Ga naar:
 
 

Home

Doel van deze site

Het korte antwoord:
Het werk en leven van Jef Last onder de aandacht brengen en het onderzoek naar Last en zijn omgeving vereenvoudigen.

Het lange antwoord:
Al is de schrijver Last wellicht niet geheel ten onrechte in de vergetelheid geraakt, de mens verdient beter. Last heeft een bijzonder leven geleid en is met veel interessante mensen en zaken in aanraking gekomen. Met name de vooroorlogse jaren van Last zijn bijzonder interessant door zijn grote betrokkenheid als intellectueel bij "extreem" links. Last was in die tijd een typisch voorbeeld van een geŽngageerd kunstenaar: uiterst betrokken bij de grote politieke en maatschappelijk bewegingen en dreigingen; de revolutie, de crisis, de nakende oorlog, het fascisme en het communisme. Last radicaliseerde van links SDAPer, tot RSP lid (de partij van Henk Sneevliet), tot communist, om ten slotte tot inkeer te komen en verder partijloos (op een kort provolidmaatschap na) te blijven. Last bezocht in de jaren 30 vijfmaal de Sovjet-Unie, schreef geŽngageerde en avangardistsiche literatuur, richtte (mede) het tijdschrift voor arbeidersliteratuur Links Richten op, deelde hartstochtelijk mee in de literaire discussies van die tijd, bezocht de beroemde internationale schrijverscongressen voor vrede en tegen het fascisme, raakte bevriend met de beroemde Franse schrijver Andrť Gide en vocht mee in de Spaanse burgeroorlog.

Nu heeft deze site niet het doel de biografie van Last te worden - die moet, in boekvorm en insjallah, verschijnen van de hand van Rudi Wester. De biografie, de tijdsbalk, de namenlijst en de doctoraalscriptie (PDF) van de auteur dezes geven hoogstens een bescheiden ingang tot het uiterst veelbewogen leven van Last.

Een belangrijk ander doel van deze site is het zoveel mogelijk bij elkaar brengen van bibliografische informatie van en over Last om op deze manier het onderzoek naar Last en omgeving te vergemakkelijken. De bibliografie vormt daarvan de belangrijkste weerslag.

Reageer: info@jeflast.nl Laatste aanpassing 18 april 2006

Home