Ga naar:
 
 

Home > Bibliografie

Resultatenlijst Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BTNL)

Toegang tot BTNL alleen via bibliotheken met PICA aansluiting: http://picarta.pica.nl/LNG=NE/DB=3.4/. Voor particulieren (beperkte toegankelijkheid): http://picarta.pica.nl/DB=3.4/LNG=NE/SRT=YOP/?COOKIE=U3301,K3301,D3.4,Ecf5f4936-126,I55,B1966%2F0001+,SY,A%5C9008+N,,0,,J,,1,NBNTL,R192.87.107.25,FN

Zoekactie op 26-1-2005. 119 treffers.

Titel: Een Surinaamse messias vervolgd en bewonderd / Els Moor
Auteurs: Els Moor
In: Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina
van de Ware Tijd; [sel. door Jan Bongers .? et al.]
Uitgave: Paramaribo : Okopipi
Jaar: 2001
Omvang: p. 54-58

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Kom, Anton de
politiek
Last, Jef
Du Perron, E.
Carmiggelt, Simon

Info: Ook in de Ware Tijd van 31 oktober 1998.
Over: Kom, Anton de. Wij slaven van Suriname. Amsterdam, [1934].
N.a.v.: Zwaap, Rene?. Een Surinaamse messias. In De Groene
Amsterdammer van 2 september 1998.

Titel: De mystiek van het realisme : gesprek met Theun de Vries /
[door] Cees Willemsen
Auteurs: Theunis Uilke de Vries (1907-2005); Cees Willemsen (1951-)
In: TSL : tijdschrift voor Slavische literatuur, ISSN 0922-1182
Nummering: (2001), afl. 29 (juni), pag. 11-24

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.4 - interviews, vraaggesprekken
Trefwoorden: Vries, Theun de
communisme
Last, Jef
Kool, Halbo C.


Titel: Het gelieg der kameraden : Gans contra Last bij het einde van
Links Richten / Willem Maas
Auteurs: Willem Maas (1958-)
In: De parelduiker, ISSN 1384-6280
Nummering: vol. 6 (2001), afl. 1, pag. 58-69
Annotatie: ill., portr.

Syst. code: 2.6.4.5 - vanaf 1830 Beperkt tot stromingen, stijlen, groepen,
scholen
Trefwoorden: Links Richten
Gans, Jacques
Last, Jef
Dekker, Maurits
communisme


Titel: Neue Sachlichkeit, die Literatur und die no?rdlichen
Niederlande / Ralf Gru?ttemeier
Auteurs: Ralf Gru?ttemeier (1961-)
In: Avantgarde in het Noorden/Noordwesten = Avantgarde im
Norden/Nordwesten; [red.: Hubert van den Berg ... et al.; met
medew. van Dagmar Hansen]
Uitgave: Groningen : Universiteitsbibliotheek
Jaar: 2000
Omvang: p. 125-128
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.5 - vanaf 1830 Beperkt tot stromingen, stijlen, groepen,
scholen
Trefwoorden: nieuwe zakelijkheid
Last, Jef


Titel: Rondom Rinus van der Lubbe / [door] Dennis Bos
Auteurs: Dennis Bos
In: Onvoltooid verleden, ISSN 1387-618X
Nummering: (1999), afl. 6 (juli), pag. 25-29
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.0.2.4.4 - kunsthistorische en historische studies -
hulpwetenschappen Kunsthistorische en historische studies
Trefwoorden: geschiedenis
Lubbe, Marinus van der
Last, Jef

Info: O.a. over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenw. met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939.

Titel: De Zuiderzee in woord en beeld / Frouke Wieringa
Auteurs: Frouke M. Wieringa
In: Wieringa, Frouke. Een cultuur valt droog: over het ontstaan van
het Zuiderzeemuseum, 1916-1950; redactiecommissie: Jaap R. de
Bruijn ... [et al.]; red.: Pieter J. de Vries
Uitgave: [Enkhuizen etc.] : Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum
[etc.]
Jaar: 1998
Omvang: p. 32-50
Annotatie: ill., portr.

Syst. code: 2.6.4.8 - vanaf 1830 Beperkt tot motieven, thema's, ideee??n
Trefwoorden: thema - Zuiderzee
Last, Jef
Norel, K.
Theunisz, Johan


Titel: Jef Last (1898-1972) : vriend van de wereldrevolutie / Ewald
Vanvugt
Auteurs: Ewald Maria Gerardus Antonius Vanvugt (1943-)
In: Vanvugt, Ewald. Nestbevuilers: 400 jaar Nederlandse critici van
het koloniale bewind in de Oost en de West; [eindred.: Laura van
Campenhout]
Uitgave: Amsterdam : Babylon-De Geus
Jaar: 1996
Omvang: p. 175-177
Annotatie: ill., portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.4 - levensbeschouwing en wereldbeschouwing
Trefwoorden: Last, Jef
kolonialisme
Nederlands-Indie??


Titel: Jef Last and his revolutionary poetry on Indonesia / by Harry
Poeze
Auteurs: Harry Albert Poeze (1947-)
In: Pramoedya Ananta Toer 70 tahun = essays to honour Pramoedya
Ananta Toer's 70th year; Bob Hering (ed.)
Uitgave: [S.l.] : Yayasan Kabar Seberang
Jaar: 1995
Omvang: p. 233-238
Reeks: Kabar Seberang : Sulating Maphilindo, ISSN 0314-5786 ; 24/25

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Last, Jef. Liedjes op de maat van de rottan: Indische
revolutionaire gedichten; verz., ingel. en toegel. door Harry A.
Poeze. Leiden, 1994.

Titel: Het belang van de anekdote : [interview met] Rudi Wester /
[door] Hans Olink
Auteurs: Rudi Wester (1943-); Hans Olink (1949-)
In: Biografie bulletin, ISSN 0925-7764
Nummering: vol. 5 (1995), afl. 2, pag. 159-161
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Last, Jef
biografie

Info: Fragmenten uit een radio-interview, uitgezonden op 10 juli 1994
in de reeks Vijf biografen vertellen over hun fascinatie voor
linkse schrijvers uit de eerste helft van deze eeuw.

Titel: A. J. D. van Oosten (1898-1969): 'een dichter die zo wonderveel
beloofde' / Diana van Dijk
Auteurs: Diana van Dijk (1955-)
In: Jaarboek, ISSN 0928-8023
Nummering: vol. 4 (1995), pag. 117-132
Annotatie: ill., portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.1 - algemeen biografisch: leven en werk Algemeen
Trefwoorden: Oosten, A. J. D. van
De Gemeenschap (tijdschr.)
Last, Jef


Titel: Gevaarlijk leven : een biografie van Joris Ivens /
Hans Schoots ; [eindred. Sjoerd de Jong]
Auteurs: Hans Schoots (1950-); Sjoerd de Jong
Uitgave: Amsterdam : Mets
Jaar: cop. 1995
Omvang: 558 p.
Annotatie: ill.
ISBN: 90-5330-162-3

Syst. code: 2.6.0.2.4.4 - kunsthistorische en historische studies
- hulpwetenschappen Kunsthistorische en historische
studies
Trefwoorden: filmgeschiedenis
Ivens, Joris
Blokker, Jan
Braak, Menno ter
Helman, Albert
Last, Jef
Lehning, Arthur
Marsman, H.
Scholte, Henrik
Extra trefwoorden: Theun de Vries

Info: P. 7-10 Voorwoord; p. 493 Archieven en
documentencollecties (Afkortingenlijst); p. 494
Gei??nterviewde personen; p. 540-547 Gebruikte
literatuur; p. 548-549 Filmografie Joris Ivens; p.
550-559 Personenregister.
Ook over: Theun de Vries.
Samenvatting: Joris Ivens (1898-1989) had een internationale
reputatie opgebouwd als filmer van documentaires. Voor
cinefielen was Ivens de kunstenaar van 'De brug',
'Zuiderzee' en 'Regen' en daarnaast was hij alom
bekend door zijn films over de Sovjet-Unie, Cuba,
Vietnam, de Spaanse burgeroorlog en China. Zijn epos
'Hoe Yukong de bergen verzette' is eind jaren zeventig
door de VPRO uitgezonden. Uit de gedegen biografie van
Hans Schoots komt Ivens naar voren als propagandist
van het communisme, die het niet alleen in zijn films
niet zo nauw nam met de waarheid, maar ook in zijn
persoonlijk leven talloze mythes rond zichzelf
cree??erde. Zo bleek het niet waar dat hij in
Nederland altijd zeer negatief werd ontvangen en dat
hij door de houding van de regering min of meer
gedwongen was in het oostblok te blijven. De
uitstekend gedocumenteerde en in de kritiek zeer goed
ontvangen biografie is gebaseerd op uitgebreid
archiefonderzoek en talloze interviews met Ivens zelf
en zijn vele vrienden, geliefden en vijanden. De
biografie bevat een lijst van geraadpleegde archieven
en documentencollecties, gei??nterviewde personen,
gebruikte literatuur, een filmografie en een
personenregister. (EK)
Reacties en recensies: Enigszins ingekort en herzien in Engelse vertaling:
Living dangerously: a biography of Joris Ivens;
[transl. from the Dutch: David Colmer]. Amsterdam,
2000.
Recensies door: Jan Vrijman in: Biogr. bull.: 6 (1996)
2, 187-195 (reactie: Brief aan Jan Vrijman, door Hans
Schoots. In: Biogr. bull.: 6 (1996) 3, 274-280);
A.J.C.M. Gabrie??ls in: Tijdschr. geschied.: 110
(1997) 4, 567-569.

