Ga naar:
 
 

Home > Bibliografie

Resultatenlijst Nedederlandse Centrale Catalogus (NCC)

NCC via KB (pasnummer nodig)

Zoekactie 16-1-2005

Titel: Lady Aoi / van Yokio Mishima ; vert. [uit het Japans]: Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [2000]
Uitgever: Krommenie : Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater NCA
Annotatie: NVA nr. 8379
Omvang: 12 p
Formaat: 30 cm
Nummer: (Brinkman) B0027655
Trefwoord: (BTR) toneelstukken (teksten) ; vertaald
Code: (Unesco) 3

Titel: Bekentenissen van een gemaskerde / Yukio Mishima ; vert. [uit
het Japans] door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 2000
Editie: 6e dr
Uitgever: Amsterdam : Muntinga
Reeks: Rainbow pocketboeken ; 483
Annotatie: Uitg. in samenw. met Meulenhoff
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : De Bezige Bij, 1967. -
(Literaire reuzenpocket ; 193)
Vert. van: Kamen no kokuhaku. - 1945
Omvang: 221 p
Formaat: 18 cm
ISBN: 90-417-1095-7
Nummer: (Brinkman) B0001742
Trefwoord: (LTR) Adolescentie; (LTR) Homoseksualiteit; (LTR) Mannen; (BTR)
romans en novellen ; vertaald
Code: (Unesco) 4
(NUGI) 301
Samenvatting: Autobiografisch getint relaas van de worsteling van een Japanse
jongen om zijn homoseksuele geaardheid te verbergen.

Titel: Bekentenissen van een gemaskerde : roman / Yukio Mishima ;
vert. [uit het Japans] door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1995
Editie: 5e dr
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meulenhoff quarto
Annotatie: 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : De Bezige Bij, 1967. -
(Literaire reuzenpocket ; 193)
Vert. van: Kamen no kokuhaku. - 1945
Omvang: 220 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-290-5043-8
Nummer: (Brinkman) B9516337
Trefwoord: (LTR) Adolescentie; (LTR) Homoseksualiteit; (LTR) Mannen; (GTR)
Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten); (BTR) romans en
novellen ; vertaald
Onderwerp: 18.87 Japanse taal- en letterkunde
19XX
Code: (Unesco) 4
(NUGI) 301
Samenvatting: Autobiografisch getint relaas van de worsteling van een Japanse
jongen om zijn homoseksuele geaardheid verbergen.

Titel: Liedjes op de maat van de rottan : Indische revolutionaire
gedichten / Jef Last ; verz., ingel. en toegel. door Harry A.
Poeze
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Harry Albert Poeze
(1947-)
Jaar: 1994
Organisatie: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
Uitgever: Leiden : KITLV Uitgeverij
Annotatie: ill
Aan de kop van de titelp.: Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde
Met lit. opg
Omvang: 116 p
Formaat: 24 cm
ISBN: 90-6718-069-6
Nummer: (Brinkman) B9402896
Trefwoord: (GTR) Revolutionair socialisme ; (GTR) 5.580 Indonesie..;
(GTR) Gedichten (teksten); (BTR) gedichten ; oorspr. -
Nederlands
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Code: (SISO) * 876
(PIM) Nederlands 875
(Unesco) 2
(NUGI) 310/681
Samenvatting: Strijdliederen van de Nederlandse letterkundige (1898-1972)
tegen het Nederlandse koloniale bewind in Indie...

Titel: The fifth Acolyte reader / [Jef Last ... et al.]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1991
Editie: 1st ed
Uitgever: Amsterdam : The Acolyte Press
Omvang: 192 p
Formaat: 18 cm
ISBN: 90-6971-030-7
Nummer: (Brinkman) B9135847
Trefwoord: (BTR) romans en novellen ; oorspr. - andere talen
Code: (Unesco) 4

Titel: Madame de Sade / van Yukio Mishima ; op basis van de vert. [uit
het Japans] van Peter Verstegen ; [met bijdragen van Erik Vos
... et al. ; bijdragen vert. door Jef Last ... et al. ; fotogr.
Pan Sok]
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Peter Verstegen
(1938-); Erik Vos (1929-); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: [1989]
Uitgever: 's-Gravenhage : De Appel
Annotatie: ill
Omslagtitel
Vert. van: Sado k.shaku fujin. - 1965
Omvang: [53] p
Formaat: 30 cm
ISBN: 90-70266-03-2
Nummer: (Brinkman) B8925374
Trefwoord: (BTR) toneelstukken (teksten) ; vertaald
Onderwerp: Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814)
Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake
Code: (UDC) 82-2+929 Sade, D.A.F. de+929 Mishima, Yukio
(SISO) * 888.7 ja
(PIM) Japans 885
(Unesco) 3
Samenvatting: Toneeltekst over de vrouwen in de omgeving van de markies de
Sade.

Titel: Het ware boek der volkomen leegte : bloemlezing uit de
geschriften van Lièh Tze en Yang Tsjoe / vert. [uit het
Chinees] en ingel. door J.C.F. Last
Auteur: Liezi (450-375 v.Chr.); Yang Zhu (440-ca360 v. Chr.); Josephus
Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1987
Editie: 4e dr
Uitgever: Deventer : Ankh-Hermes
Reeks: Orie..nt-serie
Annotatie: 1e dr. Nederlandse uitg.: Deventer : Kluwer, 1958. -
(Orie..nt-serie)
Omvang: 100 p
Formaat: 18 cm
ISBN: 90-202-4517-1 geb.
Nummer: (Brinkman) B8800071
Trefwoord: (LTR) Taoi..sme; (BTR) Chinese wijsbegeerte
Code: (UDC) 14(51)
(PIM) 158.1
(Unesco) b
(NUGI) 613
Samenvatting: Lessen van Lieh Tzeh over het Tao (het universele principe) in
de vorm van beschouwingen, verhalen, vergelijkingen en
dialogen.

Titel: Confucius / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: ca. april 1986
Editie: 2e dr
Uitgever: Den Haag : Kruseman
Annotatie: 1e dr.: 1961. - (Helden van de geest ; 14)
Met lit. opg
Omvang: 128 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-233-0557-4
Code: (UDC) 299.512+929 Confucius
(SISO) 215
(Unesco) c
(NUGI) 556

Titel: Bekentenissen van een gemaskerde : roman / Yukio Mishima ;
vert. [uit het Japans] door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1985
Editie: 3e dr
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Literair moment
Annotatie: 1e dr.: Amsterdam : Bezige Bij, 1967. - (Literaire reuzenpocket
; 193)
Vert. van: Kamen no kokuhaku. - 1945
Omvang: 220 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-290-1890-9
Nummer: (Brinkman) B8548219
Trefwoord: (BTR) romans en novellen ; vertaald
Code: (Unesco) 4
(NUGI) 410
Samenvatting: Autobiografie van een Japanse jongen, die zijn homoseksuele
geaardheid tracht te verbergen.

Titel: Vrouwenschool : [waarin opgenomen] Robert en Geneviève /
André Gide ; [vert. uit het Frans door Jef Last]
Robert
Geneviève
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1985
Editie: 3e dr
Uitgever: Rotterdam : Donker
Annotatie: 1e dr. Nederlandse uitg.: 's-Graveland : De Driehoek, 1946
Vert. van: L'école des femmes ; Robert ; Geneviève. -
Parijs : Gallimard
Omvang: 190 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-6100-245-1
Nummer: (Brinkman) B8666225
Trefwoord: (BTR) romans en novellen ; vertaald
Code: (UDC) 82-3
(Unesco) 4
(NUGI) 410
Samenvatting: De nai..eve bewondering van een jonge vrouw voor haar
verloofde verandert na hun huwelijk in haat als zij zijn
schijnheiligheid ontdekt.

Titel: Correspondance, 1934-1950 / André Gide, Jef Last ; éd.
établie, présentée et annot. par C.J. Greshoff
Correspondance avec Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972); Cornelis Jacobus Greshoff (1915-)
Jaar: 1985
Uitgever: Lyon : Presses Universitaires de Lyon
Annotatie: OmslagTitel: Correspondance avec Jef Last
Omvang: VIII, 191 p
Formaat: 21 cm
ISBN: 2-7297-0228-8
Trefwoord: (LCS) Authors, French, 20th century, Correspondence; (LCS)
Authors, Dutch, 20th century, Correspondence; (LTR) Last, Jef;
(LTR) Brieven; (LTR) Gide, André; (LTR) Brieven; (GTR) Brieven
(vorm)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
18.11 Nederlandse letterkunde
1934-1950
André Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Code: (LC) PQ2613.I2
(Dewey) 848.91209
(SISO) fran 856.6

Titel: Bekentenissen van een gemaskerde : roman / Yukio Mishima ;
vert. [uit het Japans] door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1982
Editie: 2e dr
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meulenhoff Biblio
Annotatie: 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : De Bezige Bij, 1967
Vert. van: Kamen no kokuhaku. - 1945
Omvang: 220 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-290-1811-9 geb. : f. 24.50
Nummer: (Brinkman) B8243365
Trefwoord: (LTR) Jeugdervaringen; (LTR) Jeugdervaringen; (BTR) romans en
novellen ; vertaald
Code: (UDC) 82-3
(Unesco) 4
(NUGI) 410
Samenvatting: Autobiografie van een Japanse jongen, die zijn homoseksuele
geaardheid tracht te verbergen.

Titel: Na het banket : roman / Yukio Mishima ; vert. [uit het Japans]
door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1981
Editie: 2e dr
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meulenhoff biblio
Annotatie: 1e dr. Nederlandse uitg.: 1966. - (Meulenhoff editie)
Vert. van: Utago no ato. - 1960
Omvang: 173 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-290-1365-6 geb.
Nummer: (Brinkman) B8115118
Trefwoord: (LTR) Japan; (LTR) Klassenverschillen; (BTR) romans en novellen
; vertaald
Code: (UDC) 82-3
(Unesco) 4
(NUGI) 410
Samenvatting: Het huwelijk van een vitale zakenvrouw van middelbare leeftijd
met een oudere man loopt op en mislukking uit wanneer de vrouw
zich teveel inzet bij een verkiezingscampagne voor haar man.

