Ga naar:
 
 

Home > Bibliografie

Lijst van boeken, scripties en artikelen over Jef Last

Deze lijst is chronologisch geordend en bevat de volgende onderdelen:

Boeken over Last

Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten Leiden 1994: KITLV Uitgeverij Leiden. 116 p. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Harry A. Poeze. Bevat gedichten uit poëziebundels Liedjes op de maat van den rottan (1929), De wind speelt op het galgetouw (1930), Onder den koperen ploert en uit verschillende linkse tijdschriften en kranten uit de periode van 1927-1934. Uitgebreide inleiding over Last.

Pavert, Nieko van de, Jef Last. Tussen de partij en zichzelf Nijmegen 1982: Uitgever:?? .

Mooij, Martin, Put, Aad, G., Jef Last Amsterdam z.j. (=??)

Rost, Nico, Het geval Jef Last. Over fascisme en trotzkisme Amsterdam 1938: Uitgever ??.

Scripties over Last

Gillesse, Robčrt, De tijd der idealisten. Jef Last in de jaren dertig (1994). Scriptie Vaderlandse Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden.

Tas, Karien, Film ter lering : de opvattingen van Jef Last over het gebruik van film bij de arbeidersontwikkeling (1990) Collatie: 93 bl / ill / 30 cm Uitgever: Leiden : Tas. Annotatie: Scriptie Vaderlandse Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden

Ruiter, Arie B. de, Last-post : een onderzoek naar de correspondentie tussen Jef Last en uitgever? Brusse met betrekking tot de roman Kruisgang der jeugd (1988) Collatie: 114 p / 30 cm. Uitgever: Leiden : [De Ruiter]. Annotatie: Scriptie R?ksuniversiteit Leiden

Pavert, Nieko van de, Jef Last. Tussen de partij en zichzelf Nijmegen 1982: Uitgever:?? .

Artikelen over Last

Steen, Bart van der 'Met de Roode Auto op reis en fragment uit de memoires van Jef Last'. op website Onvoltooid verleden, website voor de geschiendenis van sociale bewegingen, Nr 23 (2007). http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=74

Valk, Arno van der, 'Gemeenzaamheid is uitgesloten. Jef Last als assistent-bedrijfsleider van de Enka-fabriek'. In: De parelduiker, Nr: vol 3 (2007), pag. 2-12.

Maas, Willem, 'Het gelieg der kameraden : Gans contra Last bij het einde van Links Richten' In: De parelduiker, Nr: vol. 6 (2001), afl. 1, pag. 58-69.

Olink, Hans, 'Het belang van de anekdote : interview met Rudi Wester' In: Biografie bulletin Nr. vol. 5 (1995), afl. 2, pag. 159-161.

Gijzen, Casper, 'Papier in de oorlog.' In: De Leidse Adonis. Nr: vol. 3 (1995), afl. enige, pag. 5-6. Info: Over: Last, Jef. Leeghwater maalt de meren leeg. Amsterdam, 1942.

Cornelissen, Igor, 'Van vijandschap tot voorwoord : acht brieven van Jef Last' In: Maatstaf : maandblad voor letteren. Nr. vol. 42 (1994), afl. 2 (feb), pag. 47-57.

Stutje, Jan Willem, 'Tussen hoop en angst. De communistische jaren van Jef Last' in: Maatstaf oktober 1994, nr. 10, 58-71.

Wester, Rudi, 'Waarom en nog steeds Jef Last' In: Biografie bulletin, Nummering: vol. 3 (1993), afl. 1, pag. 19-22.

Dankaart, Hans, 'Twee opmerkelijke documenten over de betrokkenheid van Nederlanders bij de Spaanse burgeroorlog 1936-1939' In: Bulletin Nederlandse arbeidersbeweging, Nummering: (1992), afl. 28 (dec), pag. 2-3, 26-39.

Kingstone, Basil D. 'Jef Last's 'Zuiderzee' : the price of progress' In: Canadian journal of Netherlandic studies : the journal of the Association for the Advancement of Netherlandic Studies : la revue de l'Association canadienne pour l'avancement des études neerlandaises, ISSN 0225-0500, Nummering: vol. 13 (1992), afl. 1 (spring), pag. 21-24.

Van den Berg, Joop, 'Jef Last, de 'Digoeldichter'' In: Indische letteren : documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Nr. vol. 6 (1991), afl. 3 (sep), pag. 137-141.

Herman, Joost, 'Nu ken ik u, land van den opbouw' : Jef Last in de Sovjetunie In: Leidschrift : historisch tijdschrift Nr. vol. 5 (1988-1989), afl. 2 (mrt 1989), pag. 85-100.

Wester, Rudi, 'De zin van de biografie' In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, ISSN 0921-4895, Nr. (1987-1988 [versch. 1989]), pag. 33-36.

Wester, Rudi, 'De bronnen van een biografie' In: De gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen Nr. vol. 151 (1988), afl. 5 (mei), pag. 336-340.

Wester, Rudi, De autobiografieën van Jef Last In: Autobiografieën. Speciaal nr. van: Maatstaf ('s-Gravenhage) Nummering: vol. 36 (1988), afl. 9-10 (sep-okt), pag. 164-169.

'Als hij weg was ging ik gewoon mijn eigen gang' Interview met Ida Last door Yvonne Laudy, in: De Telegraaf 10 mei 1968.

Meijer, Ischa, 'Ik voel me hopeloos geďsoleerd, waar moet je naartoe' (interview met Last), in: De nieuwe linie 4 mei 1968.

Gravesande, G.H. 's, 'Jef Last over zijn leven en zijn werk', in: Den gulden winckel no. 387, maart 1934.

Home > Bibliografie

Reageer: info@jeflast.nl Laatste aanpassing 22 april 2006