Titel: Die dokumentarische Poetik Jef Lasts / [von] Ralf Gru?ttemeier
Auteurs: Ralf Gru?ttemeier (1961-)
In: Institution & innovation; ed. by Klaus Beekman. Avant garde
crit. stud.
Nummering: (1994), afl. 8, pag. 85-102, 171

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.7 - over e?e?n werk - genres
Trefwoorden: Last, Jef
reportageroman
plagiaat
Nugteren, J. F. van

Info: P. 171 Re?sume?/Abstract.
Over: Last, Jef. Partij remise. Amsterdam, 1933.

Titel: Tussen hoop en angst : de communistische jaren van Jef Last /
[door] Jan Willem Stutje
Auteurs: Jan Willem Stutje
In: Maatstaf : maandblad voor letteren, ISSN 0024-8851
Nummering: vol. 42 (1994), afl. 10 (okt), pag. 58-71

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.4 - levensbeschouwing en wereldbeschouwing
Trefwoorden: Last, Jef
communisme


Titel: Van vijandschap tot voorwoord : acht brieven van Jef Last
/ [door] Igor Cornelissen
Auteurs: Igor Cornelissen (1935-)
In: Maatstaf : maandblad voor letteren, ISSN 0024-8851
Nummering: vol. 42 (1994), afl. 2 (feb), pag. 47-57

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.3 - briefwisseling met e?e?n persoon
Trefwoorden: Cornelissen, Igor

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.5 - herinneringen van vrienden en tijdgenoten, alba
amicorum
Trefwoorden: Last, Jef
communisme
Extra trefwoorden: A. de Kom
Nico Rost

Info: Bevat briefteksten van Jef Last.
O.a. ook over: A. de Kom en Nico Rost.

Titel: Hybride Welten : Aspekte der Nieuwe Zakelijkheid in
der niederla?ndischen Literatur / Ralf Gru?ttemeier
Auteurs: Ralf Gru?ttemeier (1961-)
Uitgave: [S.l. : s.n.]
Jaar: 1994
Omvang: 222 p.

Syst. code: 2.6.4.5 - vanaf 1830 Beperkt tot stromingen, stijlen,
groepen, scholen
Trefwoorden: nieuwe zakelijkheid
Bordewijk, F.
Braak, Menno ter
Last, Jef
Marsman, H.
Revis, M.
Stroman, Ben
Wagener, Willem Adriaan
Wessem, Constant van

Info: Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Handelseditie: Stuttgart: M & P Verlag fu?r
Wissenschaft und Forschung, 1995.
P. 11-14 Einleitung; p. 195-200 Samenvatting; p.
202-222 Bibliographie.
O.a. over: Bordewijk, F. Bint (1934); Last, Jef.
Partij remise (1933), Zuiderzee (1934); Revis, M.
8.100.000 m/3 zand (1932), Gelakte hersens (1934);
Stroman, Ben. Stad (1932); Wagener, Willem Adriaan.
Shanghai (1933).
Samenvatting: De romans uit de eerste helft van de jaren dertig die
behoren tot de nieuwe zakelijkheid, worden in de
academische literatuurbeschouwing over het algemeen
negatief beoordeeld. Volgens Ralf Gru?ttemeier is dat
het gevolg van idealistische poe??tica's die als
herformuleringen van de oordelen van H. Marsman en
Menno ter Braak beschouwd kunnen worden. De auteur
onderzoekt de poe??tologische normen die de
nieuw-zakelijke auteurs zelf hanteren. Hij doet dat
onder andere aan de hand van de geschriften van de
grote voorstander van het nieuwe proza, Constant van
Wessem. Een ander poging tot reconstructie van de
externe poe??tica wordt ondernomen aan de hand van
recensies door e?e?n van de auteurs, Jef Last,
waarin hij zijn poe??tica impliciet onder woorden
brengt. In vier hoofdstukken analyseert Gru?ttemeier
vervolgens de romans van F. Bordewijk, Jef Last, M.
Revis, B. Stroman en W.A. Wagener. Tenslotte brengt de
auteur het veelstemmige, hybride karakter van deze
romans in verband met het begrip moderniteit en stelt
voor om hybriditeit te begrijpen als strategie die het
bekende en onbekende mengt om uit een vreemde wereld
een bekende wereld te maken. De auteur ziet deze
veelstemmigheid e?n het naast elkaar plaatsen van de
verschillende standpunten zonder tot een bepaalde
keuze te komen als het antwoord van de nieuw-zakelijke
romans op een verzuilde, gepolariseerde maatschappij.
De handelseditie van het proefschrift is verkrijgbaar
via uitgeverij Metzler te Stuttgart. (EK)
Reacties en recensies: Recensies door: S.N. Bakker in: Spieg. lett.: 39
(1996) 1, 106-107; Hans Anten in: Ned. lett.kd.
(Gron.): 1 (1996) 1 (feb) 114-115; J.M.J. Sicking in:
Literatuur (Utrecht): 13 (1996) 2 (mrt-apr) 121-123.
Recensies van de handelseditie door: Michael Bahlke
in: Nachbarspr. Niederl.: 11 (1996) 2, 154-156; A. van
Luxemburg-Albers in: Tvl, Tijdschr. lit.wet.: 1 (1996)
4 (dec) 311-314.

Titel: Intertextualiteit : wat, waarom en hoe? / A. van
Luxemburg-Albers
Auteurs: Anny Elisabeth Maria van Luxemburg-Albers (1937-)
In: Vestdijk en de anderen, 2: Invloed van en op S. Vestdijk; [red.:
R. Henrard ... et al.; bijdragen: Willem G. van Maanen ... et
al.]. Speciaal nr. van: Vestdijkkroniek (Utrecht)
Nummering: (1994), afl. 82 (mrt), pag. 15-27

Syst. code: 2.6.0.1.1 - algemeen theoretische studies Algemeen
Trefwoorden: intertekstualiteit
Bordewijk, F.
Last, Jef
Vestdijk, S.

Info: Lezing, gehouden op het Vestdijksymposium te Leusden op 23
oktober 1993.

Titel: Liedjes op de maat van de rottan : Indische
revolutionaire gedichten / Jef Last ; verz., ingel. en
toegel. door Harry A. Poeze
Corporatie: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
Leiden
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Harry
Albert Poeze (1947-)
Uitgave: Leiden : KITLV Uitgeverij
Jaar: 1994
Omvang: 116 p.
Annotatie: ill.
ISBN: 90-6718-069-6

Syst. code: 2.7.4.2.2 - bloemlezingen Bloemlezingen
Trefwoorden: Last, Jef
thema - Nederlands-Indie??

Info: P. 7-45 Inleiding; p. 95-110 Toelichting op de
gedichten; p. 111-116 Literatuuropgave.
Samenvatting: Jef Last (1898-1972) was in de jaren dertig een van de
voormannen van links Nederland. Zijn werk is voor het
grootste deel vergeten, of nog slechts bekend vanwege
de politieke lading. De communistenvervolging in
Indie?? in de twintiger en dertiger jaren
inspireerde hem tot het maken van allerlei gedichten,
waarin hij het Nederlands imperialisme heftig aanvalt.
Deze poe??zie verscheen vaak in vrij obscure bladen
(als 'Recht en Vrijheid' en 'De notenkraker') en
uitgaafjes. Literair-historicus Harry Poeze verzamelde
ze voor deze uitgave. Hij voegde er een uitgebreide
inleiding aan toe, waarin hij ingaat op leven en werk
van Last, zijn plaats in de literatuur, zijn plaats in
de Indische literatuur en de waardering voor diens
werk. De gedichten zijn voorzien van uitgebreide
toelichtingen over hun publikatiegeschiedenis, de
aanleiding tot hun ontstaan en varianten. Last is
tevens bekend als deelnemer aan de strijd tegen
Franco, als leidende figuur van het Nederlandse verzet
tegen Duitsland en van zijn vriendschap met de
beroemde Franse auteur Andre? Gide. (FP)
Reacties en recensies: Recensie door Joop Morrie??n in: Polit. cult.: 54
(1994) 2 (apr) 50-51.