Titel: Elfstedentocht / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1979
Uitgever: Leeuwarden [etc.] : Friese Pers
Annotatie: Oorspr. uitg.: 1941
Omvang: 235 p
Formaat: 21 cm
ISBN: 90-330-0152-7

Titel: Cubek, di rimba raya / Jef Last ; terj. [dari bahasa Belanda]
Fauzia Tisnamijaya ; [kata pengantar Ida Bagus Gde Mantra ; gambar
dalam Frans Mettes]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Fauzia Tisnamijaya
Jaar: [1978]
Uitgever: Jakarta : Djambatan
Annotatie: ill
Vert. van: Tjoebek in het tijgerbos
Omvang: VI, 162 p
Formaat: 21 cm
Nummer: (Brinkman) B7918470
Trefwoord: (BTR) Jeugdboeken : verhalen

Titel: Zuiderzee / Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1975
Editie: Herdr
Uitgever: Wageningen : Veen
Formaat: ..cm

Titel: Elfstedentocht ; Zuiderzee ; Het eerste schip op de Newa / Jef
Last
Zuiderzee
Het eerste schip op de Newa
Jef Last omnibus
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1975
Uitgever: Wageningen : Veen
Annotatie: Omslag- en voorTitel: Jef Last omnibus
Op rug: Jef Last omnibus
1e uitg. resp.: 1934, 1941 en 1945
Omvang: 542 p
Formaat: 22 cm
ISBN: 90-204-0140-8 geb
Nummer: (Library of Congress) 68435455; (Brinkman) B7515024
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Marianne / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1974
Editie: 5e dr
Uitgever: Amsterdam : Contact
Reeks: Mini-kaderreeks
Annotatie: Ook verschenen in de bundel: "Drie over rood"
1e dr. 1934
1e dr.: 1930
Omvang: 111 p
Formaat: 20 cm
ISBN: 90-254-6408-4
Nummer: (Brinkman) B7412693

Titel: De zeven caramboles / Co Mantjes ; met een naschrift van Jef Last
Auteur: Co Mantjes pseud. van Josephus Carel Franciscus Last; Josephus
Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1973
Uitgever: Bussum : Centripress
Annotatie: Op de omslag: De posthume porno roman van Jef Last/Co Mantjes: De
zeven caramboles
Omvang: 162 p
Formaat: 22 cm
Trefwoord: (GTR) Homoseksualiteit; (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Tjoebek in het Tijgerbos : avonturen van twee Balische jongens /
Jef Last ; [kleurenomslag en illustraties: Frans Mettes]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); F.J.E. Mettes
(1909-1984); Udeyana Made Pandji Tisna (1936-....) Ir
Jaar: cop. 1972
Uitgever: Naarden : A.J.G. Strengholt
Annotatie: zw. ill
Vervolg op: I Bontot en I Koese / door Udeyana Pandji Tisna en Jef
Last. - Amsterdam : C.P.J. van der Peet, 1958
Omvang: 156 p
Formaat: 23 cm
ISBN: 90-6010-264-9 geb.
Trefwoord: (LTR) Java; (LTR) vriendschap met dieren; (LTR) dorpsleven; (LTR)
Scouting; (LTR) Java; (LTR) Dorpsleven; (LTR) Scouting; (LTR)
Vriendschap met dieren; (LTR) Indische verhalen; (LTR)
Dorpsverhalen; (LTR) Scoutingverhalen; (LTR) Verhalen over
niet-westerse culturen en volken

Titel: Bontot en Koese : de avonturen van twee Balische jongens / Jef
Last en Udeyana Pandji Tisna ; [ill. van H. de vos ; omslag Studio
Herson]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Udeyana Made Pandji
Tisna (1936-....) Ir; H. de Vos
Jaar: [1971]
Editie: [2e dr.]
Uitgever: Nijkerk : Callenbach
Annotatie: zw. ill
Eerder verschenen o.d.t.: I Bontot en I Koese. - Amsterdam : Van
der Peet, 1958
Omvang: 216 p
Formaat: 22 cm
ISBN: 90-266-3532-X
Trefwoord: (LTR) Bali; (LTR) Avonturenverhalen

Titel: 'Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel?' /
(Mencius) ; [teksten gesel. en vert. uit het Chinees door Jef Last
; kalligrafie: L. van Eis]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Mencius (ca372-289 v.
Chr.); L. van Eis
Jaar: 1971
Uitgever: Utrecht [etc.] : Het Spectrum
Annotatie: ill
Aangeboden aan vrienden en relaties van uitgeverij Het Spectrum
N.V. bij de jaarwisseling 1971/72
Omvang: [43] p
Formaat: 17x18 cm

Titel: De Spaanse tragedie / Jef Last ; ill. bijeengebr. door Roger Jean
Ségalat ; tek. van de auteur
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1970]
Uitgever: [S.l.] : De Boekenschat
Reeks: Opmars der twintigste eeuw
Annotatie: ill
1e uitg. van deze ed.: 1962
Bevat: Brieven uit Spanje, 1935-1937. Weerzien met Spanje,
1961-1962. De stakingen in Bilbao, 1962
Omvang: 246 p., [32] p. pl
Formaat: 23 cm

Titel: Vuurwerk achter de Chinese muur / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1970
Uitgever: Groningen : Wolters-Noordhoff
Reeks: Standpunten in wereldproblemen
Annotatie: ill
Met lit. opg
Omvang: 184 p., [6] p. pl
Formaat: 22 cm
ISBN: 90-01-80639-2
Nummer: (CLC) 000400709
Trefwoord: (LTR) China
Code: (SISO) az-chin 945.6

Titel: Te wapen! / Loe Sjuun ; vert. [uit het Chinees] door Jef Last
Auteur: Lu Xun (1881-1936) pseud. van Zhou Shuren; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1970
Uitgever: Utrecht [etc.] : Bruna
Reeks: Bruna boeken
Annotatie: Vert. van o.a.: Nahan. - Peking, 1923
Omvang: 192 p
Formaat: 22 cm
ISBN: 90-229-7073-6
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Bloemlezingen (vorm); (BTR)
romans en novellen ; vertaald
Onderwerp: 18.86 Chinese taal- en letterkunde
19XX
Lu Xun (1881-1936) pseud. van Zhou Shuren
Code: (SISO) * 869 ch
Samenvatting: Autobiografische verhalen over China rond het begin van de 20e
eeuw

Titel: Corydon / André Gide ; [vert. uit het Frans en] met een inl. van
Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1969
Uitgever: 's-Gravenhage : NVSH
Reeks: Alpha-boek
Omvang: 138 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (LTR) Homoseksualiteit; (GTR) Proza (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
André Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Code: (SISO) 418.15

Titel: De persoonlijkheid van André Gide / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1969
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; boekje 1287
Annotatie: ill
Met lit.opg
Omvang: 16 p
Formaat: 18 cm
Onderwerp: André Paul Guillaume Gide (1869-1951)

Titel: Drie over rood: Marianne-Elfstedentocht-Zuiderzee : 3 revolterende
romans
Auteur: Jef Last
Jaar: [1968]
Uitgever: Amsterdam etc. : Kosmos
Omvang: 428 p
Formaat: .. cm

Titel: Drie over rood : drie revolterende romans / Jef Last
Marianne
Elfstedentocht
Zuiderzee
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1968]
Uitgever: Amsterdam [etc.] : Kosmos
Annotatie: 1e uitg.: 1930, 1941, 1934
Bevat: Marianne; Elfstedentocht; Zuiderzee
Omvang: 428 p
Formaat: 21 cm
Samenvatting: Bundel novellen en twee romans met tijdsbeelden van de sociaal
bewogen schrijver

Titel: Strijd, handel en zeeroverij : de Hollandse tijd op Formosa / door
Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1968
Uitgever: Assen : Van Gorcum
Reeks: Van Gorcum's Historische Bibliotheek ; 84
Annotatie: ill
Met lit. opg
Omvang: 120 p., [8] p. pl
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (LTR) Taiwan; (LTR) Koloniale geschiedenis; (LTR) VOC; (GTR)
Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
Code: (SISO) 939.3

Titel: De kelders van het Vaticaan / André Gide ; vert. en ingeleid
door Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1967
Uitgever: Utrecht [etc.] : Bruna
Reeks: Zwarte beertjes ; 1059
Annotatie: Vert. van: Les caves du Vatican.- Paris : Gallimard, 1914
Omvang: 291 p
Formaat: 17 cm

Titel: Bekentenissen van een gemaskerde : roman / Yukio Mishima ; vert.
[uit het Japans] door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Jef Last
Jaar: 1967
Uitgever: Amsterdam : De Bezige Bij
Reeks: Literaire Reuzenpocket ; 193
Annotatie: Vert. van: Kamen no kokuhaku. - 1945
Omvang: 221 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (BTR) romans en novellen ; vertaald

Titel: Hongkong vanuit veertien gezichtspunten / door Jef. Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1967
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; boekje 1177
Annotatie: ill
Omvang: 16 p
Formaat: 18 cm

Titel: Rinus van der Lubbe, doodstraf voor een provo / Jef Last ; in
samenw. met Harry Wilde
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Harry Wilde (1899-);
Martinus Mooij (1930-)
Jaar: [1967]
Editie: 2e dr. / herz. door Martin Mooij ; met een inl. van Igor
Cornelissen
Uitgever: Dinxperlo : Interland
Annotatie: 1e dr. verschenen o.d.t.: Kruisgang der jeugd. - 1939
Omvang: 339 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (LTR) Lubbe, Marinus van der
Onderwerp: Marinus van der Lubbe (1909-1934)

Titel: Culturele revolutie in China / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1967
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; boekje 1144
Annotatie: ill
Omvang: 16 p
Formaat: 18 cm

Titel: Een kleine gebeurtenis / Lu Hsün ; vert. uit het Chinees door
Jef Last
Auteur: Lu Xun (1881-1936) pseud. van Zhou Shuren; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1966
Uitgever: [S.l.] : [s.n.]
Drukker: Deventer : Drukkerij De Lange
Annotatie: Nieuwjaarsgroet voor relaties Drukkerij De Lange
Omvang: [8] p
Formaat: 17 cm

Titel: De tweede dageraad van Japan : een poging tot het rechtzetten van
misverstanden / Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1966
Uitgever: Amsterdam : Moussault
Omvang: 229 p
Formaat: .. cm

Titel: Na het banket : roman / Yukio Mishima ; vert. [uit het Japans]
door Jef Last
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1966
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meulenhoff Editie E 90
Annotatie: Vert. van: Utago no ato. - 1960
Omvang: 173 p
Formaat: 19 cm
Trefwoord: (BTR) romans en novellen ; vertaald
Code: (UDC) 82-3

Titel: Religies van Japan / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1966
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; boekje 1120
Annotatie: ill
Met lit.opg
Omvang: 16 p
Formaat: 18 cm

Titel: Vijf moderne Noh-spelen / Yukio Mishima ; vert. [uit het Engels en
Japans]: Jef Last
De honderdste nacht
De fluwelen trom
Het betoverde kussen
Lady Aoi
Auteur: Mishima Yukio pseud. van Hiraoka Kimitake; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1966
Uitgever: Amsterdam : De Bezige Bij
Reeks: Literaire reuzenpocket ; 161
Annotatie: Met bibliogr
Bevat: De honderdste nacht ; De fluwelen trom ; Het betoverde
kussen ; Lady Aoi ; De verruilde waaiers
Vert. van: Sotoba komachi.- Aya no tsoezoemi.- Kan-tan.-
Aoi-kami.- Hanjo
Omvang: 167 p
Formaat: 20 cm
Code: (SISO) * 888.6ja

