E. du Perron,
bij de brief dd 21 juni 1933 is een bijlage gevoegd
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 534, 4874
Uit het jaar 1934 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 4

Jaar: 1933
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: De Gids
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aantal: 1

Jaar: 1933
Afzender: Forum*1932-1935*
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Links Richten
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 4874
De brief is alleen in doorslag aanwezig
Aantal: 1

Jaar: 1932-1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Willem Moll (1888-1962)
Annotatie: Aanw. nr.: L.V.
Aantal: 2

Jaar: 1932
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Willem Johannes Theodorus Kloos (1859-1938)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: LV
Aantal: 1

Jaar: 1931
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wijnand A. Kramers (1893-1975)
Annotatie: Aanw. nr.: 3835
Aantal: 1

Jaar: 1930-1972
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ida ter Haar (1893-1982)
Ontvanger: Victor Emanuel van Vriesland (1892-1974)
Annotatie: Een brief is geschreven door Ida Last-ter Haar
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 2560
3 env
Uit de jaren 1932-1948, 1949-1956, 1959-1960, 1962-1967 en
1970-1971 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 9

Jaar: 1930
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Het Vaderland
Annotatie: Aanw. nr.: 232
Aantal: 1

Jaar: 1930-1962
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Nicolaas Anthony Donkersloot (1902-1965)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 1853, 2337
7 env
Twee brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1932, 1935-1937,
1939, 1941-1946, 1948-1953 en 1957-1960 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 21

Jaar: 193X
Afzender: Simon Johannes Carmiggelt (1913-1987)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3129
Aantal: 1

Jaar: 1929-1948
Afzender: W.L.& J.Brusse's Uitgevers Maatschappij
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 2337
Aantal: 75

Jaar: 1929
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: I.T.F.
Annotatie: Aanw. nr.: 750
Aantal: 1

Jaar: 1929-1951
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: W.L.& J.Brusse's Uitgevers Maatschappij
Annotatie: Bij de brieven zijn vier bijlagen gevoegd. Enkele brieven zijn
geschreven door Ida Last-ter Haar
Aanw. nr.: 2337
Uit de jaren 1942-1944, 1947 en 1950 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 150

Jaar: 1929
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
Uitgever: Rotterdam
Annotatie: env.1. nr. 4
Aantal: 1

Jaar: 1927
Afzender: Bond voor Minder Marine-personeel
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: De brief is een fotokopie
Aanw. nr.: 4077
Aantal: 1

Jaar: 1927
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Adrianus Michiel de Jong (1888-1943)
Annotatie: Aanw. nr.: L.V.
Aantal: 1

Jaar: 1925-1938
Afzender: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ida ter Haar (1893-1982)
Annotatie: Bij de brieven is een brief aan aspirant-biograaf Piet Dekker
gevoegd
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 915
De brieven zijn alleen in doorslag aanwezig
Uit de jaren 1926-1929 zijn geen brieven aanwezig
Aantal: 41

Jaar: 1925-1947
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ida ter Haar (1893-1982)
Ontvanger: Johan Leonard van Tricht (1883-1964)
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, Arnhem
Annotatie: Namens Last zijn geschreven acht brieven door echtgenote Ida ter
Haar en een brief door Uitgeverij Leopold. Bij de brieven is
correspondentie van H. van der Heide en van aspirant-biograaf Piet
Dekker met Van Tricht gevoegd
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 915
Aantal: 35

Jaar: 1924-1930
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Adriaan Jacob Barnouw (1877-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 3249
Aantal: 2

Jaar: tussen 1920 en 1940
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Hendrik Marsman (1899-1940)
Uitgever: Antwerpen
Annotatie: Incompleet
nr. 28
Aantal: 1

Jaar: tweede helft 20ste eeuw
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Henk J. de Swart
Annotatie: Aanw. nr.: 12.842
De brief is ongedateerd, maar stamt vermoedelijk uit begin jaren
zeventig
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Afzenders niet nader gei??dentificeerd
Aanw. nr.: 2557, 3129, 2560, 1620, 4135
Aantal: 30

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 9907
De brief is niet gedateerd
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: De Vlam
Annotatie: Aanw. nr.: 9907
De brief is ongedateerd
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)
Annotatie: Aanw. nr.: 6307
De brief is ongedateerd
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr. : 2337
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Willem Hendrik Nagel (1910-1983)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 1853
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Alfred Marchand
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 4135
Aantal: 2

Jaar: 19XX
Afzender: M. Levesque
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 4135
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Andre? Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 1620, 4135
Aantal: 182

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Spronsen
Annotatie: Geadresseerde niet nader gei??dentificeerd
Aanw. nr.: 2557
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Rundfunk Direktion
Annotatie: Aanw. nr.: 2560
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: Geadresseerden niet gei??dentificeerd
Aanw. nr.: 750
Aantal: 2

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Th. Nass
Annotatie: Aanw. nr.: 5884
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Clara Helena Klaver (1899-1972)
Annotatie: Aanw. nr.: 3323
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: S. Last
Annotatie: Aanw. nr.: 2431
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: E. van Dishoeck
Annotatie: Aanw. nr.: L.V.
Aantal: 3

Jaar: 19XX
Afzender: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Ontvanger: Johannes Casper Paul Alberts (1893-1967)
Annotatie: Aanw. nr.: 2287
Aantal: 1

Jaar: 19XX
Afzender: Adrianus Roland Holst (1888-1976)
Ontvanger: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Annotatie: De brief is incompleet
Ook beschikbaar in microvorm
Aanw. nr.: 4036
Aantal: 1

Jaar: 20ste eeuw
Afzender: Jef Last
Ontvanger: Jan W. Jacobs
Uitgever: S.l.
Aantal: 3

Home > Bibliografie