Titel: Papier in de oorlog / Casper Gijzen
Auteurs: Casper Gijzen (1968-)
In: De Leidse Adonis, ISSN 0928-205X
Nummering: vol. 3 (1995), afl. enige, pag. 5-6

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.2.4 - over e?e?n werk - analytische bibliografie en
bibliologie
Trefwoorden: Last, Jef
papierschaarste

Info: Over: Last, Jef. Leeghwater maalt de meren leeg. Amsterdam,
1942.

Titel: Jef Last en Piet Begeer / [door] Rudi Wester
Auteurs: Rudi Wester (1943-)
In: In zijn soort een mooi werk: schrijversportretten in het
Letterkundig Museum; Pierre H. Dubois ... [et al.]; onder red.
van Anton Korteweg
Uitgave: Den Haag : Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
Jaar: 1993
Omvang: p. 47-48
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.6 - platenboeken, portretten, fotobiografiee??n,
iconografie e.d.
Trefwoorden: Last, Jef
portretten
Begeer, Piet


Titel: Waarom en nog steeds Jef Last / [door] Rudi Wester
Auteurs: Rudi Wester (1943-)
In: Biografie bulletin, ISSN 0925-7764
Nummering: vol. 3 (1993), afl. 1, pag. 19-22
Annotatie: facs., portr.

Syst. code: 2.5.6 - geschiedenis van de beoefening van de
literatuurwetenschap Per auteur
Trefwoorden: Last, Jef
biografie


Titel: Twee opmerkelijke documenten over de betrokkenheid van
Nederlanders bij de Spaanse burgeroorlog 1936-1939 / Hans
Dankaart
Auteurs: Hans Dankaart
In: Bulletin Nederlandse arbeidersbeweging, ISSN 0168-8898
Nummering: (1992), afl. 28 (dec), pag. 2-3, 26-39
Annotatie: facs.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.4 - interviews, vraaggesprekken
Trefwoorden: Last, Jef
Spaanse burgeroorlog
Gide, Andre?


Titel: Jef Last's 'Zuiderzee' : the price of progress / Basil D.
Kingstone
Auteurs: Basil D. Kingstone
In: Canadian journal of Netherlandic studies : the journal of the
Association for the Advancement of Netherlandic Studies : la
revue de l'Association canadienne pour l'avancement des e?tudes
ne?erlandaises, ISSN 0225-0500
Nummering: vol. 13 (1992), afl. 1 (spring), pag. 21-24

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Last, Jef. Zuiderzee: roman. Amsterdam, 1934.

Titel: Jef Last, de 'Digoeldichter' / Joop van den Berg
Auteurs: Joop van den Berg (1930-)
In: Indische letteren : documentatieblad van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde, ISSN 0920-6949
Nummering: vol. 6 (1991), afl. 3 (sep), pag. 137-141
Annotatie: ill., portr.

Syst. code: 2.7.4.2.2 - bloemlezingen Bloemlezingen
Trefwoorden: Last, Jef

Info: P. 137 [Inleiding].

Titel: Spanje als spiegel : Spanjebeeld en politieke cultuur in
Nederland van 1936-1939 / Bob de Graaff
Auteurs: Bobbiaan Gerrit Jan de Graaff (1955-)
In: De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen, ISSN 0016-9730
Nummering: vol. 153 (1990), afl. 9 (sep), pag. 720-732

Syst. code: 2.6.0.2.4.4 - kunsthistorische en historische studies -
hulpwetenschappen Kunsthistorische en historische studies
Trefwoorden: geschiedenis
Spaanse burgeroorlog
Last, Jef
Brouwer, Johan
Helman, Albert


Titel: 'Wij slaven' van Anton de Kom : gecensureerd? / Ben Scholtens
Auteurs: Bernardus Petrus Canisius Scholtens (1954-1993)
In: SWI forum voor kunst, cultuur en wetenschap
Nummering: vol. 6 (1989), afl. 1 (juni), pag. 9-21

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Kom, Anton de
politiek
censuur
Last, Jef
Rost, Nico
Du Perron, E.

Info: Over: Kom, Anton de. Wij slaven van Suriname. Amsterdam, [1934].

Titel: De filmliga in het jaar 1929 / Nico J. Brederoo
Auteurs: Nicolaas Jenno Brederoo (1942-2000)
In: Bericht uit 1929: het veelzijdige gezicht van de Nederlandse
samenleving ten tijde van de oprichting van het PTT Museum;
eindred. A. Jespers; samenstelling B. Koevoets; met bijdragen
van J. Bosmans ... [et al.]
Uitgave: 's-Gravenhage : Stichting Het Nederlandse PTT Museum
Jaar: 1989
Omvang: p. 46-56
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Braak, Menno ter
film
Last, Jef
Filmliga (tijdschr.)

Info: P. 55-56 Bijlage filmografie 1929.

Titel: 'Nu ken ik u, land van den opbouw' : Jef Last in de Sovjetunie /
J. Herman
Auteurs: Joost Herman (1963-)
In: Leidschrift : historisch tijdschrift, ISSN 0923-9146
Nummering: vol. 5 (1988-1989), afl. 2 (mrt 1989), pag. 85-100

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.4 - levensbeschouwing en wereldbeschouwing
Trefwoorden: Last, Jef
communisme


Titel: Film als kunst? : opvattingen over film en filmkunst in
Nederland (1918-1927) / Ansje van Beusekom
Auteurs: Anna Clara Neeltje van Beusekom (1960-)
In: Jaarboek mediageschiedenis, ISSN 0924-1701
Nummering: vol. 1 (1989), pag. 73-97
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.1.3 - vanaf 1830 Afzonderlijke onderwerpen en problemen
van algemene aard
Trefwoorden: filmkritiek
Bonset, I. K.
Braak, Menno ter
Last, Jef

Info: Summary in: Jaarb. mediageschied.: 2 (1990 [versch. 1991]) 243.

Titel: De zin van de biografie / Rudi Wester
Auteurs: Rudi Wester (1943-)
In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, ISSN 0921-4895
Nummering: (1987-1988 [versch. 1989]), pag. 33-36

Syst. code: 2.6.4.1.3 - vanaf 1830 Afzonderlijke onderwerpen en problemen
van algemene aard
Trefwoorden: biografie
Last, Jef

Info: Lezing, gehouden op de jaarvergadering op 4 juni 1988 in het
Academiegebouw te Leiden.

Titel: De pleitrede van een pederast : Andre? Gide (1869-1951) /
Maurice van Lieshout
Auteurs: Maurice van Lieshout (1953-)
In: Pijlen van naamloze liefde: pioniers van de homo-emancipatie;
red. Hans Hafkamp & Maurice van Lieshout
Uitgave: Amsterdam : SUA
Jaar: 1988
Omvang: p. 140-146, 199
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Gide, Andre?
homoseksualiteit


Titel: De bronnen van een biografie / Rudi Wester
Auteurs: Rudi Wester (1943-)
In: De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen, ISSN 0016-9730
Nummering: vol. 151 (1988), afl. 5 (mei), pag. 336-340

Syst. code: 2.6.0.2.2 - heuristische en bibliografische studies -
hulpwetenschappen - literatuurwetenschap Heuristische en
bibliografische studies
Trefwoorden: biografie

Syst. code: 2.5.6 - geschiedenis van de beoefening van de
literatuurwetenschap Per auteur
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Bewerkte tekst van een lezing, gehouden in het kader van de
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) in theater De
Balie te Amsterdam op 20 maart 1988.

Titel: De autobiografiee??n van Jef Last / [door] Rudi Wester
Auteurs: Rudi Wester (1943-)
In: Autobiografiee??n. Speciaal nr. van: Maatstaf ('s-Gravenhage)
Nummering: vol. 36 (1988), afl. 9-10 (sep-okt), pag. 164-169
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.7 - over e?e?n werk - genres
Trefwoorden: Last, Jef
autobiografie


Titel: Nieuwe zakelijkheid : oorsprong en ontwikkeling van een term /
M.C. van den Toorn
Auteurs: Maarten Cornelis van den Toorn (1929-)
In: De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift, ISSN 0028-9922
Nummering: vol. 80 (1987), afl. 1 (jan), pag. 40-54

Syst. code: 2.6.0.1.1 - algemeen theoretische studies Algemeen
Trefwoorden: 'nieuwe zakelijkheid' als literair-historische term

Syst. code: 2.6.4.5 - vanaf 1830 Beperkt tot stromingen, stijlen, groepen,
scholen
Trefwoorden: nieuwe zakelijkheid
Bordewijk, F.
Kuyle, Albert
Last, Jef
Revis, M.
Stroman, Ben
Wagener, Willem Adriaan


Titel: Vogelvrij worden : Jef Last in de Spaanse burgeroorlog / Hans
Goedkoop
Auteurs: Hans Goedkoop (1963-)
In: Homologie : tijdschrift voor homologie, ISSN 0166-0993
Nummering: vol. 8 (1986), afl. 6 (okt-nov), pag. 6-9
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.4 - levensbeschouwing en wereldbeschouwing
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Correspondance, 1934-1950 / Andre? Gide, Jef Last ;
e?d. e?tablie, pre?sente?e et annot. par C.J.
Greshoff
Auteurs: Andre? Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus
Carel Franciscus Last (1898-1972); Cornelis Jacobus
Greshoff (1915-)
Uitgave: Lyon : Presses Universitaires de Lyon
Jaar: 1985
Omvang: VIII, 191 p.
ISBN: 2-7297-0228-8

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.3 - briefwisseling met e?e?n persoon
Trefwoorden: Last, Jef
Gide, Andre?