Titel: Mijn vriend André Gide / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1966
Uitgever: Amsterdam : Van Ditmar
Reeks: Van Ditmar paperbacks
Annotatie: portr
Met bibliogr. van in het Nederlands vert. werken van André Gide
Omvang: 256 p., [1] bl. pl
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Vriendschap; (LTR) Gide, André; (GTR) Herinneringen
(vorm); (GTR) Biografiee..n (vorm)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
18.11 Nederlandse letterkunde
1934-1951
André Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Code: (SISO) fran 855.6

Titel: De tweede dageraad van Japan : een poging tot het rechtzetten van
misverstanden / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1966
Uitgever: Amsterdam : Moussault
Annotatie: ill
Bibliogr.: p. 225-229
Omvang: 229 p., [12] p. pl
Formaat: 22 cm
Trefwoord: (GTR) Beeldvorming; (GTR) 5.380 Japan; (LTR) Japan
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) az-japa 991

Titel: China : land van de eeuwige omwenteling
Auteur: Jef Last
Jaar: [1965]
Uitgever: Meppel : Boom
Reeks: Terra-bibliotheek ; 28
Annotatie: ill
Omvang: 235 p
Formaat: 23 cm

Titel: Bontot hat große Pläne : Erlebnisse eines Jungen auf Bali / Jef
Last, Udeyana Pandji Tisna ; [Aus dem Niederländischen übertr.
und bearb. von Wilhelm Niemeyer]
Auteur: Jef Last; Udeyana Pandji Tisna; Wilhelm Niemeyer
Jaar: 1965
Uitgever: [Würzburg : Arena]
Reeks: Arena-Taschenbuch ; Bd. 1014
Annotatie: ill
Vert. van: I Bontot en I Koese. - 1958
Omvang: 165 p
Formaat: 18 cm

Titel: China als staat / door Jef. Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1965
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; 1044
Annotatie: ill
Omvang: 16 p
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Politieke situatie; (GTR) Leiders; (GTR) 5.310 China
Onderwerp: 89.36 autoritaire stelsels (politicologie)

Titel: Een kleine gebeurtenis / Lu Hsu..n ; [vert. uit het Chinees door
Jef Last ; met tekeningen van Ronald Fryling]
Auteur: Lu Xun (1881-1936) pseud. van Zhou Shuren; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1965
Uitgever: Amsterdam : W.B. Vereniging
Reeks: Wereld-bibliotheek
Annotatie: ill
Nieuwjaarsgroet 1966 voor de leden van de W.B. Vereniging
Omvang: [4] p
Formaat: 17 cm

Titel: China, land van de eeuwige omwenteling / J.C.F. Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1965
Uitgever: Meppel : Boom
Reeks: Terra-bibliotheek
Annotatie: ill., krt
Met lit. opg
Omvang: 233 p
Formaat: 25 cm
Nummer: (CLC) 000485456
Trefwoord: (GTR) 5.310 China; (LTR) China
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) az-chin 991

Titel: China / door Loren Fessler en de red. van Life ; [vert. uit het
Amerikaans door Jef Last]
Auteur: Loren W. Fessler; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1965
Uitgever: Amsterdam : Het Parool
Reeks: Parool-Life landenserie
Annotatie: ill., krt
Met lit.opg., reg
Omvang: 175 p
Formaat: 29 cm
Trefwoord: (GTR) 5.310 China
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) az-chin 992

Titel: Aventures à Bali / U. Pandji Tisna et Jef Last ; [adaptation
française de E. Vincent] ; ill. de F. Pichard-Boudignon
Auteur: Udeyana Made Pandji Tisna (1936-....) Ir; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972); Edith Vincent
Jaar: 1965
Uitgever: Paris : Amitié
Reeks: Bibliothèque de l'amitié. Aventures
Annotatie: ill
Vert. van: I Bontot en I Koese. - Amsterdam, [1958]
Omvang: 156 p., [3] bl. pl
Formaat: 20 cm

Titel: De Spaanse tragedie : brieven uit Spanje 1935-1937 : weerzien met
Spanje 1961-1962; de stakingen in Bilbao 1962
Auteur: Jef Last
Jaar: [1964]
Editie: 2e herz. dr
Uitgever: Amsterdam etc. : Contact
Annotatie: ill
Contactboekerij
Omvang: 199 p
Formaat: .. cm

Titel: Meesters der Japanse vertelkunst / bijeengebr. en vert. door Jef
Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1964
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meesters der vertelkunst
Omvang: 190 p
Formaat: 19 cm

Titel: De Spaanse tragedie / Jef Last ; [met tek. van de auteur]
Brieven uit Spanje, 1935-1937
Weerzien met Spanje
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1964
Editie: 2e, herz. dr
Uitgever: Amsterdam [etc] : Contact
Reeks: Contactboekerij
Annotatie: ill
1e uitg. van deze ed. 1962
Bevat: Brieven uit Spanje, 1935-1937 ; Weerzien met Spanje,
1961-1962 ; De stakingen in Bilbao, 1962
Omvang: 199 p
Formaat: 20 cm
Onderwerp: 15.70

Titel: De bevrijde Eros : een ketter in Moorenland en andere gedichten /
door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1963]
Editie: 2e dr
Uitgever: Amsterdam : De Beuk
Annotatie: 2e dr. uitg. t.g.v. 65e verjaardag v/d dichter
Oorspr. uitg.: Rotterdam : Brusse, 1936
Omvang: 42 p
Formaat: 16x19 cm
Code: (SISO) * 876

Titel: Conflict Moskou-Peking / door Jef Last
Moskou, Peking
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1963
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; 970
Annotatie: ill
OmslagTitel: Moskou, Peking
Met lit.opg
Omvang: 16 p
Formaat: 18 cm

Titel: Liefde in de portieken : gevolgd door Een flirt met de duivel en
"Onvoldoende" voor liefde / Jef Last
Een flirt met de duivel
Onvoldoende voor liefde
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1963]
Editie: 4e dr
Uitgever: Bussum : Kroonder
Reeks: Corona-boeken ; 94
Omvang: 192 p
Formaat: 19 cm

Titel: Proficiat : Jef Last 65 jaar / [bijdragen van Freek van Leeuwen
... et al.]
Auteur: Freek van Leeuwen (1905-1968); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1963
Uitgever: Rotterdam : [s.n.]
Reeks: Bulletin van de Lange Akker ; jrg. 3, no 5
Annotatie: Bevat ook gedichten van Jef Last
Omvang: 22 p
Formaat: 25 cm

Titel: Verhalend en essayistisch proza : alsmede een uitgebreide keuze
uit: journal, correspondentie en andere werken / André Gide ;
[uit het Frans] vert. door Jef Last ; met een inl. over auteur en
werk door Pierre de Boisdeffre ; vert. door Danie..l de Lange
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972); Pierre Marie Raoul de Boisdeffre (1926-);
Danie..l de Lange (1919-)
Jaar: 1963
Uitgever: Haarlem : De Toorts
Reeks: Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur ; [32]
Annotatie: ill
Met lit. opg
Bevat ook brieven van Paul Claudel, Paul Valéry en Francis
Jammes aan Gide
Omvang: 408 p
Formaat: in-8
Onderwerp: André Paul Guillaume Gide (1869-1951)
Code: (SISO) fran 895

Titel: Impressie / [proza en poe..zie van Jef Last ... et al.]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1962]
Uitgever: [Rotterdam : Freek van Leeuwen]
Reeks: Bulletin van de Lange Akker ; Jrg. 3, no.3
Omvang: 36 p
Formaat: 21 cm

Titel: De jeugd van Judas / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1962
Uitgever: Rotterdam : Enclave
Omvang: 69 p
Formaat: 19 cm
Trefwoord: (LTR) Homoseksualiteit
Samenvatting: Novelle over een jongen die worstelt met zijn ontluikende
homoseksuele geaardheid.

Titel: Meesters der Japanse vertelkunst / bijeengebr. en vert. [uit het
Japans, Eng. en Duits] door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1962
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meesters der vertelkunst
Annotatie: De verhalen merendeels uit het Japans vertaald
Omvang: xii, 209 p
Formaat: 19 cm
Trefwoord: (GTR) Verhalen; (GTR) Japans; (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR)
Bloemlezingen (vorm)
Onderwerp: 18.87 Japanse taal- en letterkunde
1900-2000
Code: (SISO) * 899 ja

Titel: Lau-tse en de Taui..sten / Jef Last ; [met een inleidend gedicht
van Freek van Leeuwen]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Freek van Leeuwen
(1905-1968)
Jaar: 1962
Uitgever: Den Haag : Kruseman
Reeks: Helden van de geest ; 20
Annotatie: ill
Met lit. opg
Omvang: 118 p., [1] bl. pl
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Taoi..sme; (LTR) Lao Tzu
Onderwerp: 11.86 godsdiensten van China
08.10 niet-westerse filosofie
Lao Tzu
Code: (SISO) 158.1

Titel: India / door Joe David Brown en de redaktie van Life ; [
Nederlandse bew. Jef Last ]
Auteur: Joe David Brown; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1962
Uitgever: Amsterdam : Het Parool
Reeks: Parool/Life landenserie
Annotatie: ill
Lit. op., reg
Vert. van : India. - New York : Time, 1961
Omvang: 159 p
Formaat: 28 cm
Trefwoord: (GTR) 5.430 India
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) az-indi 992

Titel: Golven der Gele rivier : Chinese poe..zie / vert. en ingel. door
Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1962]
Uitgever: ['s-Gravenhage] : Boucher
Annotatie: Met biogr
Bevat ook enkele gedichten met de Chinese tekst
Omvang: 77 p
Formaat: 24 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Bloemlezingen (vorm); (GTR)
Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.86 Chinese taal- en letterkunde
Code: (SISO) * 879.1

Titel: Japan / door Edward Seidensticker en de red. van Life ; [Ned.
vert. uit het Engels en samenst. literatuurlijst Jef Last]
Auteur: Edward George Seidensticker (1921-); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1962
Uitgever: Amsterdam : Het Parool
Reeks: Parool-Life landenserie
Annotatie: ill., krt
Met lit. opg., reg
Omvang: 159 p
Formaat: 28 cm
Trefwoord: (GTR) 5.380 Japan; (LTR) Japan
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) az-japa 992

