Ga naar:
 
 

Home

Nieuws en updates

 • 8-4-2012: Jef Last entry in Esperanto Wikipedia: http://eo.m.wikipedia.org/wiki/Jef_Last
 • 8-4-2012: DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) heeft inmiddels een zevental romans van Last integraal online gezet. De laatste toevoeging betreft Vingers van de linkerhand (en van Last's betere boeken), Het eerste schip op de Newa, 'Onvoldoende' voor de liefde en het boek dat Last schreef met Harry Wilde over Marinus van der Lubbe, Kruisgang der jeugd. Daarnaast is er ook op DBNL veel andere primaire (met name uit tijdschriften als Links Richten, De Gemeenschap en De Gids) en secundaire literatuur beschikbaar gekomen.
 • 12-2-2010: Woensdag 17 februauri om 20:00 organiseert Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam in de Balie een bijeenkomst over de Surinaamse activist en schrijver Anton de Kom. Last biograaf Rudi Wester zal de (omstreden) rol die Jef Last speelde bij de totstandkoming van de Kom's Wij slaven an Suriname (1934) toelichten. Tevens komen de Kom's biografen Alice Boots en Rob Woortman aan het woord.
 • Ook bij DBNL: De electronisch tekst van Zuiderzee (1934).
 • 14-10-2009: DBNL heeft het Roodboek (1933) gepubliceerd. Dit was de de reactie van de Trotzkisten op het zwartmaken van Rinus van der Lubbe in het Bruinboek. Dat gaat van dik hout zaagt men planken: "Bij eenigszins aandachtige beschouwing van den inhoud van het Bruinboek, ziet men dat het gedeelte, dat handelt over de gewelddaden en gruwelen der Nazi's, hun leugens en schoftenstreken, sterk is door het geweldige bewijsmateriaal. Hoe poover steekt daarbij af het gedeelte, dat handelt over van der Lubbe. Er is met jammerlijke trucjes geprobeerd, de afwezigheid van bewijzen voor de smerige leugens en beschuldigingen te maskeeren, maar het helpt niet. En toch, mijne heeren, gij moet bewijzen. Niet de aangeklaagde behoeft zijn onschuld te bewijzen; de aanklager moet met de bewijzen komen. Dat hebt gij niet gedaan, want gij had ze niet! Om uw bedrog en verraad aan het duitsche proletariaat, het bankroet van uw taktiek, de gevolgen van uw gekonkel met de fascisten en uw concurrentie met hen in nationalisme, om dit alles te bedekken, wilt gij de verantwoordelijkheid op van der Lubbe afschuiven. GIJ MOEST daarom liegen: Nazi-provocateur!"
 • 14-10-2009: Een alleraardigste blogbijdrage van weblogger Hedzer over Doodstraf voor een provo/Kruisgang der jeugd, Last's roman over Rinus van der Lubbe. Een andere bijdrage over de dichtbundel De bevrijde eros.
 • 14-10-2009: In de bibliografie missende Last vertaling van Tykio Mishima, Na het banket toegevoegd. Mocht iemand nog meer vertalingen missen - Last was een enorm vertaler - wij houden ons aanbevolen!
 • 21-5-2008: Twee interessante artikelen over Last zijn recent verschenen. Een in het blad de Parelduiker over de tijd van Last als bedrijfleider bij Enka te Ede: Arno van der Valk, 'Gemeenzaamheid is uitgesloten. Jef Last als assistent-bedrijfsleider van de Enka-fabriek'. Zie: http://www.lubberhuizen.nl/detail.php?id=366. De andere over de rol van Last als SDAP filmvertoner en explicateur eind jaren 20. Daarbij wordt ook een fragment uit de (ongepubliceerde) memoires van Last gepubliceerd: Bart van der Steen, 'Met de Roode Auto op reis en fragment uit de memoires van Jef Last'. Het artikel is online te vinden op website van Onvoltooid verleden, website voor de geschiendenis van sociale bewegingen: http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=74
 • 21-5-2008: Op 10 juni 2008 is er een veiling op Beijers Veilingen te Utrecht waar een aantal interessante Last items zullen worden aangeboden. Zie de catalogus op website: http://www.beijers-veilingen.nl/
 • 21-5-2008: Het is wel erg lang stil geweest op deze website: daar komt de komende tijd verandering in!
 • 11-7-2006: De Spaanse Tragedie is als electronische tekst gepubliceerd bij DBNL in de versie uit 1962.
 • 12-6-2006: Filmbespreking L'ami Hollandais, Jef Last en André Gide geplaatst.
 • 24-4-2006: Gastenboek geplaatst.
 • 22-4-2006: Beeldmateriaal uitgebreid met foto's van Emiel van Moerkerken.
 • 9-4-2006: Linkspagina toegevoegd.
 • 9-4-2006: Zoeken op site geimplementeerd. Hele site dus nu doorzoekbaar. Wellicht interessant en handig ook is de index van gevonden woorden en de sitemap.
 • 20-3-2006: Gelukkig van SNGfilm (Studio Nieuwe Gronden) begrepen dat de echte uitbreng van de film L'Ami hollandais, Jef Last & André Gide nog moet plaatsvinden. Op 13 juni zal de film te zien zijn in De Balie te Amsterdam in het kader van een André Gide dag. Vanaf 15 juni zal de film in het Vondelparkpaviljoen draaien voor één of twee weken. Ook buiten Amsterdam zal de film te zien zijn - in ieder geval het filmhuis in Groningen zal de film vertonen. Binnenkort zal op deze site ook de film besproken worden!
 • 15-3-2006: Uw webmaster ontdekt tot zijn ontzetting dat hij de vertoning van de film L'Ami hollandais, Jef Last & André Gide (tijdens IDFA 2005) van Pieter Jan Smit heeft gemist. Misschien krijgt hij nog een kans... Beschrijving van de film door het IDFA en de productiemaatschappij SNGfilm (Studio Nieuwe Gronden).
 • 15-3-2006: Themanummer over André Gide van het literaire blad De Parelduiker (nummer 4/5 2005) verschenen. Daarin twee artikelen over Last:
  - Rudi Wester, 'Een spel der misverstanden. De vriendschap tussen André Gide en Jef Last'
  - Pieter Jan Smit, 'Laagwater. L'Ami Hollandais' over de film die Smit (2005) over Last en Gide heeft gemaakt.
 • 15-3-2006: Domein http://www.jeflast.nl in werking gesteld.
 • 21-8-2005: Navigatie website aangepast, pagina's beeldmateriaal, zoeken, namenlijst en gastenboek aangemaakt. Al deze pagina's zijn nog in opbouw.
 • 29-6-2005: Biografie toegevoegd.
 • 24-5-2005: Tijdsbalk toegevoegd.
 • 21-2-2005: Grote vormgevingslag, nieuwe homepage en stramien voor andere pagina's. Doel van deze site toegevoegd.
 • 4-2-2005: Vormgevingaanpassingen. Onder andere homepage.
 • 2-2-2005: Update bibliografie. Nieuw is de lijst van boeken, scripties en artikelen over Jef Last.
 • 28-1-2005: Update homepage, bibliografie. Nieuw zijn deze pagina en colofon.
 • 28-1-2005: Deze website is in opbouw doch bevat reeds de nodige inhoud. Zie met name de bibliografie en de toegang/zoekresultaten tot de verschillende bestanden aldaar.

Reageer: info@jeflast.nl

Home