Info: Omslagtitel: Correspondance avec Jef Last.
P. VII-VIII Avant-propos; p. 153-157 Appendice: Jef
Last; par Andre? Gide; p. 177 Les livres de Jef Last;
p. 181-185 Index des noms et des titres.
Reacties en recensies: Recensies door: Pierre Masson in: Bull. amis Andre?
Gide: 13 (1985) 66 (avr) 291-293; Basil D. Kingstone
in: Can. j. Neth. stud.: 5 (1985) 2 (fall) 117-121;
Sadi de Gorter in: Septentrion: 15 (1986) 3, 75-76.

Titel: Nederlandse zeemansballaden / A. Smit
Auteurs: A. Smit
In: Rust : literair cultureel tweemaandelijks tijdschrift
Nummering: vol. 5 (1983-1984), afl. 26 (feb 1984), pag. 17-21
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.7 - vanaf 1830 Beperkt tot genres
Trefwoorden: zeemanslied
Last, Jef
Werumeus Buning, J. W. F.


Titel: Jef last : een strijdbaar schrijversleven (1898-1972) / [door]
Rita van Dijk, Henk van Drunen, Piet Franssen ... [et al.]
Auteurs: Rita van Dijk; Henk van Drunen; Peter Joseph Antonius Franssen
(1955-)
In: Bzzlletin, ISSN 0165-0858
Nummering: vol. 11 (1982-1983), afl. 104 (mrt 1983), pag. 12-19, 11
Annotatie: portr., ill.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.1 - algemeen biografisch: leven en werk Algemeen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Une amitie? litte?raire et personnelle : Jef Last et Andre?
Gide / [par] Basil Kingstone
Auteurs: Basil D. Kingstone
In: Septentrion : revue de culture ne?erlandaise, ISSN 0771-8934
Nummering: vol. 12 (1983), afl. 3 (de?c), pag. 10-17
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Gide, Andre?

Info: Ook in: Septentrion, le dialogue permanent: choix de textes
publie?s dans Septentrion, revue de culture ne?erlandaise;
[direction: Jozef Deleu ... et al.; trad.: Maddy Buysse ... et
al.]. Rekkem, 1990, p. 55-62.

Titel: Aus dem Nachwort zu seinem ersten deutschen Buch / Rolf
Italiaander
Auteurs: Rolf Bruno Maximilian Italiaander (1913-)
In: Italiaander, Rolf. Lichter im Norden: Erinnertes und Bedachtes
Uitgave: Husum : Husum
Jaar: 1983
Omvang: p. 149-154
Reeks: Husum Taschenbuch

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.1 - algemeen biografisch: leven en werk Algemeen
Trefwoorden: Last, Jef
vertalingen in het Duits

Info: Ook in: Last, Jef. Vor dem Mast; ausgewa?hlt, eingel. und
u?bers. von Rolf Italiaander. Hamburg, 1949, p. 185-193.

Titel: Jef Last : Seemann und Dichter : sein abenteuerliches Leben in
Stichworten / Rolf Italiaander
Auteurs: Rolf Bruno Maximilian Italiaander (1913-)
In: Italiaander, Rolf. Lichter im Norden: Erinnertes und Bedachtes
Uitgave: Husum : Husum
Jaar: 1983
Omvang: p. 147-149
Reeks: Husum Taschenbuch

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.1 - algemeen biografisch: leven en werk Algemeen
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Ook in Das freie Wort van 4 augustus 1950.

Titel: Gezeur / Gerard Reve
Auteurs: Gerard Kornelis van het Reve (1923-)
In: Reve, Gerard. Archief Reve, [dl. 2]: 1961-1980; gered. door
Pierre H. Dubois en geannot. door Sjaak Hubregtse
Uitgave: Baarn
Jaar: 1982
Omvang: p. 102-103

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Reve, Gerard
racisme
Last, Jef

Info: Ook er verschenen in Het Parool van 10 april 1968.

Titel: Jef Last tussen de partij en zichzelf / Nieko van de
Pavert
Auteurs: Nieko van de Pavert
Uitgave: Nijmegen : de auteur
Jaar: 1982
Omvang: v, 327 p.
Annotatie: ill., portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.4 - levensbeschouwing en wereldbeschouwing
Trefwoorden: Last, Jef
communisme
socialisme

Info: P. I-V Voorwoord; p. 308-311 Bijlage I: Fragment uit
een brief van Last aan zijn vrouw ('36); p. 312-317
Bijlage II: Voorwoord (niet gepubliceerd) van Last bij
de herdruk van Liefde in de portieken (samen met twee
andere werken) '63; p. 318-321 Lijst van gepubliceerde
werken van Jef Last; p. 322-325 Bronnen.
Reacties en recensies: Recensie door Jaap Jan Flinterman in: Cah. geschied.
Communistische Partij Ned.: (1983) 8 (apr) 159-160.

Titel: Jef Last and Andre? Gide : the record of a friendship / Basil
Kingstone
Auteurs: Basil D. Kingstone
In: C.A.A.N.S.' tenth anniversary. Speciaal nr. van: Can. j. Neth.
stud.
Nummering: vol. 3 (1981-1982), afl. 1-2 (fall 1981 - spring 1982), pag.
91-96

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Gide, Andre?


Titel: Jef Last en de literaire revolutiegeest / Marianne Zoetmulder
Auteurs: Marianne A.Th. Zoetmulder
In: Herdruk. Speciaal nr. van: Druk
Nummering: vol. 1 (1981) (dec), pag. 30-31; pag. 38

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.6.1 - over e?e?n werk - invloed, literaire betrekkingen en
nawerking
Trefwoorden: Last, Jef
revolutionaire literatuur
literatuur en maatschappij

Info: Ook in: Druk: 1 (1979-1980) 3 (apr 1980) 27-34.
Over: Last, Jef. Marianne. Den Haag, 1930.

Titel: Jef Last : [interview / door G.H. 's- Gravesande]
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Goverdus Henricus
's- Gravesande (1882-1965)
In: 's-Gravesande, G.H. Al pratende met
Uitgave: 's-Gravenhage
Jaar: 1980
Omvang: p. 159-167

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.4 - interviews, vraaggesprekken
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Ook in: Den Gulden Winckel: 33 (1934) 3 (mrt) 41-44, o.d.t. Jef
Last over zijn leven en zijn werk.

Titel: Uit de vonk zal de vlam oplaaien (Poesjkin) : een analyse van de
aktiviteiten en ideee??n van de humanistisch-socialistische
verzetsgroep rondom het illegale verzetsblad De Vonk, 1940-1945
/ Hans Berendsen, Rik Weeda
Auteurs: Hans Berendsen; Rik Weeda
Uitgave: Groningen : "Volharding"
Jaar: cop. 1980
Omvang: 157 p.

Syst. code: 2.6.0.2.4.4 - kunsthistorische en historische studies -
hulpwetenschappen Kunsthistorische en historische studies
Trefwoorden: geschiedenis
Tweede Wereldoorlog
De Vonk (tijdschr.)
Last, Jef
Roland Holst-van der Schalk, Henriette

Info: P. 9-10 Verantwoording; p. 11-15 Inleiding.

Titel: Madrid, en las letras neerlandesas / Gonzalo Garceval, Hans
Tromp
Auteurs: Gonzalo Garceval; Hans A.S. Tromp
In: Villa de Madrid
Nummering: vol. 62 (1979), afl. 1, pag. 73-82
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.8 - vanaf 1830 Beperkt tot motieven, thema's, ideee??n
Trefwoorden: thema - Spanje
Hoornik, Ed
Last, Jef
Looy, Jac. van
Uyl, Bob den
Verwey, Albert


Titel: Links richten tussen partij en arbeidersstrijd : materiaal voor
een teorie over de verhouding tussen literatuur en
arbeidersstrijd / Projektgroep "literatuursociologie"
[Marie-Jose? Buck ... et al.]
Corporatie: Projektgroep "literatuursociologie", Nijmegen
Auteurs: Marie-Jose? Buck
Uitgave: Nijmegen : [Katholieke Universiteit, Instituut Nederlands]
Jaar: 1975
Omvang: 2 dl. (XXIII, 748 p.)
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.6 - vanaf 1830 Beperkt tot tijdschriften/series
Trefwoorden: Links richten (tijdschr.)
Last, Jef

Info: Voorwoord ook in: Werk (Leiden): (1975) 3-4 (juni) 89-119.
P. I-XXIII Voorwoord; p. 667-678 Inhoudsopgave van het
tijdschrift Links Richten; p. 687-696 Oorspronkelijk en
herschreven slot van: Last, Jef. Liefde in de portieken.
Amsterdam, 1932; p. 701-728 Geraadpleegde bronnen; p. 729-744
Personenregister.