Titel: De Spaanse tragedie / Jef Last
Brieven uit Spanje, 1935-1937
Weerzien met Spanje
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1962
Uitgever: Amsterdam [etc.] : Contact
Reeks: Contactboekerij
Annotatie: ill
Bevat: Brieven uit Spanje, 1935-1937 ; Weerzien met Spanje, 1961
Omvang: 198 p
Formaat: 20 cm
Nummer: (Library of Congress) 79387336
Trefwoord: (GTR) Spaanse burgeroorlog; (LTR) Spaanse Burgeroorlog; (GTR)
Brieven (vorm)
Onderwerp: 15.70 geschiedenis van Europa
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Code: (LC) DP269.9
(SISO) eu-span 945.2

Titel: Bari-t. b.ken / [U.P.] Tisna, [J.] Rast [ky.cho] ;
Takahashi Kenji yaku
I Bontot en I Koese
I Bontotot en I Koese
Auteur: Udeyana Made Pandji Tisna (1936-....) Ir; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972); Kenji Takahashi
Jaar: 1961
Uitgever: T.ky. : Akane Shob.
Annotatie: ill
Op de band abus.: I Bontotot en I Koese
Vert. van: I Bontot en I Koese
Omvang: 248 p
Formaat: 20 cm

Titel: Links & rechts '61 / [gedichten van Jef Last et al.]
Links en rechts
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1961
Uitgever: [Rotterdam : Freek van Leeuwen]
Reeks: Bulletin van de Lange Akker ; jrg. 2, serie a, no 1
Annotatie: ill
Omvang: 32 p
Formaat: 22 cm

Titel: Schuim op de kust : verhalen van zee en zwervers / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1961
Uitgever: Amsterdam : Meulenhoff
Reeks: Meulenhoff pockets ; 77
Annotatie: Bundel van reeds afzonderlijk verschenen verhalen (1933-1960)
Omvang: 189 p
Formaat: 17 cm
Trefwoord: (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Nu en altijd, alsmede: Het meisje dat niet groeien kon, en: De
Chinese roman / Pearl S. Buck ; met een inl. over auteur en werk
door Jef Last ; [vert. uit het Engels door J.F. Kliphuis, C.
Prinsen Geerlings-Bonebakker, A. Blok]
Nu en altijd
De Chinese roman
Het meisje dat niet groeien kon
Auteur: Pearl Sydenstricker Buck (1892-1973); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1961
Uitgever: Hasselt : Heideland
Reeks: Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur ; 25
Annotatie: Vert. van: Today and forever ; The child who never grew ; The
chinese novel
Omvang: 418 p
Formaat: 23 cm

Titel: Confucius / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1961
Uitgever: Den Haag : Kruseman
Reeks: Helden van de geest ; 14
Annotatie: ill
Met lit. opg
Omvang: 127 p., [1] bl. pl
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Confucianisme; (LTR) Confucius
Onderwerp: 11.86 godsdiensten van China
Code: (SISO) 158.1

Titel: Bontot og hans ven : to Bali-drenges oplevelser / Jef Last og
Udeyana Pandji Tisna ; oversat [fra hollandsk] af Clara Hammerich
Auteur: Jef Last; Udeyana Pandji Tisna; Clara Hammerich
Jaar: 1960
Uitgever: København : Jespersen og Pio
Annotatie: ill (ingeplakt)
Vertaling van: I Bontot en I Koese
Omvang: 208 p
Formaat: 8 .

Titel: Links en rechts '60 / gedichten van Jaap van Zwienen, Aad G. Put
[et al.] ; met een voorw. van Jef Last
Auteur: Jaap van Zwienen; Aad G. Put; Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1960
Uitgever: [Rotterdam]
Reeks: Bulletin van de Lange Akker ; 3
Omvang: 38 p
Formaat: 25 cm

Titel: Japan tussen Oost en West / door Jef Last, P. van 't Veer, en de
AO-redactie
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Paul van 't Veer
(1922-1979)
Jaar: 1960
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; 816
Annotatie: ill
Omvang: 16 p
Formaat: 19 cm

Titel: Vloog een bloesem terug naar haar tak / [keuze en vert. uit het
Japans van] Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1960
Uitgever: 's-Gravenhage : Boucher
Annotatie: Bevat ook teksten in het Japans
Omvang: 50 p
Formaat: 19x19 cm
Trefwoord: (LTR) Haiku; (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Bloemlezingen
(vorm); (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.87 Japanse taal- en letterkunde
19XX
Code: (SISO) * 879.1 ja
Samenvatting: Bloemlezing uit Japanse haiku, zowel oude als moderne.

Titel: Japan in kimono en overall / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1960
Uitgever: Amsterdam [etc.] : Kosmos
Annotatie: ill
Omvang: 227 p
Formaat: 25 cm
Trefwoord: (GTR) 5.380 Japan; (LTR) Japan
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) az-japa 994

Titel: Tegen de draad : gedichten / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1960
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Reeks: De boekvink
Omvang: 95 p
Formaat: 21 cm
Code: (SISO) * 876

Titel: Lu Hsün, Dichter und Idol : ein Beitrag zur Geistesgeschichte
des neuen China / von Jef Last ; mit einer Einführung von
Tilemann Grimm
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Tilemann Grimm
Jaar: cop. 1959
Uitgever: Frankfurt am Main [etc.] : Metzner
Reeks: Schriften des Instituts für Asienkunde in Hamburg ; Bd. 5
Annotatie: Nieuwe uitg. van proefschrift Hamburg 1958 o.d.t.: Der Wandel in
der Beurteilung Lu Hsüns und seine Ursachen (nicht für den
Austausch)
Met lit. opg
Omvang: VI, 70 p
Formaat: 24 cm
Onderwerp: Hsün Lu pseud. van Shu-jen Chou

Titel: Bontot hat grosse Pläne : Erlebnisse eines Jungen auf Bali / Jef
Last, Udeyana Pandji Tisna ; [aus dem Niederländische übertr.
und bearb. von Wilhelm Niemeyer ; Ill. von Helma Baison]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Udeyana Made Pandji
Tisna (1936-....) Ir; Wilhelm Niemeyer; Helma Baison
Jaar: [1959]
Uitgever: Braunschweig : Westermann
Annotatie: ill
Vert. van: I Bontot en I Koese. - 1958
Omvang: 188 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (LTR) Verhalen over niet-westerse culturen en volken

Titel: Bontot en Koese : de avonturen van twee Balische jongens / Jef Last
en Udeyana Pandji Tisna
Auteur: Jef Last; Udeyana Pandji Tisna
Jaar: 1958
Uitgever: Nijkerk : Callenbach
Formaat: ..cm

Titel: Nieuw schrift in China / door Jef Last
China schrijft westers
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1958
Uitgever: Amsterdam : Stichting IVIO
Reeks: AO-reeks ; 725
Annotatie: ill
OmslagTitel: China schrijft westers
Omvang: 15 p
Formaat: 18 cm

Titel: Het ware boek der volkomen leegte : bloemlezing uit de geschriften
van Lièh Tze en Yang Tsjoe / [uit het Chinees] vertaald en
ingeleid door J.C.F. Last
Chongxu zhen jing
Auteur: Liezi (450-375 v.Chr.); Yang Zhu (440-ca360 v. Chr.); Josephus
Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1958]
Uitgever: Deventer : Kluwer
Reeks: Orie..nt-serie
Annotatie: Ged. vert. van: Chongxu zhen jing
Omvang: 100 p
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Chinese filosofie; (LTR) Chinese filosofie; (BTR) Chinese
wijsbegeerte
Onderwerp: 08.10 niet-westerse filosofie
Code: (UDC) 14(51)
(SISO) 158.1

Titel: I Bontot en I Koese : de avonturen van twee Balische jongens /
Udeyana Pandji Tisna en Jef Last ; [illustraties van H. de Vos]
Auteur: Udeyana Made Pandji Tisna (1936-....) Ir; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972); H. de Vos
Jaar: cop. 1958
Uitgever: Amsterdam : C.P.J. van der Peet
Annotatie: zw. tek
Omvang: 216 p
Formaat: 23 cm
Trefwoord: (LTR) Indonesie..rs; (LTR) Vriendschap; (LTR) Jongensboeken;
(LTR) Verhalen over niet-westerse culturen en volken

Titel: Vuur en vlam : bloemlezing uit de gedichten / Jef Last ;
[samengest. door Eric Terduyn]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Eric Terduyn pseud. van
Emiel van Moerkerken
Jaar: 1958
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Reeks: De boekvink ; [no. 64]
Omvang: 88 p
Formaat: 20 cm

Titel: Een lotje uit de loterij / door J. Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1957
Uitgever: 's-Gravenhage : Stols
Omvang: 106 p
Formaat: 20 cm

Titel: Der Wandel in der Beurteilung Lu Hüns und seine Ursachen /
Josephus Carel Franciscus Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1957
Uitgever: [S.l. : s.n.]
Annotatie: In machineschrift
De naam Lu Hsün in de titel abus. gespeld: Lu Hün
Inaug.-Dissertation Hamburg
Omvang: 203 bl
Formaat: 30 cm

Titel: Een lotje uit de loterij / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1957
Uitgever: 's-Gravenhage : Stols
Omvang: 106 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Zuiderzee / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1956
Editie: 5e herz. dr
Uitgever: Amsterdam : Querido
Reeks: De Salamander
Annotatie: 1e dr.: 1934
Omvang: 205 p
Formaat: 19 cm

Titel: Zo zag ik Indonesie.. / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1956
Uitgever: 's-Gravenhage ; Bandung : Van Hoeve
Annotatie: ill
Omvang: 318 p
Formaat: 25 cm
Trefwoord: (LTR) Nederlands Oost-Indie..; (LTR) Verhalen
Onderwerp: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Code: (SISO) az-indo 992

Titel: Bali in de kentering / [door] Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1955
Uitgever: Amsterdam : De Bezige Bij
Annotatie: ill
Omvang: 207 p., [13] p. pl
Formaat: 24 cm
Trefwoord: (GTR) Sociale structuur; (GTR) 5.580 Bali; (LTR) Bali
Onderwerp: 74.21 geografie van Azie..
1950-1952
Code: (SISO) az-indo 995

Titel: Djajaprana : tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven / Jef
Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1954
Uitgever: 's-Gravenhage [etc.] : Van Hoeve
Annotatie: ill
Omvang: 48 p
Formaat: 25 cm
Trefwoord: (GTR) 5.580 Bali; (GTR) Toneelstukken (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Inleiding tot het denken van Confusius / door Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1953
Uitgever: Assen : Born
Reeks: Hoofdfiguren van het menselijk denken ; 13
Omvang: 46 blz
Formaat: .. cm

Titel: Inleiding tot het denken van Confucius / door Jef Last
Confucius
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1953
Uitgever: Assen : Born
Reeks: Hoofdfiguren van het menselijk denken ; no. 13
Annotatie: RugTitel: Confucius
Lit. opg
Omvang: 39 p
Formaat: 19 cm
Nummer: (CLC) 000470012
Trefwoord: (LTR) Confusianisme; (LTR) Confucius
Onderwerp: Confucius (551-479 v.Chr.)
Code: (SISO) 158.1

Titel: De rode en de witte lotus : roman / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1951]
Uitgever: Bussum : Kroonder
Omvang: 302 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX
Samenvatting: Avontuurlijke en symbolische toekomst roman, spelend in China,
over een opstand van een volksbeweging, die gei..nspireerd
wordt door een geheime religieuze orde, waarvan de leiding
bestaat uit vier meesters, de verschillende godsdiensten van
China vertegenwoordigend.