Titel: [Inleiding] / Jef Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: Last, Jef. Marianne. 5e dr
Uitgave: Amsterdam : Contact
Jaar: 1974
Omvang: p. 5-6

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Boekbespreking / Maurits Dekker
Auteurs: Maurits Rudolph Joe??l Dekker (1896-1962)
In: Links richten: maandblad uitgegeven door het arbeiders
schrijvers collectief 'Links richten'. Volledige reprint
1932-1933
Uitgave: Amsterdam : Van Gennep
Jaar: 1973
Omvang: p. 29-30

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.3.9.2 - recensies over meerdere werken
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Een nawoord bij de heruitgave van 'Links richten' / Martin Mooij
Auteurs: Martinus Mooij (1930-)
In: Links richten: maandblad uitgegeven door het arbeiders
schrijvers collectief 'Links richten'. Volledige reprint
1932-1933
Uitgave: Amsterdam : Van Gennep
Jaar: 1973
Omvang: p. 283-304

Syst. code: 2.5.4 - geschiedenis van de beoefening van de
literatuurwetenschap Per tijdschrift/serie
Trefwoorden: Links richten (tijdschr.)
Leeuwen, Freek van
Meijer, Bertus
Last, Jef


Titel: In memoriam Jef Last
Auteurs: Niek Engelschman
In: Sec : lesbies- en homoblad, ISSN 0166-1973
Nummering: vol. 2 (1972), afl. 4 (25 maart), pag. [7]

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.9 - herdenkingen, lofredes en prijstoekenningen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: [Discurso] / Jef Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: Hora de Espana: revista mensual, tomo II (nu?meros VI-X).
Valencia, Junio 1937 - Octubre 1937
Uitgave: Glashu?tten im Taunus enz : Detlev Auvermann & Kraus Reprint
Jaar: 1972
Omvang: p. 240-244

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Toespraak gehouden op het Tweede Internationaal
Schrijverscongres, juli 1937, te Madrid en Valencia.

Titel: In memoriam Jef Last / H.J. Smeding
Auteurs: Hendrik Jan Smeding (1899-1979)
In: PEN kwartaal : periodiek van het Nederlands PEN-centrum, ISSN
0166-4689
Nummering: (1972), afl. 9 (apr-juni), pag. 13-14

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.9 - herdenkingen, lofredes en prijstoekenningen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: In memoriam Jef Last
In: Neerlandica extra muros : contact- en inlichtingenblad van de
Werkcommissie van Hoogleraren en Lectoren in de Neerlandistiek
aan Buitenlandse Universiteiten, ISSN 0047-9276
Nummering: (1972), afl. 18 (voorjaar), pag. 1

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.9 - herdenkingen, lofredes en prijstoekenningen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: 'Ce fou de Jef ...' Andre? Gide et Munich / [par] Claude Martin
Auteurs: Claude Martin (1933-)
In: Revue des sciences humaines, Nouvelle se?rie, ISSN 0035-2195
Nummering: vol. 35 (1970), afl. 137 (jan-maart), pag. 119-125

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.3 - briefwisseling met e?e?n persoon
Trefwoorden: Last, Jef
Gide, Andre?

Info: Bevat o.a. brieven van Jef Last en Andre? Gide aan elkaar.

Titel: Jef Last : [interview / door] Fernand Auwera
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Fernand Leon Henri
Van der Auwera (1929-)
In: Auwera, Fernand. Schrijven of schieten: interviews
Uitgave: Antwerpen [etc.]
Jaar: 1969
Omvang: p. 102-110

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.4 - interviews, vraaggesprekken
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Jef Last : ik beschouw Mulisch als mijn opvolger / [interview
door Rien Robijns]
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Rien Robijns
In: De journalist : orgaan van de Federatie van Nederlandse
Journalisten, ISSN 0022-555X
Nummering: vol. 19 (1968), afl. 15 (sep), pag. 316-317

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Last / Kees Fens
Auteurs: Cornelis Walterus Antonius Fens (1929-)
In: Fens, Kees. Loodlijnen
Uitgave: Amsterdam
Jaar: 1967
Omvang: p. 77-79

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.3.9.2 - recensies over meerdere werken
Trefwoorden: Last, Jef

Info: 2e dr. 1978.
Ook in De Tijd van 1963.

Titel: Gide in Last / Kees Fens
Auteurs: Cornelis Walterus Antonius Fens (1929-)
In: Fens, Kees. Loodlijnen
Uitgave: Amsterdam
Jaar: 1967
Omvang: p. 80-83

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: 2e dr. 1978.
Ook in De Tijd van 1966.
Over: Last, Jef. Mijn vriend Andre? Gide. Amsterdam, 1966.

Titel: Vondelprijs voor Jef Last / F. Otten
Auteurs: F. Otten
In: De journalist : orgaan van de Federatie van Nederlandse
Journalisten, ISSN 0022-555X
Nummering: vol. 17 (1966), afl. 8 (30 apr), pag. 152

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.9 - herdenkingen, lofredes en prijstoekenningen
Trefwoorden: Last, Jef
Joost-van-den-Vondel-Preis 1966


Titel: Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1966 an Dr. Jef
Last, Amsterdam, durch die Westfa?lische Wilhelms-Universita?t
Mu?nster
Corporatie: Stiftung F.V.S., Hamburg
Uitgave: Hamburg : F.V.S.
Jaar: [1966]
Omvang: 23 p.
Annotatie: ill.
Reeks: Joost-van-den-Vondel-Preis ; 1966

Syst. code: 2.4.2 - prijzen en beurzen - literatuurwetenschap Prijzen en
beurzen
Trefwoorden: Joost-van-den-Vondel-Preis 1966
Last, Jef

Info: P. 5-13 Ansprache; Friedrich Klein; p. 15-23 Die Provokation als
Grundthema des Schaffens Andre? Gides: Vortrag; von Jef Last.

Titel: Familie Leegwater
In: Westfriese families, ISSN 1381-9461
Nummering: vol. 6 (1965), afl. 3 (dec), pag. 49-51

Syst. code: 2.6.4.8 - vanaf 1830 Beperkt tot motieven, thema's, ideee??n
Trefwoorden: personage - Leeghwater
Mens, Jan
Amstel, Max van
Last, Jef


Titel: Politieke literatuur / E. Du Perron
Auteurs: Charles Edgar Du Perron (1899-1940)
In: Du Perron, E. Uren met Dirk Coster; De smalle mens I
Uitgave: Amsterdam
Jaar: 1965
Omvang: p. 99-111

Syst. code: 2.6.4.4 - vanaf 1830 Beperkt tot levensbeschouwelijke,
politieke, ethische, sociale, religieuze enz. aspecten
Trefwoorden: politiek
Donkersloot, N. A.
Last, Jef

Info: Herdr. 1975.
O.a. over de polemiek: Donker, Anthonie. Revolutionaire
poe??zie. In: De gulden winckel: 30 (1931) 1 (jan) 9-11; 19;
Last, Jef. Revolutionaire poe??zie; gevolgd door: Donker,
Anthonie. Antwoord aan Jef Last. In: De gulden winckel: 30
(1931) 351 (mrt) 51-53; en: Last, Jef. Om het recht van het
spel; gevolgd door: Donker, Anthonie. Antwoord. In De gulden
winckel: 30 (1931) 352 (apr) 92-93.

Titel: Nogmaals het auteurschap van Wij slaven van Suriname : Jef Last
beschuldigd / J.F. van Nugteren
Auteurs: J.F. van Nugteren (1934-1935 fl.)
In: Buiten de perken
Nummering: (1965), afl. 50 (feb), pag. 21-25

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.2.5 - over e?e?n werk - authenticiteitskritiek
Trefwoorden: Kom, Anton de
Last, Jef
Du Perron, E.


Titel: A. de Kom / [met een brief van E. Du Perron]
Auteurs: Charles Edgar Du Perron (1899-1940)
In: Buiten de perken
Nummering: (1965), afl. 50 (feb), pag. 15-20

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.2.5 - over e?e?n werk - authenticiteitskritiek
Trefwoorden: Kom, Anton de
Last, Jef
Du Perron, E.

Info: P. 15-29 De vergadering: Hoofdstuk uit de onuitgegeven roman
'Ons bloed is rood' door A. de Kom; p. 19-20 Brief van E. Du
Perron aan A. de Kom.