Titel: De vlucht van den opstandeling : een verhaal uit de Indonesische
opstand / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1950]
Uitgever: [Amsterdam : Introhulp]
Omvang: 16 p
Formaat: 21 cm

Titel: Schuim op de kust / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Uitgever: 's-Graveland : [Driehoek]
Reeks: Pyramide zakromans ; [nr. 17]
Omvang: 192 p
Formaat: 17 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Elfstedentocht / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Editie: 4e dr
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Reeks: ABC boeken ; no. 56
Annotatie: Oorspr. uitg.: 1941
Omvang: 256 p
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Elfstedentocht ; (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: 8 werken / van Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1950]
Editie: 2e dr
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: Oorspr. uitg.: 1930-1938
Bevat: Branding. Marianne. Marianne. Een flirt met den duivel.
Onvoldoende voor liefde. Het huis zonder vensters. De Spaanse
tragedie. De laatste waarheid.
Omvang: 768 p
Formaat: 18 cm

Titel: Winter-sonate / Ramón del Valle-Inclán ; Nederlandse vert. van
Jef Last ; tekeningen Fons Montens
Auteur: Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) is Ramón José
Simón Valle y Peña; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Uitgever: Bussum : Kroonder
Reeks: Uit de memoires van de Markies de Bradomin ; 4
Annotatie: ill
Vert. van: Sonate de Invierno
Omvang: 166 p
Formaat: 17 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.32 Spaanse letterkunde
19XX

Titel: Herfst-sonate / Ramón del Valle-Inclán ; Nederlandse vert. van
Jef Last ; tekeningen Fons Montens
Auteur: Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) is Ramón José
Simón Valle y Peña; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Uitgever: Bussum : Kroonder
Reeks: Uit de memoires van de Markies de Bradomin ; 3
Annotatie: ill
Vert. van: Sonate de Otono
Omvang: 140 p
Formaat: 17 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.32 Spaanse letterkunde
19XX

Titel: Zomer-sonate / Ramón del Valle-Inclán ; Nederlandse vert. van
Jef Last ; tekeningen Fons Montens
Auteur: Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) is Ramón José
Simón Valle y Peña; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Uitgever: Bussum : Kroonder
Reeks: Uit de memoires van de Markies de Bradomin ; 2
Annotatie: ill
Vert. van: Sonate de Estio
Omvang: 163 p
Formaat: 17 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.32 Spaanse letterkunde
19XX

Titel: Lente-sonate / Ramón del Valle-Inclán ; Nederlandse vert. van
Jef Last ; tekeningen Fons Montens
Auteur: Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) is Ramón José
Simón Valle y Peña; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Uitgever: Bussum : Kroonder
Reeks: Uit de memoires van de Markies de Bradomin ; 1
Annotatie: ill
Vert. van: Sonate de Primavera
Omvang: 151 p
Formaat: 17 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.32 Spaanse letterkunde
19XX

Titel: Uit de memoires van de Markies de Bradomin / Ramón del
Valle-Inclán ; Nederlandse vert. van Jef Last ; tekeningen Fons
Montens
Auteur: Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) is Ramón José
Simón Valle y Peña; Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1950
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: ill
Vert. van: Memorias del Marques de Bradomin
Omvang: 4 dl
Formaat: 17 cm

Titel: Vor dem Mast / Jef Last ; ausgew., eingel. und übers. von Rolf
Italiaander ; [Ill. Mario de Graaf]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Rolf Bruno Maximilian
Italiaander (1913-)
Jaar: 1949
Uitgever: Hamburg : Oetinger
Annotatie: ill
Vert. van: Voor de mast. 1935
Omvang: 193 p
Formaat: 22 cm

Titel: De Hadjie, of Verhandeling over de valse profeet / André Gide ;
met tek. van Dick Elffers ; vert. [uit het Frans] Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Dick Elffers (1910-);
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1949
Uitgever: 's-Graveland : De Driehoek
Reeks: Paria reeks
Annotatie: tek
OmslagTitel: De Hadjie
Vert. van: El Hadj
Omvang: 50 p., [6] bl. pl
Formaat: 19 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
18XX

Titel: Zuiderzee / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1949
Uitgever: Amsterdam : Querido
Reeks: De salamander
Annotatie: 1e dr.: 1934
Omvang: 233 p
Formaat: 19 cm
Samenvatting: Verhaal over de bouw van de Afsluitdijk en de gevolgen hiervan
voor de Zuideerzeevissers.

Titel: In de zevende hemel / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1949
Uitgever: Bussum : Kroonder
Reeks: Bayard-reeks ; No. 29
Omvang: 47 p
Formaat: 22 cm
Trefwoord: (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: De Gepeoe slaat toe! / Leandro A. Sánchez Salazar en Julián
Gorkin ; vert. [uit het Spaans] door Jef Last
Auteur: Leandro A. Sánchez Salazar; Julián Gorkin; Jef Last
Jaar: [1948]
Uitgever: Amsterdam : Breughel
Annotatie: ill
Vert. van: Así asesinaron a Trotski
Oorspr. Titel: Así asesinaron a Trotski
Omvang: 183 p
Formaat: 25 cm
Trefwoord: (GTR) Moorden; (GTR) 7.310 Mexico
Onderwerp: 1940
Lev Davidovi. Trockij (1879-1940) pseud. van Lejb Davidovi.
Bron.tejn
Code: (Dewey) [900]

Titel: De terugkeer van de verloren zoon : novelle / door André Gide
; voorafgegaan door fragmenten uit het openluchtspel, waarin
deze novelle werd gedramatiseerd en ingeleid met twee acten door
Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1948
Organisatie: Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, Utrecht
Uitgever: 's-Graveland : De Driehoek
Utrecht : Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale
Omvang: xxxiii, 42 p
Formaat: 19 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
19XX

Titel: Enkele gedichten uit Les amours / Pierre de Ronsard ; vert. [uit
het Frans] door Jef Last
Auteur: Pierre de Ronsard (1524-1585); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1948
Uitgever: Leiden : Sijthoff
Annotatie: Gedichten in het Frans en Nederlands
Omvang: 47 p
Formaat: 23 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Yu-Tang Lin
Deel: Boek 2: De Tragedie in de tuin
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1948
Editie: 4e dr
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Omvang: 211 p
Formaat: 23 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Yu-Tang Lin
Deel: Boek 1: De dochters van Yao
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1948
Editie: 4e dr
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Omvang: 334 p
Formaat: 23 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Yu-Tang Lin ; vert. door Jef Last
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1948
Editie: 4e dr
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Omvang: 3 dl
Formaat: 23 cm

Titel: De Gepeoe slaat toe / Leandro a Sanchez Salazar, Julián Gorkin ;
vert. door Jef Last : gei..ll. met [XIII] foto's
Auteur: Leandro a Sanchez Salazar; Julián Gorkin; Jef Last
Jaar: [1947]
Uitgever: Amsterdam : Breughel
Omvang: 183 p
Formaat: 25 cm

Titel: 8 werken / Jef Last
Acht werken
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1947]
Editie: 2e dr
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: 1e druk 1947
Oorspr. uitg.: 1930-1938
Bevat: Branding. Marianne. Liefde in de portieken. Een flirt met
den duivel. Onvoldoende voor liefde. Het huis zonder vensters. De
Spaanse tragedie. De laatste waarheid.
Omvang: 768 p
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Vingers van de linkerhand / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1947
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: ill
Omvang: 151 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Das erste Schiff auf der Newa / Josephus Carel Franciscus Last ;
aus dem Holländischen übers. von Gerda Kautsky Brunn
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Gerda Kautsky-Brunn
Jaar: 1947
Uitgever: Zürich
Annotatie: Büchergilde Gutenberg
Vert. van: Het eerste schip op de Newa, 1945
Omvang: 307 p
Formaat: 21 cm

Titel: De stem van Europa / [red.: H. Wielek ; medew.: Willy Berg ...
et al. ; vert. door Jef Last ... et al.]
Auteur: Heinz Wielek pseud. van W. Kweksilber; Willy Berg (1919-);
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1947
Uitgever: Amsterdam [etc.] : Wereldbibliotheek
Amsterdam [etc.] : Van Ditmar
Omvang: 210 p
Formaat: 25 cm
Code: (SISO) * 878
Samenvatting: Poezie.. over de Duitse bezetting tijdens de Tweede
Wereldoorlog, geschreven door ingezetenen van de bezette
naties.

Titel: De vliegende Hollander : roman / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1947
Editie: 2e, omgew. dr.
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Annotatie: 1e dr.: 1939
Omvang: 261 p
Formaat: 20 cm

Titel: Oedipus & Theseus / André Gide ; bew. Jef Last
Oedipus
Theseus
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1947
Uitgever: 's-Graveland : De Driehoek
Annotatie: portr
Vert. van resp.: Oedipe, 1931 en Thésée, 1946
Omvang: 111 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
18XX
Code: (SISO) * 869 fr

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Lin Yu-Tang
Deel: III: Het lied van de herfst
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1946
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Omvang: 243 p
Formaat: 23 cm

Titel: Matsa Boemi op de Tafelberg / [El Pintor]
Auteur: El Pintor pseud. van Galinka Anna Ehrenfest; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1946
Uitgever: Amsterdam : Corunda
Reeks: El Pintor's reizen
Annotatie: zw. en gekl. ill
Achterplat vermeldt: G.R.M. 12. f 1,30. - Voorplat vermeldt: K
128
Bevat een Nawoord over de reizen van dichter El Pintor
Brinkman vermeldt een uitgave bij Contact in 1948
Tekst van Jef Last (bron: Theo Gielen)
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: [16] p
Formaat: 19x20 cm
ISBN: Spiraalband : f 1,30
Trefwoord: (LTR) Zuid-Afrika; (LTR) Vader-dochter relatie; (LTR) Verhalen
over niet-westerse culturen en volken; (LTR) K-nummeruitgaven;
(LTR) Prentenboeken
Samenvatting: Boek met 3 paginagrote helder gekleurde illustraties zonder
contourlijnen en gekleurde en zwart-witte illustraties tussen
de tekst. De vader van Matsa Boemi is een sterke riksja-kaffer
en Matsa zelf werkt in een naai-atelier en moet 's avonds nog
eten koken voor haar vader en broertjes. Van overgebleven
lapjes stof maakt Matsa een nieuw kleurig riksja- kleed voor
haar vader. Voor haar verjaardag neemt hij haar mee in zijn
riksja tot op de top van de Tafelberg.

Titel: De terugkeer van den verloren zoon / André Gide ; vertaling Jef
Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1946
Editie: 3e dr
Uitgever: 's-Graveland : De Driehoek
Reeks: Driehoekserie ; no. 4
Annotatie: 1e dr.: 1941
Vert. van: Le retour de l'enfant prodigue (1909)
Omvang: 48 p
Formaat: 18 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Lin Yutang ; vert. door Jef Last
Deel: Boek 3: Het lied van de herfst
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1946
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Annotatie: ill
BandTitel: Lin Yu-Tang, Het lied van de herfst
Omvang: 241 p
Formaat: 22 cm

Titel: Zuidersee : Roman / Jef Last ; [vom Verfasser durchges. und
autorisierte Übersetz. aus dem Holländischen von Harry Wilde]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Harry Wilde (1899-)
Jaar: 1946
Uitgever: Zürich : Büchergilde Gutenberg
Annotatie: krt
Vert. van: Zuiderzee. - Amsterdam : Querido, 1934
Omvang: 290 p
Formaat: 21 cm

Titel: Wat Hassan zag / [El Pintor]
Auteur: El Pintor pseud. van Galinka Anna Ehrenfest; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1946]
Uitgever: Amsterdam : Corunda
Reeks: El Pintor's reizen
Annotatie: zw. en gekl. ill
Tekst: Jef Last (bron: Theo Gielen)
Voorplat vermeldt: 'Copyright 1946, Text and illustration
Handelsonderneming Corunda, Printed in Holland' en 'K 128'. Op
achterplat: 'G.R.M. 12 - f 1,30' en 'Corunda - Amsterdam'
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: [16] p
Formaat: 19 × 20 cm
ISBN: Spiraalband : f 1,30
Trefwoord: (LTR) Marokko; (LTR) Verhalen over niet-westerse culturen en
volken; (LTR) K-nummeruitgaven
Samenvatting: De Marokkaanse Hassan is ziek en mag bij zijn moeder op het dak
van hun huis blijven. Hij ziet het leven in de stad en de
bergen in de verte. In een koortsdroom wordt hij ontvoerd. Een
karavaan komt naar de stad, en Hassan is weer beter en gaat 's
avonds naar buiten. Achterin het boek informatie over de reizen
van El Pintor. Op de binnenzijde van het omslag bruine
illustraties en tekst. Bevat 5 paginagrote helder gekleurde
platen, opgezet in vlakken zonder contourlijnen. Naast de tekst
kleine zwart-wit tekeningen.

Titel: De vertellingen van Rabbi Nachman / Martin Buber ; verz., vert.
[uit het Duits] en ingel. door Jef Last ; ill. van Ch. Gaupp
Auteur: Martin Buber (1878-1965); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972); Charles Gaupp; Rabbi Na.man van Bratslav
(1772-1811)
Jaar: 1946
Uitgever: 's-Graveland : De Driehoek
Annotatie: ill
Ontleend aan: Die Chassidischen Bücher
Vert. van: Die Erzählungen des Rabbi Nachman
Omvang: 134 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (LTR) Chassidisme; (LTR) Joodse mystiek; (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.77 moderne Hebreeuwse taal- en/of letterkunde
11.21 joodse godsdienstige literatuur
Code: (SISO) 213

Titel: Vrij Spanje : gedichten uit de Spaanse loopgraven / van Jef Last
en van Spaans-republikeinse dichters [Antonio Machado ... et
al.]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Antonio Machado y
Ruiz (1875-1939)
Jaar: 1946
Organisatie: Stichting 'De Vonk' voor Socialisme, Vrijheid en Cultuur,
Amsterdam
Uitgever: Amsterdam : De Vonk
Annotatie: Gedichten in het Nederlandsch en het Duitsch
Omvang: 28 p
Formaat: 20 cm

Titel: Het lied van de herfst / Lin Yutang ; vert. door Jef Last
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1946
Editie: 3e dr
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Reeks: Pe-king onder bliksemlicht ; 3
Annotatie: ill
Omvang: 241 p
Formaat: 23 cm

Titel: De bevrijde Eros : een ketter in Moorenland en andere gedichten /
door Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1945
Uitgever: 's-Graveland : "De Driehoek
Annotatie: De uitgave van 1936 (Rotterdam : Brusse) werd door "De Driehoek"op
de titelpagina van een etiket voorzien
Omvang: 40 p
Formaat: .. cm

Titel: Elfstedentocht / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Editie: 3e dr
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Annotatie: Oorspr. uitg.: Amsterdam : Arbo, 1941
Omvang: 313 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Elfstedentocht ; (GTR) 4.210.210 Friesland; (LTR)
Elfstedentochten; (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
194X

Titel: Oog in oog / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: Bussum : Bayard Pers
Omvang: 58 p
Formaat: 23 cm

Titel: Aan de bronnen van het verzet : de strijd der gemeente Ommen
tegen de Duitse overheersing, 1940-1945 / [bijeengebr. en gered.
door Jef Last]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1945]
Organisatie: Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten. Afd. Ommen
Uitgever: Amsterdam : Breughel
Annotatie: ill
Uitgegeven voor de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten,
afd. Ommen
Omvang: Ongep
Formaat: 25 cm
Trefwoord: (GTR) Tweede Wereldoorlog; (GTR) 4.210.270 Ommen
Onderwerp: 15.70 geschiedenis van Europa

Titel: Het eerste schip op de Newa / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Omvang: 278 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (LTR) Handel; (LTR) Rusland; (LTR) 17e eeuw; (GTR) Romans
(teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX
Samenvatting: Het leven van een eenvoudige schipper uit Hindelopen aan het
eind van de 17e eeuw, die het brengt tot commandant van een
handelsexpeditie naar Petersburg, gezien tegen de achtergrond
van de historische gebeurtenissen uit die tijd, in het
bijzonder die van Rusland

Titel: Vrouwenschool : waarin opgenomen Robert, en Geneviève / André
Gide ; vert.: Jef Last
Robert
Geneviève
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: 'sGraveland : De Driehoek
Annotatie: portr
Vert. van: L'école des femmes. Robert. Geneviève
Omvang: 208 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
19XX

Titel: Gedachten onder water / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: Amsterdam : De Distelvink
Omvang: 55 p
Formaat: 14x15 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Tau kho tau : gedichten / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1945]
Uitgever: [Bussum] : Bayard Pers [F.G. Kroonder]
Annotatie: Opl. van 350 ex.; I-XV door de dichter gesigneerd en van een
speciaal geschreven titelgedicht voorzien. - De Jong nr. 486
Volgens de colofon gdrukt in 1941. Uitgegeven door de Bayard pers
(F.G. Koonder).
Na de bevrijding opgenomen in: Jef last, Oog in oog. (1945)
Ook beschikbaar in microvorm
De Jong nr. 486
Omvang: 21 p
Formaat: 25 cm

Titel: Tragedie in de tuin / Yu-Tang Lin ; vert. door Jef Last
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Editie: 3e dr
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Reeks: Pe-king onder bliksemlicht ; 2
Omvang: 211 p
Formaat: 23 cm

Titel: De dochters van Yao / Yu-Tang Lin ; vert. door Jef Last
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Editie: 3e dr
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Reeks: Pe-king onder bliksemlicht ; 1
Omvang: 334 p
Formaat: 23 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Yu-Tang Lin ; vert. door Jef Last
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1945-1946
Editie: 3e dr
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Annotatie: ill
Omvang: 3 dl
Formaat: 23 cm

Titel: Les poètes maudits : Baudelaire, Verlaine, Rimbaud : gedichten /
vert. [uit het Frans] door Jef Last
Auteur: Charles Pierre Baudelaire (1821-1867); Paul Marie Verlaine
(1844-1896); Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891); Josephus
Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: 50 ex. van de oplage zijn genummerd. - Voor de vrienden van de
Bayard Pers
Omvang: 34 p
Formaat: 24 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde

Titel: Een socialistische renaissance / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: Amsterdam : Breughel
Omvang: 144 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Socialisme; (GTR) 4.210 Nederland
Onderwerp: 89.14 socialisme
19XX

Titel: Dit is Walcheren : artikelen van Jef Last, A. den Doolaard, Ed
Hoornik ; tek. door C.A.B. Bantzinger
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); A. den Doolaard pseud.
van Cornelis Johannes George Spoelstra; Eduard Jozef Antonie Marie
Hoornik (1910-1970); Cornelis Adrianus Bernardus Bantzinger
(1914-1985)
Jaar: 1945
Uitgever: Haarlem : Tjeenk Willink
Annotatie: ill
Uitg. onder ausp. van het Departement van Openbare Werken en
Wederopbouw en van het Nat. Inst. Centrale Org. tot verdieping van
het Nat. bewustzijn en tot versterking van de saamhorigheid
Omvang: 30 p
Formaat: 16 x 25 cm
Trefwoord: (GTR) Tweede Wereldoorlog; (GTR) 4.210.410 Walcheren; (LTR)
Zeeland; (LTR) Geschiedenis
Onderwerp: 15.70 geschiedenis van Europa
1940-1945
Code: (SISO) zeel 938
(PIM) Zeeland 938

Titel: Oog in oog / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1945
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: Een keuze uit deze gedichten verscheen illegaal in de Bayard-pers
o.d.t.: Tau Kho Tau
Omvang: 58 p
Formaat: 24 cm
Trefwoord: (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: De nieuwe spijzen : (Les nouvelles nourritures.) / Andre Gide ;
vert. door Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1944
Editie: [2e dr]
Uitgever: 's-Graveland : De Driehoek
Annotatie: ill
Vert. van: Les nouvelles nourritures
Omvang: 152 p
Formaat: 20 cm