Titel: [Over: Gide, Andre?. Verhalend en essayistisch proza,
alsmede een uitgebreide keuze uit: Journal,
correspondentie en andere werken; [uit het Frans]
vert. door Jef Last. Haarlem, [1963]] / T. Haan
Auteurs: T. Haan (1965 fl.)
In: De nieuwe stem : maandblad voor cultuur en politiek,
ISSN 0169-6777
Nummering: vol. 19 (1964), afl. 3 (mrt), pag. 182-183

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Last, Jef
vertalingen uit het Frans
Gide, Andre?

Reacties en recensies: Reactie; door Jef Last. In: Nieuwe Stem: 19 (1964) 11
(nov) 684-685.

Titel: De oorlog sloop door de straten van de steden en de dorpen / Leo
Peters
Auteurs: Leo Peters pseud. van Leo Klatser
In: Kunst van nu : maandkrant
Nummering: vol. 1 (1963-1964), afl. 6 (apr 1964), pag. 6-7

Syst. code: 2.6.0.2.4.4 - kunsthistorische en historische studies -
hulpwetenschappen Kunsthistorische en historische studies
Trefwoorden: cultuurgeschiedenis
Spaanse burgeroorlog
Last, Jef


Titel: Wij slaven van onze ijdelheid? : Jef Last en "Wij
slaven van Suriname" van A. de Kom / door de redactie
in overleg met J. F. van Nugteren
Auteurs: J.F. van Nugteren (1934-1935 fl.)
In: Buiten de perken
Nummering: vol. 4 (1964), afl. 47 (okt [= nov]), pag. 6-10; afl.
48 (dec), pag. 11-13

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.2.5 - over e?e?n werk - authenticiteitskritiek
Trefwoorden: Last, Jef
Kom, Anton de

Info: Over het auteurschap van: Kom, A. de. Wij slaven van
Suriname. Amsterdam, 1934.
Reacties en recensies: Reacties; door Freek van Leeuwen en C. de Dood. In:
Buiten perken: 4 (1964) 48 (dec) 11-13.

Titel: Jef Last, 2 mei 1963, vijfenzestig jaar : lijst van tot nu toe
verschenen werk
Uitgave: [S.l : s.n.]
Jaar: 1963
Omvang: 4 p.

Syst. code: 2.1.1.5.1.2 - persoonsbibliografiee??n - per auteur -
literatuurwetenschap Per auteur
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Jef Last
Auteurs: Willem Holtwijk
In: Mens en wereld : maandblad voor buitenkerkelijken
Nummering: vol. 18 (1963), afl. 9 (4 mei), pag. 6
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.11 - recensies Recensies van secundaire literatuur, die niet
in dit BNTL-deel is opgenomen
Trefwoorden: Mooij, Martin
Put, Aad G.
Last, Jef

Info: Over: Mooy, Martin & Aad G. Put. Jef Last. Amsterdam, [1963]

Titel: [Over: Last, J. De bevrijde Eros: een ketter in Morenland, en
andere gedichten. [2e dr.]. Amsterdam, [1963]] / Martin Mooij
Auteurs: Martinus Mooij (1930-)
In: Verstandig ouderschap : orgaan van den Nieuw-Malthusiaanschen
Bond, ISSN 0169-6122
Nummering: vol. 43 (1963), afl. 9 (sep), pag. 260

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Bij Jef Last, "Tegen de draad" en Muus Jacobse, "Het huisgezin"
/ Willem Barnard
Auteurs: Wilhelmus Barnard (1920-)
In: Mededelingen der Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting
Nummering: (1963), afl. 2 [= 25], pag. 1066-1067

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Heeroma, Klaas H.

Info: Tekst van het radioprogramma Het geladen schip, uitgezonden door
het I.K.O.R., najaar 1961.
Ook in: Graft, Guillaume van der. Verzameld vertoog. Baarn,
1989, p. 407-408, o.d.t. Tegen de schroefdraad van de tijd.
Over: Last, Jef. Tegen de draad: gedichten. Amsterdam, 1960; en
over: Jacobse, Muus. Het huisgezin: gedichten. Kampen, 1959.

Titel: Proficiat : Jef Last 65 jaar / [bijdragen van Freek van Leeuwen
... et al.]
Auteurs: Freek van Leeuwen (1905-1968); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Uitgave: Rotterdam : [s.n.]
Jaar: 1963
Omvang: 22 p.
Reeks: Speciaal nr. van: Bull. Lange Akker: 3 (1963) 5

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.7 - feestbundels en gedenkbundels
2.7.4.2.2 - bloemlezingen Bloemlezingen
Trefwoorden: Last, Jef

Info: P. 4 Verjaardagsbrief; door Freek van Leeuwen; p. 5-7 Bij de
poe??zie van Jef Last; door Martin Mooij.

Titel: Jef Last / Martin Mooy en Aad G. Put
Auteurs: Martinus Mooij (1930-); Aad G. Put
Uitgave: Amsterdam : Heijnis
Jaar: [1963]
Omvang: 64 p.
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.1 - algemeen biografisch: leven en werk Algemeen
Trefwoorden: Last, Jef

Info: P. 58-62 Bibliografie.

Titel: Jef Last / Paul Govaerts
Auteurs: Paul Govaerts
In: Toortsen
Nummering: ([1962]), afl. 8, pag. 20-24
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.1 - algemeen biografisch: leven en werk Algemeen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: [Brief aan de redactie van Tirade van 12 februari 1961] / Jef
Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: Tirade, ISSN 0165-5094
Nummering: vol. 5 (1961), afl. 50 (feb), pag. 124

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.3 - briefwisseling met e?e?n persoon
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Kort en klein / H.U. Jessurun d'Oliveira
Auteurs: Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira (1933-)
In: Tirade, ISSN 0165-5094
Nummering: vol. 4 (1960), afl. 47-48 (dec), pag. 352-354

Syst. code: 2.5.5 - geschiedenis van de beoefening van de
literatuurwetenschap Per
vakgeleerde/theoreticus/criticus
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Nuis, Aad
poe??zie

Syst. code: 2.11 - recensies Recensies van secundaire literatuur,
die niet in dit BNTL-deel is opgenomen
Trefwoorden: Nieuwenhuys, Rob
Indisch-Nederlandse letterkunde
Last, Jef

Syst. code: 2.6.4.1.3 - vanaf 1830 Afzonderlijke onderwerpen en
problemen van algemene aard
Trefwoorden: literaire kritiek
polemiek
Jan Campertstichting

Info: O.a. over: Nuis, Aad. Over het lezen van poe??zie:
niet moeilijker dan fietsen en even gezond. In Vrij
Nederland van 26 november 1960; en: Bij het scheiden
van de markt: een bloemlezing uit de Indische
letterkunde van 1935 tot heden; verz. en ingel. door
Rob Nieuwenhuys. Amsterdam, 1960.
Reacties en recensies: Reacties in de vorm van ingezonden brieven door Aad
Nuis en .ef Last. In: Tirade: 5 (1961) (feb) 124-126
resp. 126-128

Titel: [Een laat begin als auteur] / Jef Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: Schrijversdebuten: 'Het Vaderland'; [samengest. door Pierre H.
Dubois]
Uitgave: 's-Gravenhage
Jaar: 1960
Omvang: p. 122-124

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef
schrijverschap

Info: Ook in Het Vaderland van 14 januari 1956.

Titel: Boekbespreking / Elisabeth de Jong-Keesing
Auteurs: Elisabeth Emmy Keesing (1911-2003)
In: De nieuwe stem : maandblad voor cultuur en politiek, ISSN
0169-6777
Nummering: vol. 14 (1959), pag. 325-327

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Brandt, Willem

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Brandt, Willem. Hart van jade: herdichtingen van Chinese
lyrische poe??zie. Amsterdam, 1959; en over: Het ware boek der
volkomen leegte: bloemlezing uit de geschriften van Lie?h Tze
en Yang Tsjoe; [uit het Chinees] vertaald en ingeleid door
J.C.F. Last. Deventer, 1958.

Titel: Met fantastische inslag / Clare Lennart
Auteurs: Clare Lennart pseud. van Clara Helena Klaver
In: Het boek van nu : maandblad voor boekenvrienden
Nummering: vol. 11 (1957-1958), afl. 5 (jan 1958), pag. 75-76
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.1.2 Verscheidene onderwerpen tezamen
Trefwoorden: proza
sprookje
Hattum, Jac. van
Last, Jef

Info: Over: Hattum, Jac. van. Nieuwe sprookjes en vertellingen.
['s-Gravenhage], 1957; en: Last, Jef. Een lotje uit de loterij.
's-Gravenhage, 1957.

Titel: De geest van nieuw Japan / Jef Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen, ISSN 0016-9730
Nummering: vol. 121 (1958), afl. I, pag. 118-125

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef
P.E.N.-congres 1958


Titel: Jef Last : bij zijn zestigste verjaardag, 2 mei 1958 / P.J.
Meertens
Auteurs: Pieter Jacobus Meertens (1899-1985)
In: De nieuwe stem : maandblad voor cultuur en politiek, ISSN
0169-6777
Nummering: vol. 13 (1958), pag. 290-292

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.9 - herdenkingen, lofredes en prijstoekenningen
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Zien of niet-zien / Bep de Jong-Keesing
Auteurs: Elisabeth Emmy Keesing (1911-2003)
In: Critisch bulletin : maandblad voor letterkundige critiek
Nummering: vol. 23 (1956-1957), afl. 4-5 (juli-aug 1956), pag. 210-216

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Romein-Verschoor, Annie
Indonesie??

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Indonesie??

Info: Over: Romein-Verschoor, Annie. Met eigen ogen: heugenissen van
een Indonesische reis. Amsterdam, 1953; en: Last, Jef. Zo zag ik
Indonesie??. 's-Gravenhage, 1956.

Titel: [Over: Last, Jef. Zo zag ik Indonesie??. 's-Gravenhage [etc.],
1956] / W.F. Wertheim
Auteurs: Willem Frederik Wertheim (1907-1998)
In: De nieuwe stem : maandblad voor cultuur en politiek, ISSN
0169-6777
Nummering: vol. 11 (1956), pag. 543-544

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Indonesie??


Titel: [Over: Last, Jef. Bali in de kentering. Amsterdam, 1955] /
D.M.G. Koch
Auteurs: Daniel Marcellus George Koch (1881-1960)
In: De nieuwe stem : maandblad voor cultuur en politiek, ISSN
0169-6777
Nummering: vol. 11 (1956), pag. 253-254

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Indonesie??


Titel: [Over: Last, Jef. Bali in de kentering. Amsterdam, 1955] / D. de
Vries
Auteurs: Dirk de Vries (1874-)
In: Het boek van nu : maandblad voor boekenvrienden
Nummering: vol. 8 (1954-1955), afl. 12 (aug 1955), pag. 226-227
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Last, Jef
Indonesie??


Titel: Reddende en remmende nieuwsgierigheid / Bep de Jong-Keesing
Auteurs: Elisabeth Emmy Keesing (1911-2003)
In: Critisch bulletin : maandblad voor letterkundige critiek
Nummering: vol. 22 (1955), afl. 12 (dec), pag. 544-548

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.2 - levensomstandigheden en levensfasen, persoonlijke
betrekkingen tot bepaalde personen, plaatsen en landen
Trefwoorden: Last, Jef
Indonesie??

Info: Over: Last, Jef. Bali in de kentering. Amsterdam, 1955.

Titel: Een aquarel of twee pakjes sigaretten : Jef Last / [door] A.
Marja
Auteurs: A. Marja pseud. van Arend Theodoor Mooij
In: Marja, A. Buiten het boekje: geschreven portretten van vrienden
en vakgenoten
Uitgave: Amsterdam : De Arbeiderspers
Jaar: 1954
Omvang: p. 31-35, 1 p. pl
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.5 - herinneringen van vrienden en tijdgenoten, alba amicorum
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Grammaticale tragedie / Menno ter Braak
Auteurs: Menno ter Braak (1902-1940)
In: Braak, Menno ter. Verzameld werk, dl. 7: kronieken
Uitgave: Amsterdam : Van Oorschot
Jaar: 1951
Omvang: p. 457-463

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef
Lubbe, Marinus van der

Info: 2e dr. 1980.
Ook in Het Vaderland van 14 januari 1940, o.d.t. Grammaticale
tragedie: sociologische visie en psychologisch portret: de
vertegenwoordiger van de na-oorlogsche generatie: Van der Lubbe.
Over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenw. met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939.

Titel: Een sage herleeft / Menno ter Braak
Auteurs: Menno ter Braak (1902-1940)
In: Braak, Menno ter. Verzameld werk, dl. 7: kronieken
Uitgave: Amsterdam : Van Oorschot
Jaar: 1951
Omvang: p. 277-282

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.5.2 - over e?e?n werk - afzonderlijke motieven, thema's,
personages, karakters
Trefwoorden: Last, Jef
thema - revolutie
motief - Vliegende Hollander

Info: 2e dr. 1980.
Ook in Het Vaderland van 4 juni 1939, o.d.t. Een sage herleeft:
de figuur den Vliegenden Hollander: Van der Decken als modern
revolutionair.
Over: Last, Jef. De vliegende Hollander. Amsterdam, 1939.

Titel: Een mislukte satire / Menno ter Braak
Auteurs: Menno ter Braak (1902-1940)
In: Braak, Menno ter. Verzameld werk, dl. 7: kronieken
Uitgave: Amsterdam : Van Oorschot
Jaar: 1951
Omvang: p. 136-140

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef
satire

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Zielens, Lode

Info: 2e dr. 1980.
Ook in Het Vaderland van 1 januari 1939, o.d.t. Een mislukte
satire: uit de marechausseekazerne te Zundert: Zielens'
romantisch realisme.
Over: Last, Jef. De laatste waarheid. Rotterdam, 1938; en over:
Zielens, Lode. De dag van morgen. Amsterdam, 1938.

Titel: Om de vensters / Menno ter Braak
Auteurs: Menno ter Braak (1902-1940)
In: Braak, Menno ter. Verzameld werk, dl. 6: kronieken
Uitgave: Amsterdam : Van Oorschot
Jaar: 1950
Omvang: p. 47-52

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: 2e dr. 1980.
Ook in Het Vaderland van 26 januari 1936, o.d.t. Om de vensters:
de eene schrijver, die den ander verbergt: twee Dujardins.
Over: Last, Jef. Een huis zonder vensters. Amsterdam, 1935.

Titel: Tussen hemel en aarde / Piet Dekker
Auteurs: Piet Dekker (fl. 1949)
In: Critisch bulletin : maandblad voor letterkundige critiek
Nummering: vol. 16 (1949), afl. 10 (okt), pag. 476-480

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9 - besprekingsartikelen en recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Last, Jef. In de zevende hemel. Bussum, 1949.

Titel: Jef Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: Zesentwintig biografiee??n; [door Ed. Hoornik ... et al.]
Uitgave: Amsterdam : Querido
Jaar: 1949
Omvang: p. 43-45
Annotatie: portr.
Reeks: Singel 262 ; 1949

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef

Info: P. 45 Bibliografie.

Titel: De realistische bril / Menno ter Braak
Auteurs: Menno ter Braak (1902-1940)
In: Braak, Menno ter. Verzameld werk, dl. 5: kronieken
Uitgave: Amsterdam : Van Oorschot
Jaar: 1949
Omvang: p. 403-409

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef
realisme

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Campert, Jan
realisme

Info: 2e dr. 1980.
Ook in Het Vaderland van 13 januari 1935, o.d.t. De realistische
bril: "het is niet voldoende om waarheid te spreken":
zuiderzeewerken en onderwereld.
Over: Campert, Jan. Die in het donker .... 's-Gravenhage, 1934;
en over: Last, Jef. Zuiderzee: roman. Amsterdam, 1934.

Titel: Ehrenburg maakt school / Menno ter Braak
Auteurs: Menno ter Braak (1902-1940)
In: Braak, Menno ter. Verzameld werk, dl. 5: kronieken
Uitgave: Amsterdam : Van Oorschot
Jaar: 1949
Omvang: p. 138-144

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.6.1 - over e?e?n werk - invloed, literaire betrekkingen en
nawerking
Trefwoorden: Kuyle, Albert
Ehrenburg, Ilja

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.6.1 - over e?e?n werk - invloed, literaire betrekkingen en
nawerking
Trefwoorden: Last, Jef
Ehrenburg, Ilja

Info: 2e dr. 1980.
Ook in Het Vaderland van 25 maart 1934, o.d.t. Ehrenburg maakt
school: film, journalistiek, litteratuur: sociale romans van een
Katholiek en een Marxist.
Over: Kuyle, Albert. Harten en brood. Hilversum, 1933; en over:
Last, Jef. Partij remise. Amsterdam, 1933.

Titel: [Over: Last, Jef. De vliegende Hollander. 2e, omgew. dr.
Amsterdam, 1947] / Jacoba M. Vreugdenhil
Auteurs: Jacoba Maria Vreugdenhil (1913-)
In: Ontmoeting : letterkundig en algemeen-cultureel maandblad
Nummering: vol. 2 (1947-1948), afl. 10-11 (juli-aug 1948), pag. 509-510

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9 - besprekingsartikelen en recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Drie sterke en twee zwakke vingers / M. Revis
Auteurs: M. Revis (1904-1973) pseud. van Willem Visser
In: Critisch bulletin : maandblad voor letterkundige critiek
Nummering: vol. 15 (1948), afl. 7 (juli), pag. 307-308

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9 - besprekingsartikelen en recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Lest, Jef. Vingers van de linkerhand. Bussum, 1947.