Titel: Wat Hassan zag / [El Pintor]
Auteur: El Pintor pseud. van Galinka Anna Ehrenfest; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1943]
Uitgever: [S.l. : s.n.]
Reeks: El Pintor's reizen
Annotatie: zw. en gekl. ill
Tekst: Jef Last (bron: Theo Gielen)
Datering: niet in Brinkman; op basis K-nummers geschat tussen
1941 en 1948
Voorplat vermeldt: K 128. - Op laatste pag.: K 374. -
Achterplat vermeldt: G.R.M.12 en f. 1,30
Omvang: [16] p
Formaat: 19 × 20 cm
ISBN: Spiraalband
Trefwoord: (LTR) Marokko; (LTR) Verhalen over niet-westerse culturen en
volken; (LTR) K-nummeruitgaven
Samenvatting: De Marokkaanse Hassan is ziek en mag bij zijn moeder op het dak
van hun huis blijven. Hij ziet het leven in de stad en de
bergen in de verte. In een koortsdroom wordt hij ontvoerd. Een
karavaan komt naar de stad, en Hassan is weer beter en gaat 's
avonds naar buiten. Achterin het boek informatie over de reizen
van El Pintor. Op de binnenzijde van het omslag bruine
illustraties en tekst. Bevat 5 paginagrote helder gekleurde
platen, opgezet in vlakken zonder contourlijnen. Naast de tekst
kleine zwart-wit tekeningen

Titel: Matsa Boemi op de Tafelberg / [El Pintor ; tekst: Jef Last]
Auteur: El Pintor pseud. van Galinka Anna Ehrenfest; Josephus Carel
Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1943]
Uitgever: [S.l.] : [s.n.]
Reeks: El Pintor's reizen
Annotatie: zw. en gekl. ill
Datering: in Brinkman bij uitgeverij Contact in 1948, deze uitg.
heeft K-nr., schatting ca. 1943
Op achterplat K-nummer K 374 en G.R.M. 12
Tekst: Jef Last (bron: Theo Gielen)
Omvang: [18] p
Formaat: 19x20 cm
ISBN: Spiraalband : f 1,30
Trefwoord: (LTR) Zuid-Afrika; (LTR) Verhalen over niet-westerse culturen en
volken; (LTR) K-nummeruitgaven; (LTR) Zuidafrikaanse verhalen

Titel: Van een jongen die een man werd / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1943]
Uitgever: Baarn : De Nederlandsche Uitgeverij
Reeks: Het Nederlandsche Boekengilde ; nr. 60-61
Annotatie: In 1941 verscheen bij dezelfde een uitg. in 1 dl (buiten de
serie)
Omvang: 2 dl
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
1900-2000
Samenvatting: Autobiografisch getinte roman over de jeugdjaren van een jongen
rond 1910.

Titel: Leeghwater maalt de meren leeg / Jef Last ; illustraties naar oude
prenten
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1942
Uitgever: Amsterdam : A.R.B.O.
Annotatie: zw. ill
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 147 p., [10] p. pl
Formaat: 21 cm
Nummer: (CLC) 000428652
Trefwoord: (LTR) Biografische verhalen; (LTR) Historische verhalen; (LTR)
Leeghwater, Jan Adriaensz.; (LTR) Biografiee..n; (GTR)
Biografiee..n (vorm)
Onderwerp: 15.70 geschiedenis van Europa
1575-1650
Jan Adriaensz Leeghwater (1575-1650)
Code: (SISO) 699.1

Titel: Tau kho tau : gedichten / Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1941
Uitgever: [Bussum] : Bayard pers [F.G. Kroonder]
Annotatie: Opl. 350 ex., 15 ex. zijn genummerd van I tot XV en door de
dichter gesigneerd en van een speciaal geschreven titelgedicht
voorzien. - De Jong nr. 486
Omvang: 21 p
Formaat: 25 cm

Titel: Tau kho tau : gedichten / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1941]
Uitgever: [Bussum] : Bayard pers
Omvang: 21 p
Formaat: 25 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Lin Yu-Tang
Deel: II: De tragedie in de tuin
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1941
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Omvang: 211 p
Formaat: 23 cm

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Lin Yu-Tang
Deel: I: De dochters van Yao
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1941
Uitgever: Amsterdam : Arbeiderspers
Omvang: 334 p
Formaat: 23 cm

Titel: Linnenmeter : de geschiedenis van een paard / L.N. Tolstoi ; vert.
[uit het Russ.] door Jef Last ; gei..ll. door A. Goldsteen
Auteur: Lev Nikolaevi. Tolstoj (1828-1910); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: [1941]
Uitgever: Naarden : De Driehoek
Reeks: De Plejaden reeks ; 1e serie, 4
Annotatie: Vert. van: Cholstomer
Omvang: 79 p
Formaat: 16 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.53 Russische letterkunde
18XX

Titel: Pe-king onder bliksemlicht / Lin Yu-Tang ; vert. [uit het Engels]
door Jef Last
Auteur: Lin Yu-tang (1895-1976); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972)
Jaar: 1941
Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers
Omvang: 2 dl
Formaat: 23 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.86 Chinese taal- en letterkunde
19XX

Titel: De terugkeer van den verloren zoon / André Gide ; vert. [uit het
Frans] door Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: [1941]
Uitgever: Naarden : De Driehoek
Reeks: Plejaden-reeks ; 5. Eerste serie
Annotatie: Vert van : Le retour de l'enfant prodique. 1909
Omvang: 55 p
Formaat: 16 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
18XX

Titel: Van een jongen die een man werd / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1941]
Uitgever: Baarn : De Nederlandse uitgeverij
Annotatie: Met autobiogr. inl
Omvang: 352 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Elfstedentocht / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1941
Uitgever: Amsterdam : A.R.B.O.
Reeks: [ABC Romans ; 56]
Omvang: 313 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Elfstedentocht ; (LTR) Elfstedentochten; (GTR) Romans
(teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Kinderen van de middernachtzon : met teekeningen van den schrijver
Auteur: Jef Last
Jaar: 1940
Uitgever: Amsterdam : Wereldbibliotheek
Annotatie: ill
Omvang: 244 p
Formaat: .. cm

Titel: "Onvoldoende" voor liefde : novelle / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1940
Uitgever: Amsterdam : Kroonder
Annotatie: ill
Omvang: 111 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Kinderen van de middernachtzon / Jef Last ; met teek. van den
schrijver ; bandontw. Joh. Briedé
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1940
Uitgever: Amsterdam : Wereldbibliotheek
Reeks: Wereldbibliotheek ; 715
Annotatie: ill
Met lit.opg
Omvang: 241 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX
Code: (SISO) eu.n 992
(SISO) eu-finl 995.2

Titel: The Spanish tragedy / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); David Hallett
Jaar: [1939]
Uitgever: London
Annotatie: Vert. van: De Spaansche tragedie. - 1938
Omvang: .. p
Formaat: 8 .

Titel: Lettres d'Esagne / Jef Last ; [Traduit du néerlandais.]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1939]
Uitgever: Paris
Annotatie: Oorspr. uitg. 1936
Vert. van: De Spaansche tragedie. 1938 Vakonfe inhoud
Omvang: 185 p
Formaat: 19 cm

Titel: La hispana tragedio / Jef Last ; el la nederlanda lingvo tradukis
G.J. Degenkamp ; ilustrita de la a.toro
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Gijsbert Johannes
Degenkamp
Jaar: [ca. 1939]
Uitgever: Amsterdam : Libroservo Federacio de Laboristaj Esperantistoj
Annotatie: ill
Vert. van: De Spaansche tragedie. - Amsterdam : Contact, 1938
Omvang: 187 p
Formaat: 21 cm
ISBN: Geb.
Nummer: (Brinkman) B0416612
Code: (Unesco) B

Titel: Kruisgang der jeugd / door Jef Last ; in samenw. met Harry Wilde
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Harry Wilde (1899-)
Jaar: 1939
Uitgever: Rotterdam : W.L. & J. Brusse
Omvang: 475 p
Formaat: 23 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: De vliegende Hollander / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1939
Uitgever: Amsterdam : Contact
Omvang: 224 p
Formaat: 22 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Zuiderzee / Jef Last ; met een voorw. van André Gide
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1939
Editie: Herz. uitg
Uitgever: Amsterdam : Querido
Reeks: De salamander
Annotatie: 1e uitg.: 1934
Omvang: 271 p
Formaat: 19 cm
Trefwoord: (LTR) Visserij; (LTR) Droogmakerijen; (LTR) Urk; (GTR) Romans
(teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX
Samenvatting: Het leven van de Urker vissers en hun strijd om het bestaan ten
tijde van de droogmaking van de Zuiderzee

Titel: Zuyderzée / Jef Last ; préf. d'André Gide ; trad. du
néerlandais par Eckman
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Eckman
Jaar: cop. 1938
Uitgever: Paris : Gallimard
Annotatie: Vert. van: Zuiderzee. - Amsterdam : Querido, 1934
Omvang: IV, 245 p
Formaat: 19 cm

Titel: 8 werken van Jef Last
Branding/Marianne
Liefde in de portieken
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca 1938]
Editie: 2e dr
Uitgever: Bussum : Kroonder
Annotatie: OmslagTitel: Acht werken van Jef Last
Bevat: Branding/Marianne. Liefde in de portieken. Een flirt met
den duivel. Onvoldoende voor liefde. Het huis zonder vensters. De
Spaanse tragedie. De laatste waarheid
Omvang: 768 p
Formaat: 18 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten); (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: De laatste waarheid / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1938
Uitgever: Rotterdam : W.L. & J. Brusse
Omvang: 192 p
Formaat: 23 cm

Titel: De Spaansche tragedie / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1938
Uitgever: Amsterdam : Contact
Annotatie: ill
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 198 p
Formaat: 24 cm
Trefwoord: (LTR) Spaanse Burgeroorlog; (LTR) Last, Jef
Onderwerp: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Titel: Het geval Jef Last : een antwoord / door Jef Last
Een antwoord op het geval Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1938]
Uitgever: Amsterdam : De Ploeger
Annotatie: OmslagTitel: Een antwoord op het geval Jef Last
Antwoord op de brochure van Nico Rost "Het geval Jef Last"
Omvang: 16 p
Formaat: 20 cm
Onderwerp: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Titel: Over de Hollanders in Spanje / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1937]
Uitgever: Amsterdam : Contact
Annotatie: Omslagtitel
Omvang: 20 p
Formaat: 20 cm

Titel: Bloedkoraal : anti-fascistische verzen uit de Spaansche loopgraven
en op "het conflict" Italie..-Abessinie.. / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1937]
Uitgever: Amsterdam : De Ploeg
Annotatie: Omslagtitel
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 24 p
Formaat: 21 cm

Titel: De nieuwe spijzen : (Les nouvelles nourritures) / André Gide ;
vert. [uit het Fransch] door Jef Last
Auteur: André Paul Guillaume Gide (1869-1951); Josephus Carel Franciscus
Last (1898-1972)
Jaar: 1937
Uitgever: Amsterdam : Wereldbibliotheek
Reeks: Wereldbibliotheek ; 667
Annotatie: portr
Vert. van: Les nouvelles nourritures, 1935
Omvang: 152 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Vertalingen (vorm); (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.25 Franse letterkunde
18XX-19XX
Code: (SISO) 157.3