Titel: [Boekbespreking] / Paul Haimon
Auteurs: Paul Haimon (1913-1996) pseud. van Leo Cornelius Willem Laugs
In: Roeping : cultureel maandblad
Nummering: vol. 23 (1946), pag. 343-344

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9 - besprekingsartikelen en recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Gorris, Gabrie??l

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9 - besprekingsartikelen en recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Gorris, Gabrie??l. Oorlogsnovellen. 's-Gravenhage, 1945;
en: Last, Jef. Oog in oog. Bussum, 1945.

Titel: De dijk : ook ons werk? / Jef Last
Auteurs: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
In: Dit is Walcheren: artikelen; van Jef Last, A. den Doolaard, Ed.
Hoornik; tek. door C.A.B. Bantzinger
Uitgave: Haarlem : Tjeenk Willink
Jaar: 1945
Omvang: p. 3-15
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.1.1 - egodocumenten, autobiografie - algemeen
Trefwoorden: Last, Jef
Zeeland


Titel: Chinezen vieren feest ... / Annie Romein-Verschoor
Auteurs: Anna Helena Margaretha Romein-Verschoor (1895-1978)
In: De vrije kunstenaar : waarin opgenomen de 'Brandarisbrief' :
religieus en politiek onafhankelijk orgaan voor de Nederlandsche
kunstenaar
Nummering: vol. 4 (1945-1946), afl. 7 (22 sep 1945), pag. 6-7

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.3.6.1 - over meerdere werken - invloed, literaire betrekkingen
en nawerking
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over de opvoering op 8 september 1945 in de Stadsschouwburg te
Amsterdam door een groep Chinezen onder regie van Abr. v.d. Vies
en Do van Dalsum van: Last, Jef. De draak ontwaakt. (Niet
gepubliceerd).

Titel: [Over: Last, Jef. Leeghwater maalt de meren leeg. Amsterdam,
1942] / Joh. Theunisz
Auteurs: Johan Theunisz (1900-1979)
In: Volksche wacht : strijdblad voor Nederlandsch volksbewustzijn
Nummering: vol. 7 (1942-1943), afl. 11, pag. 392

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: [Over: Last, Jef. Leeghwater maalt de meren leeg. Amsterdam,
1942] / A. Greebe
Auteurs: A. Greebe
In: Nederlandsche bibliographie : lijst van nieuw verschenen boeken,
kaarten, enz. in het Koningrijk der Nederlanden, ISSN 0925-2223
Nummering: vol. 87 (1942), afl. 8 (oct), pag. 119

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: [Over: Last, Jef. Leeghwater maalt de meren leeg. Amsterdam,
1942] / Goedhuys
Auteurs: Willem Goedhuys
In: De Waag : algemeen cultureel, politiek en economisch weekblad
voor Nederland
Nummering: vol. 6 (1942), afl. 27 (10 juli), pag. [1113]

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.5.2 - over e?e?n werk - afzonderlijke motieven, thema's,
personages, karakters
Trefwoorden: Last, Jef
personage - Leeghwater
Germaanse tendensen


Titel: [Over: Last, Jef. Elfstedentocht. Amsterdam, 1941] / Jan Mens
Auteurs: Jan Mens (1897-1967)
In: Nederlandsche bibliographie : lijst van nieuw verschenen boeken,
kaarten, enz. in het Koningrijk der Nederlanden, ISSN 0925-2223
Nummering: vol. 86 (1941-1942), afl. 3 (apr 1941), pag. 37

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Ook in: Bibliotheekhouder (Gouda): 10 (1941) 8 (15 apr) 7.

Titel: [Over: Last, Jef. Van een jongen die een man werd. Baarn, 1941]
/ Jan Mens
Auteurs: Jan Mens (1897-1967)
In: Nederlandsche bibliographie : lijst van nieuw verschenen boeken,
kaarten, enz. in het Koningrijk der Nederlanden, ISSN 0925-2223
Nummering: vol. 86 (1941-1942), afl. 7 (sep 1941), pag. 101
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Ook in: Bibliotheekhouder (Gouda): 10 (1941) 18 (15 sep) 9.

Titel: Kroniek van het proza / A. De Poortere
Auteurs: Albrecht De Poortere (1914-)
In: Volk en kultuur : weekblad voor volksche kunst en wetenschap
Nummering: vol. 1 (1941-1942), afl. 39 (25 okt 1941), pag. 20

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: O.a. over: Last, Jef. Van een jongen die een man werd. Baarn,
1941.

Titel: Last op verschillend peil / A. Mout
Auteurs: Arie Mout (1900-1978) voorzitter Jan Campertstichting; Oefening
Kweekt Kennis
In: Critisch bulletin : maandblad voor letterkundige critiek
Nummering: vol. 12 (1941), afl. 9 (sep), pag. 232-233

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.3.9.2 - recensies over meerdere werken
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Ook in: Stem (Arnhem): 21 (1941) II, 9 (sep) 800-801.

Titel: [Over: Last, Jef. Van een jongen, die een man werd. Baarn, 1941]
In: Den gulden winckel : onafhankelijk maandblad voor boekvrienden
Nummering: vol. 40 (1941), afl. 8 (aug), pag. 14

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: [Over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenw. met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939] / Jochems
Auteurs: ... Jochems
In: Bevrijding : orgaan v.d. Bond van Religieuse Anarcho-Communisten
Nummering: vol. 12 (1940), afl. 2 (feb), pag. 31-32

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef


Titel: Een proletarische roman / P.W. Assmann
Auteurs: P.W. Assmann
In: Boekenschouw : gei??llustreerd letterkundig maandschrift voor
godsdienst, wetenschap en kunst
Nummering: vol. 33 (1939-1940) (feb 1940), pag. 444-445

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenw. met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939.

Titel: [Over: Last, Jef. Kinderen van de middernachtzon; met
teekeningen van den schrijver. Amsterdam, 1940] / [door] P.J.M
In: Stemmen des tijds : maandblad voor christendom en cultuur
Nummering: vol. 29 (1940), pag. [779]

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.2.3 - persoonlijkheid, overige activiteiten
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Auteur is vermoedelijk P.J. Meertens of P.J. Molenaar.

Titel: Problematische letterkunde / Felix van Aret
Auteurs: Felix van Aret
In: Roeping : cultureel maandblad
Nummering: vol. 18 (1939-1940), afl. 4 (jan 1940), pag. 245-249

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Huddleston Slater, W. D.

Info: Over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenw. met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939; en over: Huddleston Slater, W.B. Het
groote bankroet: roman in 3 boeken. 's-Gravenhage, 1939.

Titel: Nederlands / W.G.M. Kimmerer
Auteurs: W.G.M. Kimmerer
In: De litteraire gids
Nummering: vol. 14 (1940), afl. 155 (jan), pag. 15

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: O.a. over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenw. met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939.

Titel: Bij een handvol auteurstekeningen / E. du Perron
Auteurs: Charles Edgar Du Perron (1899-1940)
In: Kroniek van kunst en kultuur, ISSN 0023-4915
Nummering: vol. 5 (1939-1941), afl. 4-5 (15 jan 1940), pag. 55-60
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.1.1.3 - meer dan e?e?n periode Afzonderlijke onderwerpen
en problemen van algemene aard
Trefwoorden: literatuur en beeldende kunst
portretten
Du Perron, E.
Last, Jef
Lehmann, Louis Th.
Vestdijk, S.
Vries, Hendrik de


Titel: De lasten van echt en onecht / Gerth Schreiner
Auteurs: Gerth Schreiner (1892-1940)
In: Critisch bulletin : maandblad voor letterkundige critiek
Nummering: vol. 11 (1940), afl. 1 (jan), pag. 8-13

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.3.9.2 - recensies over meerdere werken
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Ook in: Stem (Arnhem): 20 (1940) I, 1 (jan) 88-93.
Erratum in: Crit. bull.: 11 (1940) 2 (feb) 64.

Titel: Bloeitij in de Nederlandse letteren / H. Roland Holst
Auteurs: Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
In: Socialisme en democratie : maandschrift, ISSN 0037-8135
Nummering: vol. 2 (1940), afl. 2 (7 feb), pag. 114-123
Annotatie: ill.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Mok, Maurits

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Mok, Maurits. Exodus. Santpoort, 1938; en over: Last, Jef.
De vliegende Hollander. Amsterdam, 1939.

Titel: De agitator, zwervende / Halbo C. Kool
Auteurs: Halbo Christiaan Kool (1907-1968)
In: Den gulden winckel : onafhankelijk maandblad voor boekvrienden
Nummering: vol. 39 (1940), afl. 1 (jan), pag. 1-3
Annotatie: portr.

Syst. code: 2.6.4.9.2 - per auteur - vanaf 1830 Per auteur
0.4.9.2 - recensies over e?e?n werk
Trefwoorden: Last, Jef

Info: Over: Last, Jef. Kruisgang der jeugd; in samenwerking met Harry
Wilde. Rotterdam, 1939.

Home > Bibliografie