Titel: In de loopgraven voor Madrid : 2e serie brieven van het Spaansche
front / Jef Last
Brieven van het Spaansche front
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1937]
Uitgever: Amsterdam : Contact
Annotatie: ill
Omslagtitel
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 40 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Spaanse burgeroorlog; (GTR) Brieven (vorm)
Onderwerp: 15.70 geschiedenis van Europa
Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Titel: Madrid strijdt verder : 3e serie brieven van het Spaansche front /
Jef Last
Brieven van het Spaansche front
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1937]
Uitgever: Amsterdam : Contact
Annotatie: ill
Destijds uit de handel genomen
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 45 p
Formaat: 20 cm

Titel: De bevrijde eros : een ketter in Moorenland / een andere gedichten
Auteur: Jef Last
Jaar: 1936
Uitgever: Rotterdam : Brusse
Omvang: 40 p
Formaat: .. cm

Titel: Brieven uit Spanje / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1936
Uitgever: Amsterdam : Contact
Reeks: Het fundament ; 3e jrg. (1936), 11
Annotatie: Omslagtitel
Omvang: 48 p
Formaat: 23 cm

Titel: Brieven uit Spanje / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1936]
Uitgever: Amsterdam : Contact
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 48 p
Formaat: 20 cm

Titel: De bevrijde Eros : een ketter in Moorenland en andere gedichten /
door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1936
Uitgever: Rotterdam : Brusse
Omvang: 40 p
Formaat: 16×20 cm
Trefwoord: (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Een flirt met den duivel / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1936
Uitgever: Amsterdam : Querido
Omvang: 174 p
Formaat: 20 cm

Titel: Brieven uit Spanje / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1936]
Editie: 4e dr
Uitgever: Amsterdam : Contact
Reeks: Brieven van het Spaansche front ; 1
Annotatie: Destijds uit de handel genomen
Omvang: 48 p
Formaat: 20 cm

Titel: Zuidersee : Roman / Jef Last ; Übers. aus dem Holländischen
[von Harry Wilde]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Harry Wilde (1899-)
Jaar: 1936
Uitgever: Paris
Annotatie: Vert. van: Zuiderzee. - 1934
Omvang: 308 p
Formaat: 22 cm

Titel: Een huis zonder vensters / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1935
Uitgever: Amsterdam : Querido
Omvang: 311 p
Formaat: 8 .

Titel: De wind speelt op het galgetouw : liedjes van Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca.1935]
Uitgever: Rotterdam : Storm
Annotatie: ill
Omvang: ... p
Formaat: 21 cm

Titel: Voor de mast : belevenissen van een matroos / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1935
Uitgever: Amsterdam : Querido
Omvang: 174 p
Formaat: 20 cm

Titel: Een huis zonder vensters / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1935
Editie: 2e dr
Uitgever: Amsterdam : Querido
Omvang: 311 p
Formaat: 22 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Voor de mast : belevenissen van een matroos / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1935
Editie: 2e dr
Uitgever: Amsterdam : Querido
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 174 p
Formaat: 20 cm

Titel: Zuiderzee : roman / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1934
Editie: 2de dr
Uitgever: Amsterdam : [s.n.]
Annotatie: 1e dr. ook 1934
Omvang: 331 p
Formaat: 8 .

Titel: De vrolijke brigade / door D. Masljanenko ; uit het Russisch vert.
door Jef Last
Auteur: D. Masljanenko; Jef Last
Jaar: 1934
Uitgever: Amsterdam : Boekengemeenschap van de Vrienden der Sowjet-Unie
Reeks: Kinderbibliotheek ; 1
Annotatie: Vert. van: Veselaja brigada
Omvang: 93 p
Formaat: 21 cm

Titel: Zuiderzee : roman / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1934
Uitgever: Amsterdam : Querido
Omvang: 331 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Het stalen fundament : antwoord aan Matthysen / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1933]
Uitgever: [Amsterdam] : V.V.S.U.
Reeks: Kleine bibliotheek der V.V.S.U ; no. 4
Annotatie: Omslagtitel
Omvang: 8 p
Formaat: 25 cm

Titel: Twee werelden : verzen / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1933
Uitgever: Rotterdam : W.L. & J. Brusse
Omvang: 47 p
Formaat: 20 cm

Titel: Onder de koperen ploert : gedichten / door Jef Last
Onder den koperen ploert
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1933
Uitgever: Amsterdam : Agentschap Amstel
Annotatie: OmslagTitel: Onder den koperen ploert
Omvang: 16 p
Formaat: 20 cm

Titel: Twee werelden : verzen / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1933
Uitgever: Rotterdam : Brusse
Annotatie: Bevat uit het russisch vert. verzen van div. auteurs
Omvang: 47 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Partij remise / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: cop. 1933
Uitgever: Amsterdam : Contact
Omvang: 304 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Socialisme; (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX
Samenvatting: Tijdsbeelden uit het leven van bourgeoisie en arbeidersklasse
in Nederland vóór en tijdens de 1e wereldoorlog en de
strijd tussen kapitalisme en consequent socialisme die, als een
partij remise bij het schaakspel, onbeslist eindigt.

Titel: Het stalen fundament : reportage over 2500 k.m. zwerftochten door
de Oeral / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1933
Uitgever: Amsterdam : Boekengemeenschap der Vrienden van de Sowjet-Unie
Annotatie: foto's
Omvang: 257 p., [28] p. pl
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) 4.935 Oeral; (LTR) Oeral (gebergte); (LTR)
Reisbeschrijvingen; (GTR) Reisbeschrijvingen (vorm)
Onderwerp: 74.19 geografie van Europa
74.21 geografie van Azie..
Code: (SISO) eu-rusl 995.2

Titel: Van onderop / [door Jef Last ... et al.]
Steunt de Twentsche strijd van onderop
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1932]
Organisatie: Arbeiders schrijvers collectief "Links richten"
Uitgever: [Rotterdam : Arbeiders schrijvers collectief "Links richten"]
Omvang: I, 11 p
Formaat: 25 cm

Titel: Verleden tijd : verzen / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1932
Uitgever: Rotterdam : Brusse
Omvang: 47 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Liefde in de portieken / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1932
Uitgever: Den Haag : Servire
Reeks: De baanbreker
Omvang: 106 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX


Titel: Marianne / Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 1930
Uitgever: Den Haag : De Baanbreker [etc.]
Omvang: 134 p
Formaat: 22 cm

Titel: Opstand : spreekkoor / door Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1930]
Uitgever: [Amsterdam] : Rev. Jeugd Bond
Drukker: Amsterdam : Sloot
Annotatie: Omslagtitel
Omvang: 8 p
Formaat: 18 cm

Titel: Kameraden! / verzen door Jef Last ; gekozen en ingeleid door
Henrie tte Roland Holst-van der Schalk
Auteur: Jef Last; Henrie tte Roland Holst-van der Schal
Jaar: 1930
Uitgever: Rotterdam : Brusse
Omvang: 48 p
Formaat: 21 cm

Titel: Kameraden! : verzen / door Jef Last ; gekozen en ingel. door
Henrie tte Roland Holst-van der Schalk
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Henriette Goverdina
Anna Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
Jaar: 1930
Uitgever: Rotterdam : W.L. & J. Brusse
Annotatie: Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 48 p
Formaat: 20 cm
Trefwoord: (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Branding / door Jef Last ; [met houtsneden van Fokko Mees]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1930
Uitgever: Arnhem : Van Loghum Slaterus
Reeks: De stem-serie ; 5
Annotatie: ill
Omvang: [III], 47 p
Formaat: 26 cm

Titel: Marianne / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 1930
Uitgever: Den Haag : Servire
Annotatie: De Baanbreker
Omvang: 134 p
Formaat: 22 cm
Trefwoord: (GTR) Verhalen (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Ontwaakt! : proletarie rs aller landen vereenigt U! Karl Marx :
liedjes op de maat van den rottan / door Jef Last
Liedjes op de maat van den rottan
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [ca. 1930]
Uitgever: Rotterdam : "Storm"
Annotatie: Omslagtitel
Omvang: [16] bl
Formaat: 22 cm

Titel: [Gedichten / Jef Last]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1929?]
Uitgever: [S.l. : s.n.]
Formaat: 8

Titel: Tijdsignalen : bloemlezing uit moderne revolutionaire poe zie
van Jan W. Jacobs, Jef Last, Freek van Leeuwen en Garmt Stuiveling
/ verz. en ingel. door Henr. Roland Holst
Auteur: Jan Willem Jacobs (1895-1967); Josephus Carel Franciscus Last
(1898-1972); Freek van Leeuwen (1905-1968); Garmt Stuiveling
(1907-1985); Henriette Goverdina Anna Roland Holst-van der Schalk
(1869-1952)
Jaar: 1929
Uitgever: Amsterdam : Ontwikkeling
Omvang: 112 p
Formaat: 21 cm

Titel: De wind speelt op het galgetouw / liedjes van Jef Last ; plaatjes
van [Johan Jacob Voskuil]
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: ca. 1929]
Uitgever: [Rotterdam : Storm
Annotatie: ill
Omvang: 17 bl
Formaat: 21 cm

Titel: Liedjes op de maat van den rottan / Jef Last
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: [1928]
Uitgever: Rotterdam
Omvang: 17 bldn
Formaat: 22 cm

Titel: Bakboordslichten : verzen / met houtsneden van Hein Block
Auteur: Jef Last
Jaar: 1926
Uitgever: Amsterdam : ''Ontwikkeling''
Omvang: 72 p
Formaat: .. cm

Titel: Bakboordslichten : verzen van Jef Last / met houtsneden van Hein
Block
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972); Hein Block
Jaar: 1926
Uitgever: Amsterdam : Ontwikkeling
Annotatie: ill
Ook beschikbaar in microvorm
Omvang: 72 p
Formaat: 21 cm
Trefwoord: (GTR) Gedichten (teksten)
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
19XX

Titel: Knipselmap mei artikels oer en fan Jef Last / gearst. troch
FLMD/Tresoar
Auteur: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)
Jaar: 19XX-...
Organisatie: Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert;
Tresoar, Leeuwarden
Uitgever: [Leeuwarden/Ljouwert : s.n.]
Omvang: .. dl
Formaat: 35 cm
Onderwerp: Josephus Carel Franciscus Last (1898-1972)

Titel: Een antwoord op het geval Jef Last / door Jef Last
Auteur: Jef Last
Jaar: 19XX
Editie: 2e dr.
Uitgever: Amsterdam : De Ploeger
Omvang: 16 p
Formaat: 19 cm

Home > Bibliografie